Slot pro paměťové karty SD a SDXC v Macu

Některé Macy mají slot pro kartu SD (Secure Digital) nebo SDXC (Secure Digital Extended Capacity), pomocí kterého můžou číst a zapisovat data na kartách SD, jako třeba fotografie z digitálních fotoaparátů.

Co je SD?

Značka SD označuje zařízení, která vyhovují standardům SD pro paměťové karty nepotřebující k uchovávání dat napájení. Podrobnosti najdete na webu organizace SD Association.

Jsou nějak omezeny rozměry karet, které jdou zasunout do slotu pro SD karty?

Ano. Podle specifikace SD má paměťová karta rozměry 32×24×2,1 mm. Můžete použít taky tenčí karty, jako například MMC (MultiMediaCard). Nepoužívejte karty silnější než 2,1 mm. Kdybyste se je pokusili zasunout, mohli byste slot poškodit.

Jaké formáty SD karet fungují ve slotu pro SD karty?

Měly by fungovat karty vyhovující standardům SD 1.x, 2.x a 3.x. Ve slotu pro SD karty můžete použít: 

 • Standardní SD karty, 4 MB až 2 GB
 • Karty SDHC (Secure Digital High Capacity), 4 GB až 32 GB
 • Karty SDXC, 4 GB až 2 TB
 • Karty MMC (MultiMediaCard)
 • Karty UHS‑II, až 2 TB (jenom iMac Pro)

Můžete použít pasivní adaptér (podobný jako níže na obrázku), aby karty MiniSD, MicroSD a jejich varianty s větší kapacitou, např. MiniSDHC a MicroSDHC odpovídaly výše uvedené šířce a tloušťce:

Jak rychle může Mac číst z SD karty vložené ve slotu a zapisovat na ni?

Notebooky Mac používají ke komunikaci se slotem pro SD karty sběrnici USB. Mají maximální rychlost až 480 Mb/s. Stolní Macy komunikují se slotem pro SD karty přes sběrnici PCIe. Stolní počítače můžou data přenášet rychleji.

Maximální přenosová rychlost konkrétní SD karty je uvedena na jejím obalu.

K určení maximální přenosové rychlosti můžete na Macu použít Informace o systému. Zvolte nabídku Apple () > O tomto Macu a klikněte na Systémový profil.

Když používáte notebook Mac:

 1. Vyberte Hardware a pak USB.
 2. Vyberte položku Interní čtečka paměťových karet a vyhledejte Rychlost.

Když používáte stolní Mac:

 1. Vyberte Hardware a pak Čtečka karet. 
 2. Vyhledejte položku Rychlost připojení. Rychlost počítačů, které používají sběrnici PCIe, je vyjádřena v GT/s.

Funguje slot pro SD karty s paměťovými kartami o kapacitě větší než 32 GB?

Ano. Většina výrobců médií však média předem formátuje na obvyklé velikosti bloků a clusterů, které neumožňují dosáhnout teoretických limitů příslušného souborového systému.

Většina SD karet používá formát FAT32 a předformátované karty SD s FAT32 jsou běžně dostupné do kapacity 32 GB. Karty větší než 32 GB obvykle používají systém souborů exFAT a naopak některé menší karty používají systém FAT16. Předformátované SD karty se souborovým systémem FAT16 jsou běžně dostupné až do kapacity 2 GB.

Pokud používáte OS X Snow Leopard 10.6.5 nebo novější, můžete zjistit, jaký systém souborů máte:

 1. Vložte SD kartu do slotu. 
 2. Zvolte nabídku Apple > O tomto Macu. 
 3. Klikněte na Systémový profil.
 4. V části Hardware klikněte na Čtečka karet a najděte pole Systém souborů.

Bude slot pro SD karty fungovat s paměťovými kartami SD, které používají souborový systém exFAT?

Ano. Každý Mac se slotem pro SD karty a systémem OS X 10.6.5 nebo novějším dokáže používat souborový systém exFAT.

exFAT je taky podporován v Boot Campu s Windows 7, 8.1 nebo 10 na všech počítačích Mac se slotem pro SD kartu vyrobených v roce 2011 nebo později.

Jak se do slotu pro SD karty zasune médium?

Když vkládáte kartu, ujistěte se, že její kovové kontakty směřují dolů a směrem do počítače. Nezasouvejte SD kartu do slotu silou, mohli byste ji nebo slot poškodit.

Jak Mac používá média zasunutá do slotu pro SD karty?

Kartu vloženou do slotu pro SD karty počítač rozpozná jako USB úložné zařízení. SD kartu můžete připojit, číst z ní a zapisovat na ni stejně jako na jakékoli jiné USB úložné zařízení.

Karta je zasunutá ve slotu, ale nepřipojila se. Co mám dělat?

Kartu vyjměte a znova ji zasuňte. Někdy se SD karta správně nepřipojí, když ji do slotu zasunete příliš pomalu.

Když se na kartu snažím něco zapsat, zobrazí se zpráva, že ji nejde změnit. Jak to můžu napravit?

Tuto zprávu uvidíte, když se pokusíte změnit data na zamčené SD kartě. Než budete moct na kartu zapisovat, odemkněte posuvný přepínač na kartě.

Pokud kartu chcete vysunout, nejprve její ikonu přetáhněte do koše. Jakmile ikona zmizí z plochy, můžete kartu vytáhnout z počítače. Přesunutím posuvného zámku kartu odemkněte a znova ji zasuňte do slotu. Umístění posuvného zámku najdete v pokynech od výrobce.

Můžu SD kartu přeformátovat pomocí Diskové utility?

Pomocí Diskové utility můžete SD zařízení rozdělit na oddíly a naformátovat na formát FAT32 (pomocí nastavení MS-DOS FAT) nebo Mac OS rozšířený. Formát Mac OS rozšířený budete moct používat jenom v systémech Macintosh. Jiné systémy než od společnosti Apple karty formátované systémem Mac OS rozšířený nerozpoznají.

Karty větší než 32 GB, které chcete používat v digitálních fotoaparátech, GPS nebo jiných zařízeních, může být nutné naformátovat na formát exFAT. Pokud si nejste jistí, naformátujte kartu v zařízení, ve kterém ji chcete používat.

Můžu na úložné zařízení SD nainstalovat macOS a použít ho jako startovací svazek?

Pomocí Diskové utility můžete změnit výchozí tabulku oddílů na GUID. Pak kartu naformátujte na souborový formát Mac OS rozšířený.

Jak mám správně vytáhnout kartu ze slotu pro SD karty?

Než SD kartu vytáhnete, nechte dokončit všechny operace zápisu na kartu. Pokud kartu chcete vysunout, nejprve její ikonu přetáhněte do koše. Jakmile ikona zmizí z plochy, můžete kartu vytáhnout ze slotu.

Nevyjímejte kartu, když je Mac v režimu spánku, mohlo by dojít ke ztrátě dat na kartě. Vždy, když budete chtít z Macu vyjmout SD kartu, nejdřív počítač probuďte, a teprve potom kartu vyjměte.

Můžu použít paměťové karty SDIO (Secure Digital Input Output)?

Ne. Macy karty SDIO nerozpoznají.

Můžu pomocí macOS zjistit specifikace hardwaru rozhraní a média zasunutého do slotu pro SD karty?

Informace o rozhraní a o vloženém médiu můžete získat pomocí Informací o systému:

 1. Zvolte nabídku Apple > O tomto Macu. 
 2. Klikněte na Systémový profil.
 3. V Informacích o systému v části Hardware vyberte USB. 
 4. Výběrem položky Interní čtečka paměťových karet v seznamu USB zařízení zobrazíte informace o hardwaru rozhraní a médiu zasunutém do slotu pro SD karty.

Můžu slot pro SD karty používat ve Windows spuštěných pod Boot Campem?

Slot pro SD karty funguje s Boot Campem ve všech podporovaných verzích Windows. Abyste slot pro SD karty mohli používat ve Windows, budete si muset stáhnout a nainstalovat Podpůrný software pro Windows.

Přečtěte si víc o používání Windows na Macu

Můžu ve Windows na Macu používat karty SDXC?

Karty SDXC můžete ve Windows 7, Windows 8 a Windows 10 používat s těmito Macy:

 • MacBook Pro (začátek roku 2011 a novější)
  Modely MacBook Pro z roku 2016 a novější nemají zabudovaný slot pro SD karty. Můžete použít USB-C čtečku karet nebo kombinaci adaptéru USB-C na USB a USB čtečky karet.
 • MacBook Air (polovina roku 2011 a novější)
 • Mac mini (polovina roku 2011 a novější)
  Mac mini (polovina roku 2010) nepodporuje karty SDXC.
 • iMac (polovina roku 2011 a novější)
  iMac (polovina roku 2010) nepodporuje karty SDXC.

Můžu z karty SD, SDHC nebo SDXC do Macu nainstalovat Windows?

Ne. Karty SD, SDHC ani SDXC nejde používat k instalaci Windows do Macu prostřednictvím Boot Campu.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: