macOS High Sierra

Použití panelů s webovými stránkami

Pomocí panelů můžete zobrazit více webových stránek v jediném okně prohlížeče Safari.

Otevřít Safari

Panely v okně Safari
 • Otevření nového panelu: Klikněte na tlačítko Nový panel poblíž pravého horního rohu (nebo použijte Touch Bar). Pokud chcete změnit webovou stránku, která se má zobrazovat na nových panelech, vyberte volby Safari > Předvolby, dále klikněte na Obecné, na místní nabídku „Na novém panelu otevřít“ a poté vyberte požadovanou možnost.

 • Otevření stránky na novém panelu: Podržte Cmd a klikněte na odkaz na stránce, na ikonu oblíbené položky nebo na miniaturu na panelu Top stránky. Na novém panelu můžete otevřít také předchozí nebo následující stránku: Podržte Cmd a klikněte na tlačítko Zpět nebo Vpřed .

  K zadání můžete také použít dynamické vyhledávací pole a poté přidržet Cmd a kliknout na některou položku v seznamu návrhů hledání nebo stisknout Cmd‑Return.

  Tip: Chcete‑li pomocí zkratek Cmd-klávesa otevírat stránky v novém okně, nikoli na novém panelu, použijte příkaz Safari > Předvolby, klikněte na Panely a zrušte výběr volby „⌘-kliknutí otevře odkaz na novém panelu“.

 • Otvírání v nových panelech z bočního panelu záložek: Přidržte klávesu Ctrl a klikněte na záložku a poté z místní nabídky vyberte Otevřít na novém panelu. Další možností je podržet klávesu Ctrl, kliknout na složku záložek a poté vybrat možnost Otevřít na nových panelech.

  Chcete-li otevřít boční panel záložek, klikněte na tlačítko Boční panel na nástrojovém panelu a potom na tlačítko Záložky .

 • Připnutí webové stránky: Přetáhněte panel s webovou stránkou, kterou chcete připnout, k levému okraji řádku panelů. Jakmile se panel zmenší a zobrazí se ikona nebo iniciála webové stránky, můžete panel pustit.

 • Zobrazení všech panelů v okně: Chcete‑li zobrazit všechny panely s otevřenými stránkami jako miniatury, klikněte na tlačítko Zobrazit všechny panely nebo sevřete prsty na trackpadu. Chcete-li zobrazit stránku v plné velikosti, klikněte na její miniaturu. Chcete‑li některý panel zavřít, klikněte na ikonu Zavřít v levém horním rohu jeho miniatury.

 • Přepínání panelů: Klikněte na některý panel na řádku panelů (nebo použijte Touch Bar). Pokud je otevřeno více panelů, než kolik se jich vejde na řádek panelů, můžete je procházet přejetím přes řádek panelů doleva nebo doprava.

  Prvních devět panelů můžete vybrat také stisknutím kombinací kláves Cmd-1 až Cmd-9. Zapněte příslušnou předvolbu na panelu Panely v předvolbách Safari.

 • Otevření panelu v jiném okně: Přetáhněte panel na plochu nebo vyberte volby Okno > Přenést panel do nového okna.

  Panel můžete též přetáhnout z jednoho okna Safari na řádek panelů jiného okna.

  Poznámka: Panely v oknech anonymního procházení lze přesunout jen do jiných oken anonymního procházení. Panely, které se nenacházejí v oknech anonymního procházení, nelze přesunout do oken anonymního procházení.

 • Převedení všech oken Safari na panely v jediném okně: Vyberte volby Okno > Sloučit všechna okna.

 • Automatické otvírání stránek na panelech nebo v oknech: Vyberte volby Safari > Předvolby, klikněte v místní nabídce na možnost „Otvírat stránky na panelech místo oken“ a vyberte některou volbu:

  • Nikdy: Odkazy určené k automatickému otvírání v nových oknech se budou otvírat v oknech.

  • Automaticky: Odkazy určené k automatickému otvírání v nových oknech budou webové stránky otvírat na nových panelech.

  • Vždy: Všechny odkazy, které se normálně otvírají v nových oknech, včetně odkazů navržených pro otvírání v samostatných oknech se speciálním formátem, se budou otvírat na nových panelech.

 • Zavření panelu: Umístěte ukazatel na daný panel v řádku panelů a klikněte na ikonu Zavřít na levé straně štítku panelu.

  Pokud jste právě otevřeli webovou stránku na novém panelu, můžete ji ihned zavřít kliknutím na tlačítko Zpět .

 • Opětovné otevření nedávno zavřené stránky: Použijte příkaz Historie > Nedávno zavřené a vyberte webovou stránku, kterou chcete znovu otevřít. Můžete také použít příkaz Historie > Znovu otevřít poslední zavřený panel nebo Historie > Znovu otevřít poslední zavřené okno.