macOS High Sierra

Předvolby navigace

Na panelu Navigace v předvolbách systému Zpřístupnění pro funkci Switch Control můžete nastavit volby pro navigaci pomocí funkce Switch Control.

Tento panel otevřete použitím příkazu Apple > Předvolby systému a dále postupným kliknutím na volby Zpřístupnění, Switch Control a Navigace.

Otevřít panel Switch Control

Během navigace

Zvýraznění položky při procházení bude oznámeno přehráním zvuku, přečtením položky nebo oběma způsoby.

Chcete-li změnit používaný hlas, vyberte Apple > Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění a pak na Řeč.

Otevřít panel Řeč

Pozice restartu

Výchozí pozice při opakovaném hledání položky (jako je například panel, skupina nebo okno).

Automatické hledání po výběru

Pokud při výchozím nastavení vyberete některou položku, bude automatické hledání pozastaveno a pokračovat v něm můžete stisknutím přepínače Vybrat položku. Chcete-li, aby automatické hledání po výběru položky automaticky pokračovalo dále, klikněte na místní nabídku a vyberte možnost Pokračovat.

Pokud kurzor dosáhne okraje

Akce, která má být provedena, když kurzor při prohledávání uživatelského rozhraní dosáhne okraje.

Velikost kurzoru Switch Control

Tloušťka ohraničení kurzoru Switch Control při procházení uživatelského rozhraní.

Přesnost kurzoru

Přesnost, s níž ovládáte kurzor při výběru položek na obrazovce.

Nízká: Stisknete-li přepínač Vybrat položku, modrá čára (pro Přesun, Přesun a kliknutí nebo Skluz) nebo kurzor (pro Otočení) se zastaví.

Vysoká: Stisknete-li přepínač Vybrat položku, modrá čára nebo kurzor se podstatně zpomalí, takže můžete mnohem přesněji zvolit, kde se má zastavit, a po dalším stisknutí přepínače se zastaví úplně.

Cykly

Počet opakování (maximálně 10) při opakovaném procházení panelu, skupiny nebo okna.

Časování

Nastavení voleb časování pro navigaci:

Rychlost klouzavého a rotujícího kurzoru: Rychlost v rozsahu 0 (nejpomalejší) až 100 (nejrychlejší), s jakou se bloky, sektor nebo modré čáry pohybují po obrazovce.

Interval automatického hledání na panelech: Doba v sekundách (maximálně 25), jakou trvá přechod z jedné položky na panelu na další položku.

Interval automatického hledání v rozhraní: Doba v sekundách (maximálně 25), jakou trvá přechod z jedné položky v uživatelském rozhraní na další položku.

Pozastavit na první položce: Doba v sekundách (maximálně 10), po kterou funkce automatického hledání setrvá na první položce na panelu, ve skupině nebo v uživatelském rozhraní.