macOS High Sierra

Zahajování a příjem telefonních hovorů na Macu

Pokud chcete uskutečnit nebo přijmout telefonický hovor, nemusíte sahat po iPhonu – můžete použít Mac. Když vám někdo zavolá, na vašem Macu se zobrazí oznámení a můžete hovor přijmout.

Na Macu můžete zahájit telefonický hovor z FaceTime, Kontaktů, Safari, Mailu, Map, Spotlightu a mnoha dalších aplikací.

Poznámka: Hovory uskutečňované a přijímané na Macu využívají minuty volání v mobilní síti, takže mohou být zpoplatněny.

Požadavky

Pokud chcete na Macu přijímat a uskutečňovat telefonické hovory, zkontrolujte následující náležitosti:

Nastavení vašeho iPhonu

 • iOS 9 nebo novější: Přejděte na Nastavení > Telefon. V závislosti na používaném operátorovi se mohou zobrazit různé volby.

  • Pokud vidíte Wi-Fi hovory, klepněte na tuto položku a zapněte Wi-Fi hovory na tomto iPhonu.

   Po aktivaci Wi-Fi hovorů pravděpodobně uvidíte tlačítko Přidat Wi-Fi hovory na dalších zařízeních. Klepnete‑li na toto tlačítko, povolíte hovory na zařízeních, která nejsou ve stejné Wi-Fi síti jako váš iPhone, a také v případě, že je váš telefon vypnutý. V opačném případě můžete svůj Mac stále používat k telefonování, ale iPhone musí být zapnutý a musí se nacházet ve stejné Wi-Fi síti jako váš Mac.

   Poznámka: Wi-Fi hovory na zařízeních, která nejsou připojena ke stejné Wi-Fi síti jako váš iPhone, podporují jen někteří telefonní operátoři. Další informace najdete v článku podpory Apple Volání přes Wi-Fi. Dále potřebujete iPhone 5s, iPhone 5c nebo novější.

  • Pokud vidíte volbu Hovory z jiných zařízení, klepněte na ni a zapněte ji.

   Pomocí této volby povolíte hovory na zařízeních, která jsou ve stejné Wi-Fi síti jako váš iPhone.

 • iOS 8: Přejděte na Nastavení, dále na FaceTime a poté zapněte funkci Mobilní hovory na iPhonu.

Zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi hovorů na vašem Macu

Pokud na svém iPhonu zapnete Wi-Fi hovory a otevřete na Macu aplikaci FaceTime, může se zobrazit výzva k zapnutí Wi-Fi hovorů na Macu. V opačném případě postupujte následovně.

 1. Otevřete FaceTime a vyberte volby FaceTime > Předvolby.

 2. Vyberte „Hovory z iPhonu“.

  Pokud tuto možnost nevidíte, zkontrolujte, zda váš Mac splňuje všechny výše uvedené požadavky, a otevřete předvolby FaceTime znovu.

 3. Pokud se zobrazí tlačítko Aktualizovat na Wi-Fi hovory, klikněte na ně a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Toto tlačítko se zobrazí v případě, že váš operátor podporuje Wi-Fi hovory v situaci, kdy je váš iPhone vypnutý nebo se nachází v jiné Wi-Fi síti.

Chcete‑li vypnout telefonní hovory, zrušte výběr možnosti „Hovory z iPhonu“.

Klikněte na Aktualizovat tísňovou adresu a zadejte nebo potvrďte adresu pro nouzové situace. Další informace najdete v článku podpory Apple Volání přes Wi-Fi.

Zahajování hovorů

Než bude možné zahájit hovor z vašeho Macu, je nutné se přihlásit ve službě FaceTime a zajistit, aby tato služba byla aktivní.

 • Z FaceTime: Do vyhledávacího pole zadejte telefonní číslo a pak klikněte na tlačítko Audio (nebo použijte Touch Bar). Kliknutím na tlačítko Audio můžete také zobrazit své dřívější telefonní hovory.

 • Z Kontaktů: Vyberte kontakt, přesuňte ukazatel na telefonní číslo a klikněte na tlačítko Telefon .

 • Ze Safari: Na webové stránce klikněte na telefonní číslo a potom klikněte na Zavolat.

 • Z Mailu: Umístěte ukazatel na telefonní číslo v e-mailu, klikněte na místní nabídku a vyberte způsob, jakým chcete hovor uskutečnit.

 • Z Map: Klikněte na zajímavé místo či pamětihodnost, dále klikněte na tlačítko Informace a potom klikněte na Zavolat.

 • Ze Spotlightu: Zadejte jméno osoby nebo název místa do pole hledání Spotlight a poté vyberte odpovídající výsledky hledání. Přesuňte ukazatel na telefonní číslo a klikněte na tlačítko Telefon .

 • Z Kalendáře: Otevřete událost, vyhledejte modře podtržené telefonní číslo v rámci podrobností o události a na toto číslo klikněte.

 • Z Připomínek: Otevřete seznam připomínek a klikněte na modře podtržené telefonní číslo. Případně umístěte ukazatel na připomínku a klikněte na tlačítko Informace nebo vyhledejte telefonní číslo v rámci poznámek a na toto číslo klikněte.

Příjem hovorů

 • Příjem příchozího volání: Klikněte na Přijmout.

 • Odeslání textové zprávy prostřednictvím služby iMessage: Klikněte na tlačítko Šipka dolů u tlačítka Odmítnout a vyberte Odpovědět zprávou.

  Poznámka: Tato volba se zobrazí v případě, že jste vy i volající přihlášeni ke službě iMessage.

 • Vytvoření připomínky pro zavolání zpět: Klikněte na tlačítko Šipka dolů u tlačítka Odmítnout a vyberte Připomenout.

Pokud je váš Mac vybaven Touch Barem, můžete jej použít k přijetí či odmítnutí hovoru, k odmítnutí hovoru a zaslání zprávy nebo k odmítnutí hovoru a nastavení připomínky.

Správa hovorů

Během telefonování ze svého Macu máte k dispozici několik dalších způsobů správy hovoru:

 • Přepnutí na videohovor FaceTime: Klikněte na Video (nebo použijte Touch Bar).

 • Použití čekání hovorů: Pokud telefonujete a zobrazí se oznámení nového telefonického hovoru, klikněte na Přidržet a přijmout. Kliknutím na tlačítko přepínání hovorů můžete přepínat mezi hovory.

 • Zahájení konferenčního hovoru, když je přidržen další hovor: Pokud telefonujete a další telefonický hovor máte přidržený, klikněte na Sloučit.

 • Přesunutí hovoru na iPhone: Pokud je Mac v blízkosti vašeho iPhonu, klepněte na ikonu Handoffu, která je uvedena v levém spodním rohu uzamčené obrazovky vašeho iPhonu.

  V závislosti na vašem nastavení Wi-Fi hovorů se může na horním okraji obrazovky iPhonu po odemčení zobrazit banner „Dotykem se vrátíte k hovoru“. Další informace najdete v článku podpory Apple Systémové požadavky Kontinuity na iPhonu, iPadu, iPodu touch a Macu.

Tip: Pokud telefonujete a je třeba reagovat na výzvy automatického telefonního systému, klikněte v pravém horním rohu plochy na okno s oznámením telefonního hovoru a k odpovědím použijte čísla na klávesnici.