macOS High Sierra

Import fotografií z pevných disků, DVD a paměťových karet

Máte-li uložené fotografie nebo videa na pevném disku či jiném úložišti, můžete je importovat do aplikace Fotky.

Otevřít Fotky

Import z pevného, optického nebo flash disku

Soubory fotografií a videí můžete importovat z úložných zařízení (například z pevných disků), z CD či DVD (pokud máte optickou jednotku) nebo z flash disku.

 1. Připojte zařízení k svému Macu.

 2. Proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Přetáhněte soubory nebo složky z Finderu do okna aplikace Fotky.

  • Přetáhněte soubory nebo složky z Finderu na ikonu aplikace Fotky v Docku.

  • V aplikaci Fotky použijte příkaz Soubor > Importovat. Vyberte požadované fotografie nebo videa a klikněte na volbu Kontrola importu. Pokud jste vybrali více fotografií nebo videozáznamů, označte ty, které chcete importovat, a klikněte na Importovat vybrané ([n]) nebo Importovat všechny nové fotografie.

   Důležité: Během importu fotografií disk ani jednotku nevysunujte.

Importované fotografie se objeví v albech Import a Fotografie na bočním panelu.

Tip: Pokud máte účet na iCloudu, můžete soubory fotografií zkopírovat na iCloud Drive z libovolného Macu, iOS zařízení nebo počítače s Windows nastaveného pro práci s iCloud Drivem a potom je importovat z iCloud Drivu do svého Macu. Další informace o iCloud Drivu najdete v tématu Ukládání dokumentů na iCloud Drive.

Import z čtečky karet nebo z SD karty

Do některých počítačů Mac jsou zabudovány sloty pro SD karty. Pokud k nim váš počítač nepatří, můžete k němu připojit zařízení nazývané čtečka karet, které je s vaším Macem kompatibilní, a použít je k importu fotografií z paměťové karty, například SD nebo Compact Flash.

 1. Vložte kartu do slotu vašeho počítače pro SD karty nebo k počítači připojte čtečku karet a kartu vložte do ní.

 2. V aplikaci Fotky použijte příkaz Soubor > Importovat. Vyberte požadované fotografie nebo videa a klikněte na volbu Kontrola importu.

 3. Pokud jste vybrali více fotografií nebo videí, proveďte některou z následujících akcí:

  • Import všech nových fotografií: Klikněte na Importovat všechny nové fotografie.

  • Import výběru fotografií: Klikněte na fotografie, které chcete importovat, a potom klikněte na Importovat vybrané.

  Pokud se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete fotografie po importu smazat nebo ponechat na kartě, klikněte na Smazat položky nebo Ponechat položky.

  Aplikace Fotky pak zahájí import vašich fotografií a videí. Chcete-li import zrušit, klikněte na Zastavit import.

 4. Po naimportování všech fotografií vysuňte kartu z počítače nebo čtečky karet.

Importované fotografie se objeví v albech Import a Fotografie na bočním panelu.

Některé čtečky karet nemusí být s aplikací Fotky kompatibilní. Další informace získáte od výrobce zařízení.