macOS High Sierra

Předvolby přepínačů

Na panelu Přepínače v předvolbách systému Zpřístupnění pro funkci Switch Control můžete přidávat nebo odebírat přepínače, přiřadit k přepínačům různé akce nebo nastavit volby pro automatické hledání.

Tento panel otevřete použitím příkazu Apple > Předvolby systému a dále postupným kliknutím na volby Zpřístupnění, Switch Control a Přepínače.

Otevřít panel Switch Control

Požadováno

Switch Control vyžaduje přepínač Vybrat položku. Je-li zapnuto automatické hledání, funkce Switch Control automaticky přechází z jedné položky na panelu, ve skupině nebo v uživatelském rozhraní na další.

Před vypnutím automatického hledání je nutné vytvořit přepínač Přesunout na další položku; Switch Control jej při vypnutí automatického hledání přesune do seznamu Požadováno.

Volitelné

Volitelné přepínače, které lze použít bez ohledu na to, zda je automatické hledání zapnuto, či nikoli.

Přidat , Odstranit

Přidání nebo odstranění volitelného přepínače.

Místní nabídka Akce

Zde můžete změnit název nebo akci pro přepínač. Chcete-li pro akci použít jiný přepínač, klikněte na volbu Změnit přiřazení.

Automatické hledání

Switch Control automaticky prochází (prohledává) jednotlivé položky na panelu, ve skupině nebo v uživatelském rozhraní. Tato volba je ve výchozím nastavení zapnuta.

Chcete-li automatické hledání vypnout, je nutné přidat přepínač pro přechod na následující položku.

Časování

Nastavení voleb časování pro automatické hledání:

Doba podržení před provedením: Doba v sekundách, po kterou je nutné podržet přepínač, aby byl rozpoznán.

Ignorovat opakování přepínače: Doba v sekundách, během níž jsou ignorována opakovaná stisknutí přepínače.

Tato volba je užitečná v případě, že často nechtěně stisknete přepínač víckrát za sebou.

Doba podržení před opakováním: Doba v sekundách, po kterou je nutné podržet přepínač, aby byl rozpoznán podruhé.