macOS High Sierra

Pomocí knihovny fotografií na iCloudu můžete ukládat fotografie do iCloudu, sdílet je a spravovat.

Služba Knihovna fotografií na iCloudu ukládá všechny vaše fotografie a videozáznamy na iCloud, kde k nim máte přístup ze svého Macu, PC, iOS zařízení, Apple TV i ze stránek iCloud.com.

Mac, iPhone a iPad, nastavené pro použití Knihovny fotografií na iCloudu. Na všech zařízeních se zobrazuje stejná sada fotografií.

Všechny nové fotografie, které přidáte do Fotek nebo které pořídíte některým iOS zařízením, se objeví na všech vašich zařízeních, na nichž je zapnuta Knihovna fotografií na iCloudu. Fotografie a alba budou na všech zařízeních uspořádány stejným způsobem, a pokud je upravíte, změny se projeví na všech zařízeních.

Původní fotografie a videa v plném rozlišení se uchovávají na iCloudu; na svém Macu si můžete kvůli úspoře úložného prostoru ponechat jen verze s menším rozlišením. Zdarma získáte 5 GB úložiště iCloudu, další prostor si můžete kdykoli dokoupit.

Před aktivací Knihovny fotografií na iCloudu je třeba provést následující kroky:

 • Vytvořte si účet iCloud. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému a potom klikněte na iCloud.

 • Ujistěte se, že máte OS X v10.10.3 nebo novější. Chcete-li zjistit, zda nejsou k dispozici nové aktualizace pro macOS, použijte příkaz Apple > App Store a potom klikněte na Aktualizace.

 • Ujistěte se, že má vaše zařízení iOS 8.1 nebo novější. Klepněte na Nastavení, potom na Obecné a nakonec na Aktualizace softwaru.

 • Na všech počítačích a zařízeních, z nichž chcete mít přístup ke své Knihovně fotografií na iCloudu, si zapněte tuto službu.

Poznámka: Knihovna fotografií na iCloudu udržuje v aktuálním stavu vaše fotografie a videa, avšak neukládají se do ní vaše projekty ani dynamická alba. Chcete-li mít k dispozici zálohu těchto položek, nezapomeňte zálohovat knihovnu Fotky na jiné úložné zařízení.

Otevřít Fotky

Zapnutí funkce Knihovna fotografií na iCloudu

Pokud ještě nejste přihlášeni k iCloudu, otevřete panel iCloud v Předvolbách systému a přihlaste se pomocí svého Apple ID a hesla.

 1. Použijte příkaz Fotky > Předvolby a klikněte na iCloud.

 2. Zaškrtněte políčko Knihovna fotografií na iCloudu.

  Panel iCloud v předvolbách Fotek.
 3. Vyberte některou z následujících voleb:

  • Stáhnout původní položky do tohoto Macu: Verze fotografií v plné velikosti budou uloženy na vašem Macu i na iCloudu, takže je uvidíte vždy, i když nebudete připojeni k Internetu.

  • Optimalizovat úložiště Macu: Při nedostatku místa na disku budou do vašeho Macu ukládány menší verze vašich fotografií. Původní fotografie v plném rozlišení zůstanou jen na iCloudu. Budete-li chtít obnovit původní fotografie na svém Macu, stačí jen vybrat volbu „Stáhnout původní položky do tohoto Macu“. Obnovení původních fotografií může v závislosti na velikosti vaší knihovny fotografií trvat delší dobu.

   Poznámka: Pokud je tato možnost vybrána a budete mít málo místa na disku, pouze statická část snímku Live Photo bude uložena do Macu, zatímco video zůstane uloženo na iCloudu. Jakmile otevřete Live Photo, video bude staženo, abyste si ho mohli přehrát.

Při prvním zapnutí služby Knihovna fotografií na iCloudu je vaše knihovna fotografií odesílána na iCloud, což může trvat delší dobu (záleží na velikosti vaší knihovny a rychlosti vašeho internetového připojení). Během ukládání fotografií na iCloud můžete s aplikací Fotky normálně pracovat.

Knihovna fotografií na iCloudu spolupracuje ve vašem Macu s jednou knihovnou, která se nazývá Systémová knihovna fotografií. Můžete používat více knihoven fotografií, ale Knihovna fotografií na iCloudu bude aktualizovat pouze fotografie a videa v Systémové knihovně fotografií. Další informace najdete v tématech Přehled systémové knihovny fotografiíNastavení knihovny jako systémové knihovny fotografií.

Tip: Chcete-li dočasně pozastavit odesílání fotografií a videí do Knihovny fotografií na iCloudu nebo jejich stahování, klikněte na tlačítko Pozastavit ve spodní části zobrazení Okamžiky. Na tlačítko Pozastavit klikněte například tehdy, jestliže importujete větší počet nových fotografií a nechcete je ihned odeslat na iCloud. Aplikace Fotky pozastaví odesílání a stahování na 24 hodin a po uplynutí této doby je opět automaticky obnoví.

Zvětšení úložiště na iCloudu

V rámci svého účtu na iCloudu máte bezplatně k dispozici 5 GB úložiště. Až se vaše knihovna fotografií rozroste, můžete si přikoupit další prostor až do velikosti 2 TB. Pokud si zřídíte Rodinné sdílení na iCloudu, můžete nastavit svůj tarif úložiště na iCloudu tak, aby jej mohli používat i ostatní členové rodiny. Další informace naleznete v článku podpory společnosti Apple Rodinné sdílení.

 1. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému a potom klikněte na iCloud.

 2. Klikněte na tlačítko Správa.

  Panel iCloud v předvolbách systému.
 3. Chcete-li zakoupit další úložný prostor pro knihovnu fotografií na iCloudu, klikněte na Změnit tarif úložiště.

 4. Klikněte na požadovaný tarif a potom na tlačítko Další.

 5. Zadejte heslo ke svému Apple ID a pak klikněte na Koupit.

Šetření místem na disku vašeho Macu

Pokud máte v knihovně hodně fotografií, můžete v knihovně fotografií na iCloudu nastavit, aby šetřila místem na disku tím, že na Macu ponechá jen verze fotografií v menším rozlišení. Původní fotografie a videa zůstanou bezpečně uloženy na iCloudu.

 • Použijte příkaz Fotky > Předvolby, klikněte na iCloud a potom na Optimalizovat úložiště Macu.

Je-li tato volba vybrána a aplikace Fotky zjistí, že na vašem Macu dochází v úložišti místo, budou z Macu odstraněny starší fotografie v plném rozlišení a zachovány jen menší verze. (Pokud je úložného místa na Macu dost, fotografie na něm zůstávají uloženy v plném rozlišení.) Vždy, když některou fotografii upravíte nebo změníte, iCloud znovu automaticky stáhne verzi v plném rozlišení, takže máte neustále přístup k původním fotografiím. Budete-li chtít později na Macu obnovit všechny fotografie v původních verzích, vyberte „Stáhnout původní položky do tohoto Macu“. Obnovení původních fotografií může v závislosti na velikosti vaší knihovny fotografií trvat delší dobu.

Důležité: Pokud jste do aplikace Fotky přenesli knihovnu iPhota nebo Aperture, ale původní knihovnu iPhota nebo Aperture jste z Macu nesmazali, nemusí výběr volby Optimalizovat úložiště Macu vést k úspoře místa na disku. V zájmu úspory místa na disku vám doporučujeme uchovávat zálohu knihovny iPhota nebo Aperture (s řetězcem „.migrated“ v názvu souboru) na externím úložném zařízení a z Macu ji odstranit. Pamatujte na to, že v iPhotu ani v Aperture nelze otevřít knihovnu Fotek, takže pokud budete chtít používat iPhoto nebo Aperture i nadále, musíte si přenesenou knihovnu ponechat.

Smazání položek z knihovny fotografií na iCloudu

Chcete-li smazat položku z knihovny fotografií na iCloudu, jednoduše ji smažte ze své knihovny fotografií: při prohlížení fotografií z určitého okamžiku vyberte položku, kterou chcete smazat, a stiskněte Delete.

Smazané fotografie a videa nebudou z vaší knihovny odstraněny okamžitě; namísto toho se přesunou do alba Naposledy smazáno, kde zůstanou po nastavený počet dnů a teprve potom budou smazány. Následujícím postupem můžete položky odstranit okamžitě. Po trvalém odstranění už nebudou položky dostupné na žádném zařízení, které Knihovnu fotografií na iCloudu využívá.

Chcete-li okamžitě smazat fotografie z alba Naposledy smazáno:

 1. Klikněte na volbu Naposledy smazáno na bočním panelu.

 2. Klikněte na Smazat vše nebo vyberte položky, které chcete smazat, a klikněte na Smazat [n] položek.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Obnovení smazaných položek

Položky, které smažete ze své knihovny fotografií, budou umístěny do alba Naposledy smazáno a po uplynutí nastaveného počtu dnů trvale odstraněny z vašeho Macu. Během této doby můžete smazané položky obnovit. Obnovené položky se znovu objeví na všech počítačích a zařízeních využívajících Knihovnu fotografií na iCloudu.

 1. Klikněte na volbu Naposledy smazáno na bočním panelu.

 2. Vyberte položky, které chcete obnovit, a klikněte na Obnovit.

Ukončení používání knihovny fotografií na iCloudu

Důležité: Rozhodnete-li se funkci Knihovna fotografií na iCloudu vypnout, nejprve se ujistěte, že je na panelu iCloud v předvolbách Fotek vybrána volba „Stáhnout původní položky do tohoto Macu“, aby byly původní verze všech fotografií z iCloudu staženy do vašeho Macu. Před úplným vypnutím funkce Knihovna fotografií na iCloudu ponechte dostatek času na stažení všech původních fotografií.

 1. Použijte příkaz Fotky > Předvolby a klikněte na iCloud.

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Knihovna fotografií na iCloudu.

Po vypnutí Knihovny fotografií na iCloudu nebude mít aplikace Fotky ve vašem Macu přístup k vašim fotografiím a videím uloženým na iCloudu. Žádné úpravy fotografií ve vašem Macu se nezobrazí ve vašich dalších zařízeních a žádné nové fotografie nebudou do Fotek na vašem Macu přidány. Knihovna však na iCloudu zůstane a bude k dispozici ostatním zařízením, která funkci Knihovna fotografií na iCloudu využívají.

Chcete-li Knihovnu fotografií na iCloudu vypnout na všech svých zařízeních, otevřete panel iCloud v předvolbách systému, klikněte na tlačítko Správa a potom na volbu Knihovna fotografií. Klikněte na Vypnout a smazat.

VAROVÁNÍ: Pokud Knihovnu fotografií na iCloudu vypnete na všech svých zařízeních, budou vaše fotografie a videa po 30 dnech z Knihovny fotografií na iCloudu smazány. Pokud do té doby nekliknete na Odvolat akci Smazat, nebudete je již moci obnovit.