macOS High Sierra

Řešení potíží se Safari

Máte-li potíže s prohlížením webu, vyzkoušejte následující návrhy řešení.

Webové stránky se nezobrazují

  • Zkontrolujte připojení k Internetu.

  • Zkuste, zda pracují jiné internetové aplikace, například e-mailový klient.

  • Ověřte, že jsou připojeny všechny kabely a zapnuta všechna síťová zařízení (například směrovač).

Problémy s otevíráním webových stránek

Je-li počítač připojen k Internetu, ale přesto máte potíže, několik minut počkejte a pak se o zobrazení webové stránky pokuste znovu.

Další nápovědu získáte zde:

Co dělat, když se vám v Safari nedaří otevřít webovou stránku

Co dělat, když se vám nedaří otevřít okno Safari

Co dělat, když se uživateli nedaří otevřít šifrovanou webovou stránku

Text na webových stránkách obsahuje chybné znaky nebo je nečitelný

Pokud se webové stránky zobrazují nesprávně či neúplně nebo je jejich text příliš malý, může pomoci změna předvoleb Safari. Další nápovědu získáte zde:

Co dělat, když se v textu webové stránky objevují neznámé nebo neobvyklé znaky

Pokud nefungují funkce na dané webové stránce

Co dělat, když Safari nezobrazuje obrázky na webové stránce

Zvětšování na webových stránkách

Hledání je neefektivní

Pokud hledání na webu nenalezne požadovaný obsah, můžete vylepšit výsledky hledání hledáním správných pojmů.

Automatické vyplňování nefunguje

Funkce automatického vyplňování Safari si pamatuje informace, které používáte k vyplňování formulářů na webových stránkách. Pokud funkce Automatické vyplňování nefunguje, může pomoci změna jejího nastavení v předvolbách Safari.

Problémy se stahováním souborů

  • Chcete-li zobrazit stav stahovaných položek, klikněte na tlačítko Zobrazit stahování .

  • Pokud je stahování pozastaveno, klikněte na tlačítko Pokračovat vedle souboru v seznamu.

  • Chcete-li zobrazit stažený soubor ve Finderu, klikněte na lupu napravo od jejího názvu na seznamu stahování.

Chcete-li vyřešit jiné problémy se stahováním, přečtěte si téma Co dělat, když Safari nemůže stáhnout položku z webu.

Problémy s plug-iny

Pokud má webová stránka potíže se zobrazením obsahu plug-inu, jako je například video, zobrazí se maketa s tlačítkem, které popisuje problém s plug-inem. Plug-in může být například zastaralý, blokovaný nebo může chybět.

Zkuste vyřešit problém kliknutím na tlačítko makety.

Další informace najdete v tématech Co dělat, když chybí modul plug-inCo dělat, když jste vyzváni k potvrzení důvěryhodnosti plug‑inu nebo k jeho aktualizaci.