macOS High Sierra

Zobrazení glosářů a definic

Pokud je kniha, kterou čtete, určena pro iBooks a obsahuje glosář, můžete vyhledávat položky glosáře. Slova můžete hledat také v aplikaci Slovník v systému macOS.

Otevřít iBooks

  • Zobrazení glosáře: Vyberte volbu Zobrazení > Zobrazit glosář. Pokud kniha glosář nemá, nebude volba Zobrazit glosář aktivní.

    Chcete‑li zobrazit položku glosáře, klikněte na některý glosářový termín v knize.

  • Zobrazení definicí: Dvakrát klikněte na některé slovo.

    Jinou možností je vybrat slovo, vybrat položku Více a poté vybrat některou z možností Vyhledat, Hledat v knize, Hledat na internetu nebo Hledat na Wikipedii. Další informace o vyhledávání slov v systému macOS naleznete v části Vyhledávání slov.