macOS High Sierra

Pořízení snímku Live Photo

Během videohovorů ve FaceTimu můžete zachytit okamžiky z volání pomocí snímků Live Photo. Vy i druhý volající obdržíte oznámení o pořízení snímku a snímek Live Photo se rovnou přidá do vaší knihovny Fotky. Je možné, že druhá osoba bude muset nejprve nastavit své předvolby FaceTimu, aby bylo možné snímek Live Photo pořídit.

Poznámka: Chcete‑li pořizovat snímky Live Photo, musíte vy i druhý volající používat systém macOS High Sierra v10.13 nebo iOS 11.

Otevřít FaceTime

  • Nastavení FaceTimu: Použijte příkaz FaceTime > Předvolby a zaškrtněte políčko „Povolit pořizování záznamů Live Photo během videohovorů".

  • Nastavení Fotek: Otevřete aplikaci Fotky (pokud jste ji už neotevřeli dříve).

    Poznámka: Při pořizování snímků Live Photo nemusí být aplikace Fotky spuštěná; stačí, když byla spuštěna alespoň jednou a když máte nastavenou výchozí knihovnu.

  • Pořízení snímku Live Photo: Chcete‑li během videohovoru pořídit snímek Live Photo, klikněte na tlačítko Live Photo (nebo použijte Touch Bar).

    Zobrazí se oznámení, že snímek je k dispozici v aplikaci Fotky.

    Poznámka: Není-li tlačítko Live Photo aktivní, vy nebo člověk, s nímž hovoříte, jste nepovolili pořizování záznamů Live Photo během hovorů FaceTime, případně není zařízení druhé osoby vybaveno systémem macOS High Sierra v10.13 ani iOS 11.