Nastavení a používání Fotek na iCloudu na počítači s Windows

Služba Fotky na iCloudu bezpečně ukládá všechny vaše fotky a videa do iCloudu, takže jsou dostupné ve všech vašich zařízeních.

Služba Fotky na iCloudu může odesílat nové fotky a videa z vašeho PC s Windows, abyste je měli přístupné v aplikaci Fotky na iPhonu, iPadu, iPodu touch a Macu a na webu iCloud.com. Nově pořízené fotky se z Fotek na iCloudu stahují automaticky. Taky si můžete stáhnout celou sbírku za zvolený rok.

Co budete potřebovat

Než začnete, přihlaste se do iCloudu svým Apple ID. Postupujte jednoduše podle pokynů k nastavení pro iPhone, iPad nebo iPod touch nebo Mac. Potom si následujícím postupem zapněte Fotky na iCloudu na počítači s Windows 7 nebo novějšími.

Další informace o systémových požadavcích iCloudu.

Zapnutí Fotek na iCloudu

 1. Stáhněte si iCloud pro Windows.
 2. Otevřete iCloud pro Windows.
 3. U položky Fotografie klikněte na Volby.
 4. Vyberte Fotografie na iCloudu.
 5. Klikněte na Hotovo a pak na Použít.
 6. Zapněte Fotky na iCloudu na všech svých zařízeních Apple.

Pokud používáte iCloud pro Windows 10 nebo novější, můžete taky použít Sdílená alba a přizpůsobit si umístění složky svých sdílených alb.

Pokud používáte iCloud pro Windows 7, můžete se také rozhodnout použít Můj fotostreamSdílení fotek na iCloudu (Sdílená alba) a přizpůsobit si umístění složek pro odesílání a stahování.

Když zapnete Fotky na iCloudu na PC v iCloudu pro Windows 7, Můj fotostream se automaticky vypne. Pokud chcete odesílat nové fotky do zařízení, která nepoužívají službu Fotky na iCloudu, můžete Můj fotostream znovu zapnout.

Odesílání fotek a videí do Fotek na iCloudu

Fotky a videa můžete z PC do Fotek na iCloudu odesílat následujícím postupem:

Pokud používáte iCloud pro Windows 10 nebo novější:

 1. Otevřete okno Průzkumníka souborů.
 2. V navigačním podokně klikněte na Fotky na iCloudu.
 3. V jiném okně otevřete složku, ze které chcete fotky do Fotek na iCloudu zkopírovat.
 4. Vyberte fotky, které chcete přidat.
 5. Přetáhněte je do složky Fotky na iCloudu.

Pokud používáte iCloud pro Windows 7:

 1. Otevřete okno Průzkumníka souborů.
 2. Pod položkou Rychlý přístup (ve Windows 7 a 8 Oblíbené) klikněte na Fotky na iCloudu.
 3. Klikněte na možnost Odeslat fotografie a videa.
 4. Vyberte fotky nebo videa, které chcete odeslat, a klikněte na Otevřít.

Fotky a videa odeslané v aplikaci Fotky si můžete prohlížet na webu iCloud.com a ve všech svých zařízeních Apple.

Stahování fotek a videí z Fotek na iCloudu

Nové fotky a videa, které přidáte do Fotek na iCloudu, se do vašeho PC budou stahovat automaticky. Sbírku si taky můžete v iCloudu pro Windows 10 nebo starší stáhnout podle let takto:

 1. V počítači se systémem Windows otevřete Průzkumníka souborů (Windows 8 nebo novější) nebo Průzkumníka Windows (Windows 7).
 2. V navigačním podokně klikněte na Fotky na iCloudu. Pokud Fotky na iCloudu nevidíte, klikněte v navigačním podokně na Obrázky a pak dvakrát klikněte na Fotky na iCloudu.
  • Pokud používáte iCloud pro Windows 11.1, stáhněte soubor dvojím kliknutím na jeho miniaturu.
  • Pokud používáte iCloud pro Windows 10 nebo iCloud pro Windows 7: Nové fotky a videa, které přidáte do iCloudu na jiném zařízení, se automaticky stáhnou do vašeho PC. Chcete-li si v iCloudu pro Windows 10 stáhnout starší fotky a videa, klikněte na oznamovací oblast na hlavním panelu a pak v oznámení Fotek na iCloudu klikněte na Stáhnout fotografie. Vyberte podle roku fotky a videa, které chcete stáhnout.
  • V iCloudu pro Windows 7 klikněte na panelu nástrojů Průzkumníka Windows na Stáhnout fotografie a videa. Vyberte podle roku fotky a videa, která chcete stáhnout, a klikněte na Stáhnout.

Fotky a videa se stáhnou do umístění nastaveného ve volbách Fotek na iCloudu.

V iCloudu pro Windows 10 nebo novějším platí, že pokud se fotka nebo video změní na jiném zařízení nebo na webu iCloud.com, je automaticky aktualizována i na vašem PC. V iCloudu pro Windows 7 je třeba změněné fotky znova stáhnout do PC ručně.

Další informace

Pokud potřebujete poradit se správou a používáním Fotek na iCloudu na počítači s Windows, tady se dozvíte další informace.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: