macOS High Sierra

Export a archivace kontaktů

Vybrané kontakty můžete exportovat a poté je odeslat dalším osobám nebo je importovat do jiného počítače. Také můžete všechny své kontakty archivovat, a pořídit tak jejich záložní kopii.

Poznámka: Chcete‑li z exportu kontaktů vyloučit poznámky a fotografie, použijte volbu Kontakty > Předvolby, klikněte na vCard a zrušte zaškrtnutí políček „Exportovat poznámky z vCards“ a „Exportovat fotografie z vCards“.

Otevřít Kontakty

  • Export některých kontaktů: Vyberte kontakty nebo skupinu a poté je přetáhněte na plochu. Můžete také vybrat kontakty a poté použít příkaz Soubor > Exportovat > Exportovat vCard.

    Kontakty budou exportovány do souboru vCard (.vcf).

  • Export všech kontaktů: Vyberte příkaz Soubor > Export > Archiv Kontaktů, vyberte umístění a poté klikněte na Uložit.

    Kontakty se exportují do archivního souboru (.abbu).

Pokud jste svou vizitku nastavili jako soukromou, nebudou do exportu zahrnuta pole, která jste označili jako vyloučená ze sdílení.