macOS High Sierra

Vypnutí zvuku na panelech

V Safari můžete vypnout zvuk na kterémkoli z otevřených panelů – tato možnost je užitečná v situacích, kdy posloucháte zvuk z jedné webové stránky a jiná webová stránka začne přehrávat další, nežádoucí zvuk. Můžete to také udělat přímo v dynamickém vyhledávacím poli – nemusíte klikat na všechny panely a hledat ten, který potřebujete ztišit.

Pokud zobrazený panel nepřehrává zvuk, má tlačítko Zvuk v dynamickém vyhledávacím poli bílou barvu a modrý obrys. U panelů přehrávajících zvuk je celé tlačítko Zvuk vyplněno modrou barvou.

Dynamické vyhledávací pole s tlačítkem Zvuk na pravé straně

Poznámka: Zvuk můžete vypínat a zapínat jak na panelech v aktivním okně Safari, tak i na panelech v jiných oknech Safari skrytých za aktivním oknem.

Otevřít Safari

  • Vypnutí zvuku na zobrazeném panelu: Klikněte na tlačítko Zvuk v dynamickém vyhledávacím poli.

  • Vypnutí zvuku na jiných panelech: Je‑li zobrazeno více webových stránek, které přehrávají zvuk, podržte Alt a klikněte na tlačítko Zvuk v dynamickém vyhledávacím poli. Tím zapnete jen zvuk z panelu, který si právě prohlížíte, a zvuk z ostatních panelů ztlumíte.

  • Vypnutí veškerého zvuku: Pokud si prohlížíte webovou stránku, která nepřehrává zvuk, ale slyšíte zvuk z jiných panelů, můžete zvuk ze všech ostatních panelů rychle vypnout kliknutím na tlačítko Zvuk v dynamickém vyhledávacím poli.

  • Vypnutí zvuku na libovolném panelu: Klikněte na tlačítko Zvuk na pravé straně záhlaví panelu v řádku panelů.

  • Zobrazení webových stránek, které přehrávají zvuk: Chcete‑li zobrazit seznam webových stránek, které přehrávají zvuk, klikněte na tlačítko Zvuk v dynamickém vyhledávacím poli a podržte je. Výběrem webové stránky přejdete na panel, z kterého se zvuk ozývá.

    Seznam webových stránek, které přehrávají zvuk

    Pokud si právě prohlížíte webovou stránku, která nepřehrává zvuk, bude seznam otevřených webových stránek obsahovat také volbu Vypnout zvuk všech panelů. Pokud aktuální stránka zvuk přehrává, bude seznam obsahovat volby Vypnout zvuk panelu nebo Vypnout zvuk ostatních panelů.

  • Zapnutí zvuku: Klikněte na tlačítko Zvuk se symbolem ztlumení v dynamickém vyhledávacím poli nebo na pravé straně záhlaví panelu v řádku panelů.