Okno Kniha písem, v němž je vidět nově nainstalované písmo

Oživení textu

Stáhli jste si z webu nové působivé písmo? Pokud si je nainstalujete prostřednictvím Knihy písem, budete je moci používat ve všech svých aplikacích.

Jak instalovat písma

Okno Kniha písem se sbírkou písem Modern

Přístup k nejčastěji používaným písmům

Písma můžete uspořádat do sbírek a knihoven, a urychlit si tak přístup k těm písmům, která používáte nejčastěji.

Jak vytvářet knihovny a sbírky písem

Okno Kniha písem s písmem Apple Color Emoji

Výběr nejvhodnějšího písma

Nejste si jisti, jak určité písmo vypadá? Písmo včetně ukázky znaků si můžete v Knize písem prohlédnout na obrazovce a případně i vytisknout.

Jak zobrazit a tisknout písma

Chcete‑li procházet uživatelskou příručku pro Knihu písem, klikněte nahoře na stránce na její obsah.

Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.