macOS High Sierra

Otvírání webových stránek

V Safari je procházení webových stránek velmi snadné.

Otevřít Safari

 • Otevření webové stránky: Do dynamického vyhledávacího pole zadejte adresu URL nebo název stránky a poté vyberte některý návrh nebo spusťte hledání stisknutím klávesy Return.

  Dynamické vyhledávací pole v Safari, do kterého lze zadat název nebo URL stránky
 • Zobrazení oblíbené webové stránky: Kliknutím na dynamické vyhledávací pole zobrazíte své oblíbené webové stránky; potom klikněte na webovou stránku, kterou chcete navštívit. Seznam oblíbených stránek se zavře, jakmile začnete psát, a nezobrazí se v případě, že na vyhledávací pole kliknete při prohlížení stránky Oblíbené nebo Top stránek.

  Tip: Uspořádání ikon můžete upravit jejich přetažením.

  Dynamické vyhledávací pole a pod ním umístěné ikony oblíbených webových stránek
 • Prohledávat: Do dynamického vyhledávacího pole zadejte slovo nebo slovní spojení. Při psaní se zobrazují návrhy Safari. Můžete vybrat některý z návrhů nebo stisknutím klávesy Return spustit hledání zadaného výrazu. Více informací viz Nalezení hledaných stránek.

  Požádejte Siri. Řekněte například: „Search the web for cat videos.“ Další informace o Siri

 • Předávání webových stránek mezi zařízeními: Funkce Handoff zajišťuje automatické předávání webových stránek, které si právě prohlížíte, mezi Macem a zařízeními iOS. Pokud se vaše zařízení dostanou do vzájemné blízkosti, můžete si na obrazovce Macu na levé straně Docku nebo na uzamčené obrazovce iOS zařízení všimnout ikony služby Safari Handoff. Kliknutím nebo přejetím s prstem na ikoně pak v Safari otevřete právě prohlíženou webovou stránku. (Pomocí služby Handoff nelze předat okna anonymního procházení.)

 • Zobrazení náhledu odkazu na webovou stránku: Pokud váš trackpad tuto funkci podporuje, přitlačte na odkaz.

 • Zobrazení, kam směruje odkaz: Podržíte‑li ukazatel na odkazu, na stavovém řádku v dolní části okna se zobrazí adresa URL cílové webové stránky. Pokud stavový řádek nevidíte, vyberte volby Zobrazení > Zobrazit stavový řádek.

  Ukazatel na odkazu webové stránky s adresou URL zobrazenou ve stavovém řádku v dolní části okna