macOS High Sierra

Import záložek a historie z jiných prohlížečů

Pokud používáte prohlížeč Google Chrome nebo Mozilla Firefox jako výchozí prohlížeč, při prvním spuštění Safari bude proveden automatický import záložek a historie. Můžete se rozhodnout nyní ponechat importované položky nebo vyzkoušet Safari později. Pokud se rozhodnete ponechat importované položky, Safari je může znovu importovat později.

Můžete také importovat záložky, které byly exportovány do formátu HTML ze Safari, Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, OmniWeb, Mozilla Firefox a Google Chrome.

Otevřít Safari

Automatický import záložek a historie z Firefoxu a Chromu

  • Pokud jste dříve používali Firefox nebo Chrome a nyní přecházíte na Safari, zobrazí se v dolní části stránky „Oblíbené“ nebo „Top stránky“ otázka, zda chcete zachovat importované záložky a historii. Máte následující možnosti:

    • Ponechat: Safari si ponechá importované položky.

    • Neuchovávat: Safari odstraní importované položky.

    Na stránce „Oblíbené“ nebo „Top stránky“ se můžete k importu těchto položek vrátit také později. Chcete-li zobrazit stránku Top stránky, použijte příkaz Záložky > Zobrazit oblíbené nebo Zobrazit Top stránky (položka nabídky se změní podle toho, co jste vybrali v předvolbách Obecné z místní nabídky „V novém okně otevřít“).

Ruční import záložek a historie z Firefoxu nebo Chromu

  • Použijte příkaz Soubor > Importovat z prohlížeče > Google Chrome nebo Soubor > Importovat z prohlížeče > Firefox a potom vyberte položky, které chcete importovat. Tento krok můžete provést pokaždé, když začnete Safari používat, i když jste položky už dříve importovali.

Import souboru záložek

  • Použijte příkaz Soubor > Importovat z prohlížeče > HTML soubor se záložkami. Pak vyberte soubor, který chcete importovat. Po importu se záložky zobrazí ve spodní části bočního panelu v nové složce, jejíž název začíná slovem „Importováno“ a končí datem.

Export záložek

  • Použijte příkaz Soubor > Exportovat záložky. Exportovaný soubor má název „Záložky Safari.html“.