macOS High Sierra

Vytváření prezentací a práce s nimi

Ze skupiny fotografií můžete vytvořit prezentaci, k níž připojíte text, vyberete motiv, dodáte hudbu a nastavíte dobu zobrazení jednotlivých snímků. Do prezentace můžete vložit také videoklipy a výsledek exportovat v podobě přehratelné na Macu, iOS zařízeních nebo Apple TV.

Okno Fotek s prezentací v hlavní části okna, s tlačítky Náhled, Přehrát a Smyčka pod hlavním obrázkem prezentace, s miniaturami všech obrázků z prezentace v dolní části okna a s tlačítky Motiv, Hudba a Délka na pravé straně.

Poznámka: Skupinu fotografií můžete snadno zobrazit jako prezentaci i bez vytvoření projektu prezentace. Další informace viz Přehrání instantní prezentace. Informace o sdílení prezentací najdete v tématu Export fotografií, videí a prezentací.

Otevřít Fotky

Vytvoření projektu prezentace

 1. Vyberte fotografie, které chcete do prezentace vložit.

  Později budete moci přidat další fotografie nebo je odstranit (viz níže v části „Přidávání a odstraňování fotografií a textu“).

 2. Vyberte volbu Soubor > Vytvořit > Prezentace.

 3. Klikněte na místní nabídku Prezentace a vyberte volbu Nová prezentace.

 4. Do pole Název prezentace zadejte název prezentace a potom klikněte na OK.

 5. V dolní části okna můžete přetažením změnit pořadí fotografií.

 6. Chcete-li vybrat motiv, klikněte na tlačítko Motivy a potom na požadovaný motiv.

  Motiv můžete kdykoli změnit. Motiv, který vyberete, určí rozmístění textu, použitá písma a přechody mezi snímky. Efekty posuvu a přiblížení, známé také jako efekt Kena Burnse, jsou dostupné pouze v motivu Ken Burns.

 7. Chcete-li pro prezentaci vybrat hudbu, klikněte na tlačítko Hudba , klikněte na šipku dolů u hudební knihovny a potom vyberte jednu či více skladeb.

  Výběrem volby Tematické skladby z místní nabídky zobrazíte hudbu dodávanou s Fotkami. Chcete-li zobrazit hudbu z vaší knihovny iTunes, vyberte iTunes. Pořadí, v němž se budou vybrané skladby přehrávat, můžete změnit přetažením. Chcete-li některou skladbu smazat, vyberte ji a stiskněte Delete.

 8. Chcete-li změnit dobu zobrazení jednotlivých snímků, klikněte na tlačítko Délka a potom proveďte kterékoli z následujících akcí (dostupnost jednotlivých voleb závisí na vybraném motivu):

  • Nastavení délky prezentace podle stopáže zvolené hudby: Vyberte Podle hudby.

  • Nastavení konkrétní délky prezentace: Vyberte Vlastní a tažením jezdce určete, jak dlouho se má prezentace přehrávat.

  • Nastavení přechodů pro celou prezentaci: Zaškrtněte políčko Přechod a z místní nabídky vyberte typ přechodu.

  • Přizpůsobení velikosti snímků podle obrazovky: Zaškrtněte políčko „Velikost podle obrazovky“.

 9. Chcete-li zobrazit ukázku prezentace, klikněte na tlačítko Náhled. Dalším kliknutím na tlačítko Náhled ukázku zastavíte. Kliknutím na tlačítko Smyčka můžete nastavit cyklické přehrávání prezentace.

 10. Chcete-li prezentaci přehrát, klikněte na tlačítko Přehrát .

Chcete-li spuštěnou prezentaci zastavit, stiskněte klávesu Esc. Pomocí kláves se šipkami můžete přecházet na předcházející nebo následující snímek a mezerníkem prezentaci pozastavíte.

Přidávání a odstraňování fotografií a textu

Do vytvořené prezentace můžete kdykoli přidat další fotografie nebo z ní některé fotografie odstranit. Na vybrané snímky můžete také přidat text. Umístění a písmo textu určuje motiv, který jste zvolili. Když do prezentace přidáte snímek Live Photo, bude zobrazen jako statický snímek.

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na prezentaci.

 2. Proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Přidání dalších fotografií do prezentace: Vyberte fotografii v řádku miniatur v dolní části, klikněte na Tlačítko Přidat objekt a potom na Přidat fotografie. Vyberte fotografie, které chcete přidat, a potom klikněte na Přidat.

  • Přidání textu na snímek: Vyberte fotografii, klikněte na Tlačítko Přidat objekt, a potom na Přidat text. Vyberte text v textovém rámečku a pak napište požadovaný text.

  • Smazání textu z fotografie: Vyberte text na fotografii nebo textový rámeček před fotografií v řádku miniatur a potom stiskněte Delete.

  • Smazání fotografie z prezentace: Vyberte fotografii, kterou chcete smazat, a stiskněte Delete.