macOS High Sierra

Sdílení citací, poznámek a myšlenek

S přáteli můžete sdílet citáty ze svých oblíbených knih, se spolužáky si můžete vyměňovat studijní poznámky a s dalšími uživateli například názory na nějakou knihu a informace o ní.

Otevřít iBooks

  • Sdílení citátů: Vyberte text nebo klikněte na zvýrazněný text, vyberte možnost Více a poté vyberte Mail, Zprávy, Poznámky, Twitter nebo Facebook.

    Vaše citáty mohou mít délku až 200 slov. Funkce sdílení je k dispozici pouze v USA.

  • Sdílení poznámek: Na panelu Poznámky klikněte na některou poznámku se stisknutou klávesou Ctrl (nebo vyberte část textu v poznámce) a poté vyberte Mail, Zprávy, Poznámky, Twitter nebo Facebook.

  • Sdílení myšlenek a informací o knize: Vyberte volby Soubor > Sdílet a potom vyberte Mail, Zprávy, Twitter nebo Facebook.

    Poznámka: V případě souborů PDF lze informace sdílet pouze prostřednictvím Mailu.