macOS High Sierra

Přidávání kontaktů

Přidání osob nebo firem do vašeho seznamu kontaktů s informacemi, jako je například adresa, telefonní čísla nebo e‑mailové adresy. Můžete také zahrnout narozeniny, poznámky nebo obrázky.

Tip: Můžete importovat kontakty ze souboru nebo je přidat z jiných aplikací – například přidat kontakty z e‑mailů, které obdržíte.

Vizitka kontaktu, na níž je zobrazen popisek pole, který lze změnit, a na dolním okraji vizitky tlačítko pro přidání kontaktu, skupiny nebo pole vizitky

Otevřít Kontakty

 1. Klikněte na tlačítko Přidat poblíž dolního okraje okna a potom vyberte volbu Nový kontakt (nebo použijte Touch Bar).

 2. Klikněte na Informace a poté přidejte kontaktní údaje.

  Údaje můžete zadat vždy po kliknutí na šedý text u štítku pole. Není nutné vyplnit všechna pole – prázdná pole se na vizitce neobjeví.

  • Přidání obrázku: Klikněte na Obrázek a poté přidejte obrázek.

  • Přidání firmy: Klikněte na zaškrtávací políčko Firma. Pod polem Firma můžete do polí Jméno a Příjmení zadat jméno kontaktní osoby ve firmě.

  • Zadání rozšiřující linky telefonního čísla: Zadejte telefonní číslo a poté za středníkem (;) přidejte rozšiřující číslo linky.

  • Změna vyzvánění nebo zvuku textových zpráv: Klikněte na místní nabídku a poté vyberte zvuk, který má zaznít, když vám daný kontakt zavolá na Mac nebo pošle zprávu.

  • Přidání pole: Klikněte na tlačítko Přidat a poté vyberte pole. Chcete‑li přidat uživatelské jméno kontaktu ve službě Twitter, Yelp nebo jiném sociálním médiu, přidejte například pole Profil.

  • Změna popisku pole: Klikněte na popisek a vyberte jiný. Chcete‑li například namísto soukromého e‑mailu zadat pracovní e‑mail, klikněte na štítek Domov a poté vyberte Práce. Chcete‑li vytvořit vlastní popisek, vyberte Vlastní.

  • Odstranění pole: Smažte údaje v poli nebo klikněte na tlačítko Odstranit .

  Poznámka: Pokud používáte účet Exchange, mějte na paměti, že tyto vizitky mohou obsahovat jen tři e-mailové adresy a pro počty telefonních čísel, jmen kontaktů, adres pro zasílání zpráv a poštovních adres platí omezení.

 3. Klikněte na Hotovo.

Pokud v Kontaktech používáte více účtů, budou nové kontakty přidány do výchozího účtu. Chcete‑li změnit výchozí účet, vyberte Kontakty > Předvolby, klikněte na Obecné a poté klikněte na místní nabídku Výchozí účet a vyberte účet.

Tip: V poli Příbuzná osoba můžete uvést svůj vztah s kontaktem – zda je daná osoba například vaším rodičem, sourozencem nebo lékařem či kolegou. Toto pole se hodí zejména v případě, že používáte Siri; můžete pak jednoduše říci například „Send an email to my sister“ (Pošli e‑mail mé sestře).