macOS High Sierra

Přizpůsobení nastavení při prohlížení jednotlivých webových serverů

Způsob práce s jednotlivými webovými servery můžete zvolit podle potřeby. Pokud například stránky určitého webového serveru používají malý text a obrázky, můžete pro něj nastavit zvětšení stránky. Jinému webovém serveru, u kterého vám záleží na efektivní práci s polohou, můžete povolit zjišťování vaší polohy bez opakovaných žádostí o povolení.

Přizpůsobení aktivního webového serveru

 1. Použijte příkaz Safari > Nastavení pro tuto webovou stránku.

  Dialogové okno, které se objeví pod dynamickým vyhledávacím polem, když použijete příkaz Safari > Nastavení pro tuto webovou stránku. Volby obsažené v tomto dialogovém okně vám umožňují přizpůsobit způsob procházení aktuálního webového serveru, nastavit použití čtečky, zapnout blokátory obsahu a změnit další parametry.
 2. Vyberte volby, které chcete pro webový server nastavit:

  • Používat čtečku, je‑li k dispozici: Zobrazuje články na webových stránkách bez reklam a dalších rušivých prvků.

  • Zapnout blokátory obsahu: Brání zobrazování reklam a jiného nevyžádaného obsahu.

  • Zvětšení stránky: Usnadňuje čtení textu a prohlížení obrázků.

  • Automatické přehrávání: Určuje, zda se na daném webovém serveru budou automaticky přehrávat videa.

  • Kamera: Určuje, zda může webový server používat vaši kameru.

  • Mikrofon: Určuje, zda může webový server používat váš mikrofon.

  • Umístění: Určuje, zda může webový server zjišťovat vaši polohu.

Přizpůsobení webového serveru, který je právě otevřený

 1. Použijte příkaz Safari > Předvolby a klikněte na Webové stránky.

  Panel Webové stránky v předvolbách Safari, kde můžete přizpůsobit způsob procházení konkrétních webových serverů
 2. Vlevo klikněte na položku nastavení, kterou chcete přizpůsobit, například na volbu Kamera.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Výběr nastavení pro webový server v seznamu: Na pravé straně vyberte webový server a pak vyberte volbu, kterou pro něj chcete nastavit.

  • Výběr nastavení pro všechny webové servery, které nejsou nastavené individuálně: Klikněte na místní nabídku „Při návštěvě jiných stránek“ a vyberte požadovanou volbu.

   Webové servery, pro které jste nastavili přizpůsobení, jsou uvedené v seznamu Nastavené webové stránky. Pokud seznam Nastavené webové stránky nevidíte, znamená to, že jste zatím žádný webový server nenastavili nebo že jste seznam vymazali.

  • Výběr nastavení pro všechny webové servery: Ujistěte se, že seznam Nastavené webové stránky neobsahuje žádné položky (chcete‑li seznam rychle vymazat, vyberte webové stránky a klikněte na Odstranit). Klikněte na místní nabídku „Při návštěvě jiných stránek“ a vyberte požadovanou volbu.