Touch Bar

Funkce dostupná na některých počítačích Mac. Přímo na Touch Baru můžete používat známá gesta, jako je klepnutí, přejetí nebo posuv, a pomocí nich upravovat nastavení, používat Siri a funkční klávesy přístupu nebo provádět úlohy v aplikacích.

Klávesnice s Touch Barem podél horního okraje; snímač Touch ID se nachází na pravém okraji Touch Baru

Touch Bar obsahuje senzor Touch ID, díky němuž můžete odemknout Mac nebo položky chráněné heslem, nakupovat na webu pomocí Apple Pay nebo také nakupovat produkty v iTunes Storu, App Storu nebo iBooks Storu.

Control Strip na pravé straně Touch Baru umožňuje měnit parametry obecného nastavení, například jas či hlasitost, a zadávat požadavky Siri. Po rozbalení Control Stripu získáte přístup k dalším položkám nastavení a funkcím, například k Mission Control a Launchpadu.

Touch Bar, na němž jsou nalevo vidět tlačítka, která se mění v závislosti na aktuální aplikaci či úloze, a napravo sbalený Control Strip

Ostatní tlačítka na Touch Baru závisejí na právě používané aplikaci nebo prováděném úkolu. Takto například vypadá Touch Bar při psaní e‑mailu v aplikaci Mail:

Touch Bar s tlačítky aplikace Mail, k nimž patří (zleva doprava) Emotikony, Barvy, Tučné písmo, Kurzíva, Podtržené písmo, Zarovnání, Seznamy a Doporučení pro psaní

Další informace o Touch Baru najdete v článku podpory Apple Používání Touch Baru na MacBooku Pro.