Sled úloh Automatoru se čtyřmi akcemi

Nechte Mac provádět opakované úkony za vás

Pokud potřebujete provést stejné úpravy u mnoha souborů – například změnit názvy souborů nebo upravit formát obrázků – nebo archivovat či zálohovat důležité soubory, můžete vytvořit vlastní sled úloh a pak nechat Mac, ať udělá veškerou práci za vás.

Jak vytvořit sled úloh

Okno Automatoru s akcí Spustit AppleScript

Vytvoření skriptu s vlastními akcemi

Pokud úkol, který potřebujete automatizovat, v seznamu vestavěných akcí není, můžete do sledu úloh přidat vlastní příkazy shellu a skripty, například AppleScript a JavaScript. Stačí do sledu úloh přidat akci spuštění skriptu a zadat kód skriptu nebo příkazy shellu.

Jak používat skripty AppleScript

Okno Zkratky s výčtem zkratek.

Použití sledů úloh Automatoru s aplikací Zkratky

Sledy úloh Automatoru můžete snadno importovat do Zkratek. Sledy úloh automaticky vytvoří sbírku zkratek připravených ke spuštění, což vám ušetří čas. Zkratky se tak pro vás okamžitě stanou mimořádně užitečným pomocníkem.

Jak používat sledy úloh Automatoru s aplikací Zkratky

Chcete-li prozkoumat uživatelskou příručku pro Automator, klepněte nahoře na stránce na Obsah nebo zadejte slovo či sousloví do vyhledávacího pole.

Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.