Nereagující proces v okně Monitoru aktivity

Ukončení nereagujících aplikací a procesů

Když váš systém reaguje pomalu nebo nereaguje vůbec, může být příčinou potíží některá aplikace nebo proces. Za pomoci Monitoru aktivity můžete tuto aplikaci nebo proces najít a vynutit její ukončení.

Jak ukončit nereagující aplikaci nebo proces

Panel Energie v okně Monitoru aktivity. Na tomto panelu je vidět seznam aplikací, v němž jsou po sloupcích uvedeny informace o spotřebě energie každé z nich. V dolní části okna je zobrazen graf znázorňující celkový dopad na spotřebu energie.

Zobrazení údajů o spotřebě energie Macu

Zde snadno zjistíte údaje o spotřebě vašeho Macu nebo o tom, které aplikace a procesy jsou energeticky nejnáročnější.

Jak sledovat celkovou spotřebu energie

Ikona Monitoru aktivity v Docku zobrazující síťovou aktivitu

Zobrazení informací o stavu CPU, sítě nebo disku v reálném čase v Docku

Přehled o aktuálním stavu systému si můžete snadno udržovat i bez sledování okna Monitoru aktivity – údaje o využití procesoru, sítě nebo disku můžete v podobě živého grafu sledovat přímo v Docku.

Jak sledovat stav systému v Docku

Chcete‑li prozkoumat uživatelskou příručku pro Monitor aktivity, klepněte nahoře na stránce na Obsah nebo zadejte slovo či sousloví do vyhledávacího pole.

Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.