macOS High Sierra

Rozdělení fyzického disku na oddíly

Při rozdělení disku vzniknou na disku jednotlivé oddíly, které jsou v části Zařízení v okně Finderu zobrazeny jako samostatné disky. Disk může být vhodné rozdělit v situaci, kdy na něj chcete nainstalovat několik operačních systémů nebo pokud potřebujete změnit formát zařízení.

Způsob rozdělení disku závisí na používaném formátu souborů.

Pokud chcete interní fyzický disk rozdělit s cílem nainstalovat na něj Windows, použijte Průvodce pro Boot Camp.

Otevřít Průvodce pro Boot Camp

VAROVÁNÍ: Pokud používáte jednotku Fusion Drive, nepřipojujte ji k Macu se starší verzí systému OS X než v10.8.5 – mohlo by dojít ke ztrátě dat. Další informace najdete v článku podpory Apple Fusion Drivy s OS X Mavericks připojujte pouze k OS X Mountain Lionu 10.8.5 nebo novějšímu.

Otevřít Diskovou utilitu

Přidání svazku do APFS kontejneru

Souborový systém APFS (Apple File System) přiděluje prostor na disku na vyžádání; v případě potřeby však můžete spravovat přidělování APFS svazků ručně.

Důležité: Před vytvořením nových oddílů na zařízení pro jistotu zazálohujte data.

 1. Na bočním panelu vyberte některý existující APFS svazek a potom klikněte na tlačítko Přidat svazek .

 2. Zadejte název nového APFS svazku.

 3. Klikněte na místní nabídku Formát a vyberte formát.

  • APFS: Používá formát Apple File System, doporučený pro svazky se systémem macOS High Sierra.

  • APFS (šifrovaný): Používá formát Apple File System a šifruje data v oddílu.

  • APFS (velikost písmen): Používá formát Apple File System a rozlišuje velká a malá písmena v názvech souborů a složek. Složky s názvy „Domácí úkoly“ a „DOMÁCÍ ÚKOLY“ jsou například považovány za dvě různé složky.

  • APFS (velikost písmen, šifrovaný): Používá formát Apple File System, rozlišuje velká a malá písmena v názvech souborů a složek a šifruje data v oddílu. Složky s názvy „Domácí úkoly“ a „DOMÁCÍ ÚKOLY“ jsou například považovány za dvě různé složky.

 4. Chcete‑li spravovat přidělování APFS oddílů ručně, klikněte na Volby velikosti a zadejte hodnoty do následujících polí:

  • Velikost rezervy: Velikost volitelné rezervy zaručuje, že pro tento svazek bude vždy k dispozici dané množství místa.

  • Velikostní kvóta: Volitelná velikostní kvóta omezuje množství prostoru, které smí svazek alokovat.

  Až budete hotovi, klikněte na tlačítko OK.

 5. Klikněte na Přidat.

Přidání svazku na zařízení formátované s použitím formátu Mac OS rozšířený, MS-DOS (FAT) nebo ExFAT

Důležité: Před vytvořením nových oddílů na zařízení pro jistotu zazálohujte data.

 1. Na bočním panelu vyberte zařízení a poté klikněte na tlačítko Rozdělit .

  Interní úložná zařízení jsou na bočním panelu uvedena v oddílu Interní. Externí zařízení jsou na bočním panelu uvedena v oddílu Externí.

  Pokud vyberete svazek, který již obsahuje určitá data, zobrazí se výsečový graf se stínovanou oblastí představující objem dat na svazku a nestínovanou oblastí představující dostupné volné místo pro další svazky. Disková utilita vám také oznámí, zda je svazek možné odebrat nebo upravit jeho velikost.

  Pokud uvidíte malý svazek označený hvězdičkou, je velikost oddílu menší, než jakou lze zobrazit na grafu bez porušení měřítka.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat .

 3. V koláčovém grafu vlevo klikněte postupně na každý svazek a zadejte jeho název.

  V případě svazků MS‑DOS (FAT) a ExFAT nesmí délka názvu překročit jedenáct znaků.

 4. Zadejte velikost nebo zvětšete či zmenšete velikost jednotlivých svazků pomocí oddělovače.

  Fyzický disk se dvěma oddíly
 5. U každého svazku klikněte na místní nabídku Formát a vyberte formát.

  • APFS: Používá formát Apple File System, doporučený pro svazky se systémem macOS High Sierra.

  • APFS (šifrovaný): Používá formát Apple File System a šifruje data v oddílu.

  • APFS (velikost písmen): Používá formát Apple File System a rozlišuje velká a malá písmena v názvech souborů a složek. Složky s názvy „Domácí úkoly“ a „DOMÁCÍ ÚKOLY“ jsou například považovány za dvě různé složky.

  • APFS (velikost písmen, šifrovaný): Používá formát Apple File System, rozlišuje velká a malá písmena v názvech souborů a složek a šifruje data v oddílu. Složky s názvy „Domácí úkoly“ a „DOMÁCÍ ÚKOLY“ jsou například považovány za dvě různé složky.

  • Mac OS rozšířený (žurnálovaný): Využívá formát Mac (žurnálovaný HFS plus) k zajištění integrity hierarchického souborového systému.

  • Mac OS rozšířený (žurnálovaný, šifrovaný): Používá formát Mac, vyžaduje heslo a šifruje data v oddílu.

  • Mac OS rozšířený (velikost písmen, žurnálovaný): Používá formát Mac a rozlišuje velká a malá písmena v názvech souborů a složek. Složky s názvy „Domácí úkoly“ a „DOMÁCÍ ÚKOLY“ jsou například považovány za dvě různé složky.

  • Mac OS rozšířený (velikost písmen, žurnálovaný, šifrovaný): Používá formát Mac, rozlišuje velká a malá písmena v názvech složek, vyžaduje heslo a šifruje data na svazku.

  • MS-DOS (FAT): Používejte u svazků pro Windows o velikosti nejvýše 32 GB.

  • ExFAT: Používejte u svazků pro Windows, které jsou větší než 32 GB.

 6. Klikněte na tlačítko Použít.

  Kliknutím na Zobrazit podrobnosti zobrazíte jednotlivé kroky procesu vytváření nového svazku.

 7. Jakmile Disková utilita dokončí vytváření svazků, klikněte na Hotovo.

Po rozdělení úložného zařízení se na bočním panelu v Diskové utilitě i ve Finderu zobrazí ikona pro každý svazek.

Zvětšení svazku formátovaného ve formátu Mac OS rozšířený, MS-DOS (FAT) nebo ExFAT

Pokud máte na zařízení několik svazků naformátovaných ve formátu Rozšířený formát Mac OS, MS-DOS (FAT) nebo ExFAT a na některém z nich dochází místo, můžete jej za určitých okolností zvětšit, aniž byste přišli o soubory na něm uložené.

Chcete‑li zvětšit některý svazek, je nutné smazat svazek nacházející se na zařízení za ním a koncový bod zvětšovaného svazku přesunout do uvolněného prostoru. Poslední svazek na zařízení zvětšit nelze.

VAROVÁNÍ: Pokud smažete svazek, budou z něj vymazána veškerá data. Než začnete, nezapomeňte si zazálohovat data.

 1. Na bočním panelu vyberte zařízení obsahující svazek, který chcete zvětšit, a poté klikněte na tlačítko Rozdělit .

 2. V koláčovém grafu vlevo vyberte svazek, který chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit .

 3. Klikněte na tlačítko Použít.

  Svazek bude odstraněn, přeformátován a veškeré volné místo bude přiřazeno k předchozímu svazku.

 4. Klikněte na Hotovo.

Vymazání a přerozdělení zařízení

V případě potřeby můžete vymazat všechny svazky na zařízení a vytvořit nové. Může jít například o situaci, kdy chcete změnit mapu oddílů zařízení USB, Thunderbolt nebo jiného úložného zařízení z Master Boot Record na Mapa oddílů GUID. Chcete‑li jednoduše vymazat svazek, přejděte k tématu Vymazání svazku.

VAROVÁNÍ: Při vymazání a novém rozdělení budou zničena všechna data na všech svazcích zařízení.

 1. Na bočním panelu vyberte zařízení, které chcete vymazat a přerozdělit, a klikněte na tlačítko Smazat .

  Poznámka: Zařízení, které obsahuje startovací svazek, vymazat nelze.

 2. Zadejte název prvního svazku.

 3. Klikněte na místní nabídku Mapa a vyberte formát prvního oddílu.

  V případě oddílů MS‑DOS a ExFAT nesmí délka názvu překročit jedenáct znaků.

  • Mapa oddílů GUID: Používá se pro všechny počítače Mac s procesory Intel.

  • Master Boot Record: Používá se pro oddíly Windows, které budou naformátovány jako MS‑DOS (FAT) nebo ExFAT.

  • Mapa oddílů Apple: Umožňuje zajistit kompatibilitu se staršími počítači Mac s procesory PowerPC.

 4. Klikněte na Vymazat a poté na Hotovo.