macOS High Sierra

Tisk štítků, obálek a seznamů

Za použití informací z Kontaktů můžete tisknout adresní štítky obálky či seznam kontaktů.

Náhled adresních štítků, přizpůsobený přidáním obrázku a změnou barvy písma, připravený k tisku

Otevřít Kontakty

Tisk adresních štítků

 1. Vyberte kontakty nebo skupinu.

  Vytištěny budou pouze vizitky s adresou.

  Chcete‑li vytisknout štítek se zpáteční adresou, vyberte vlastní vizitku.

 2. Použijte příkaz Soubor > Tisknout.

 3. Klikněte na místní nabídku Styl a vyberte Adresní štítky.

  Pokud místní nabídku Styl nevidíte, klikněte na Zobrazit podrobnosti poblíž levého dolního rohu okna.

 4. Chcete‑li nastavit volby, klikněte na Uspořádání nebo Štítek.

  Uspořádání: Vyberte některý typ štítku, například Avery Standard nebo A4. Můžete také kliknout na Definovat vlastní a poté vytvořit a definovat vlastní štítek.

  Štítek: Zde můžete vybrat další položky, které mají být přidány na štítky. Můžete například provést tyto akce:

  • Tisknout štítky v abecedním pořadí nebo podle PSČ

  • Přidat při tisku název firmy nebo název země

  • Přidat obrázek

  • Změnit písmo a barvu písma

 5. Klikněte na volbu Tisknout.

Chcete‑li na adresních štítcích změnit pořadí jména a příjmení, upravte nastavení volby „Zobrazit jméno“ v předvolbách Obecné.

Tip: Chcete na stránce vytisknout více štítků se stejnou adresou? Vytvořte skupinu obsahující vizitku s adresou, kterou chcete tisknout. Vizitku zkopírujte a vložte ji do skupiny tolikrát, kolik vytištěných kopií je třeba. Poté skupinu vyberte a odešlete k tisku.

Tisk obálek

 1. Vyberte kontakty nebo skupinu.

  Vytištěny budou pouze vizitky s adresou.

 2. Použijte příkaz Soubor > Tisknout.

 3. Klikněte na místní nabídku Styl a vyberte Obálky.

  Pokud místní nabídku Styl nevidíte, klikněte na Zobrazit podrobnosti poblíž levého dolního rohu okna.

 4. Chcete‑li nastavit volby, klikněte na Uspořádání, Štítek nebo Orientace.

  Uspořádání: Vyberte některé ze standardních uspořádání obálek: International, North American nebo Japanese. Chcete‑li použít nestandardní uspořádání obálky, vyberte Definovat vlastní a poté vytvořte a definujte vlastní uspořádání.

  Štítek: Zde můžete vybrat další položky, které mají být přidány na obálky. Můžete například provést tyto akce:

  • Přidat na obálku zpáteční adresu (musí být uvedena na vaší vlastní vizitce)

  • Vytisknout obálku se specifickou adresou (například do zaměstnání) nebo se všemi adresami (u kontaktů, které mají více adres)

  • Tisknout obálky v abecedním pořadí nebo podle PSČ

  • Přidat při tisku název firmy nebo název země

  • Přidat obrázek

  • Změnit písmo a barvu písma

  Orientace: Můžete tisknout obálky s orientací na výšku nebo na šířku.

 5. Klikněte na volbu Tisknout.

Tisk seznamů

 1. Vyberte kontakty nebo skupinu.

 2. Použijte příkaz Soubor > Tisknout.

 3. Klikněte na místní nabídku Styl a vyberte Seznamy.

  Pokud místní nabídku Styl nevidíte, klikněte na Zobrazit podrobnosti poblíž levého dolního rohu okna.

 4. Vyberte velikost a orientaci papíru a poté v seznamu Atributy vyberte informace, které chcete tisknout.

 5. Klikněte na volbu Tisknout.

Přímo ze síťové adresářové služby nelze tisknout. Chcete-li tisknout kontakty z adresáře, nejprve je přetáhněte na jiný účet.