macOS High Sierra

Používání záložek

Záložky umožňují rychlý návrat na vaše oblíbené webové stránky.

Otevřít Safari

Okno Safari se záložkami na bočním panelu; jedna záložka je vybraná pro úpravy

Přidání záložky aktuální webové stránky

 • Klikněte na tlačítko Sdílet na nástrojovém panelu, vyberte volbu Přidat záložku a pak vyberte složku záložek.

  Můžete také umístit ukazatel na dynamické vyhledávací pole a stisknout a podržet tlačítko Přidání jedním krokem , které se zobrazuje v levé části pole. Poté ze seznamu vyberte složku záložek. Jinou možností je přetažení adresy URL na boční panel záložek.

Zobrazení všech záložek na bočním panelu

 • Klikněte na tlačítko Boční panel na nástrojovém panelu a potom na tlačítko Záložky . Můžete také použít příkaz Záložky > Zobrazit záložky.

Zobrazení stránky přidané do záložek

Vyhledání záložky

 • Zadejte text do vyhledávacího pole v horní části bočního panelu. Pokud vyhledávací pole nevidíte, posuňte panel nahoru.

Správa záložek na bočním panelu

 • Zobrazte boční panel se záložkami a pak proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Přidání nové složky záložek: Podržte klávesu Ctrl, klikněte na záložku na bočním panelu a poté z nabídky zkratek vyberte možnost Nová složka.

  • Přeuspořádání a kopírování záložek a složek: Přesuňte záložku nebo složku do nového umístění. Chcete-li zkopírovat záložku, přetáhněte ji se stisknutou klávesou Alt.

  • Úprava názvu záložky nebo složky: Klikněte na ni se stisknutou klávesou Ctrl a poté vyberte z nabídky zkratek možnost Přejmenovat. Na název můžete také přitlačit nebo jej zvýraznit kliknutím a podržením a poté zadat nový název.

  • Úprava popisu záložky: Na bočním panelu klikněte na složku, přidržte Ctrl a klikněte na položku a potom vyberte Upravit popis.

  • Odstranění záložky: Podržte Cmd a klikněte na záložky, které chcete odstranit, a pak stiskněte klávesu Delete. Můžete také kliknout na název záložky, podržet jej, dokud se nezvýrazní, a pak kliknout na tlačítko Odstranit vpravo od názvu.

Úpravy záložek v editoru záložek

 • Klikněte na Upravit v dolní části bočního panelu se záložkami nebo použijte příkaz Záložky > Upravit záložky. Potom proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Přidání složky záložek: Klikněte na možnost Nová složka. Můžete také vybrat jednu nebo více záložek a poté kliknutím se stisknutou klávesou Alt na volbu Nová složka vytvořit složku obsahující vybrané záložky.

  • Přeuspořádání a kopírování záložek: Přesuňte záložku nebo složku do jiného umístění. Chcete-li záložku zkopírovat, podržte během jejího přetahování klávesu Alt.

  • Úprava názvu záložky nebo složky: Vyberte záložku nebo složku a poté stiskněte klávesu Enter.

  • Odstranění záložek: Vyberte záložky a stiskněte klávesu Delete.

Poznámka: Safari využívá iCloud k udržování stejných záložek na všech vašich Macích a iOS zařízeních, v jejichž předvolbách iCloudu je Safari zapnuté. Na iCloudu se vaše záložky a seznam četby automaticky archivují a můžete je kdykoli obnovit ze starší verze.