macOS High Sierra

Předvolby Klávesnice zpřístupnění

Pomocí panelu Klávesnice zpřístupnění v předvolbách systému Zpřístupnění pro klávesnici můžete zapnout a nastavit volby pro funkci Klávesnice zpřístupnění a nastavit volby pro funkci Setrvání.

Tento panel otevřete použitím příkazu Apple > Předvolby systému a dále postupným kliknutím na Zpřístupnění, Klávesnice a Klávesnice zpřístupnění.

Otevřít panel Klávesnice zpřístupnění

Volby Klávesnice zpřístupnění

Pomocí Klávesnice zpřístupnění můžete nastavit volby pro klávesnici na obrazovce, která umožňuje psát a komunikovat bez použití fyzické klávesnice.

Zapnout klávesnici zpřístupnění

Můžete zobrazit a používat klávesnici zpřístupnění.

Chcete-li pomocí Editoru panelů vytvořit vlastní panely, které mají být dostupné prostřednictvím klávesnice zpřístupnění, klikněte na Editor panelů.

Nechat panel zmizet při nečinnosti

Po zadané době nečinnosti klávesnice zmizí o zadané procento (nižší procentuální hodnota znamená, že klávesnice bude výraznější, zatímco při vyšší hodnotě bude vidět méně – při 100 % je skrytá). Chcete-li obnovit plnou viditelnost klávesnice, umístěte ukazatel na vybledlou klávesnici nebo při úplném skrytí stačí posunout ukazatel.

Tato volba je užitečná, když klávesnici nepotřebujete na určitou dobu, například při sledování filmu nebo v případě, kdy chcete zobrazit část plochy, která je pod klávesnicí.

Přehrávat zvuky kláves

Při zvolení kláves (kromě klávesy Caps) zazní zvuk.

Klávesy zadávat při

Po stisknutí nebo uvolnění myši je zadán vstup nebo provedena akce.

Aktivní rohy

Určí, co se má stát, když umístíte ukazatel do rohu obrazovky. Klikněte na místní nabídku rohu a vyberte akci, například Levé kliknutí.

Když používáte aktivní roh k zobrazení klávesnice zpřístupnění nebo vlastního panelu, můžete si vybrat, zda se daná položka přesune do aktivního rohu nebo zůstane na původním místě. Pokud klávesnici nebo panel do aktivního rohu přesunout nechcete, odznačte volbu „Povolit panelu následovat aktivní roh“.

Po dokončení nastavení aktivních rohů klikněte na OK.

Volby setrvání

Slouží k nastavení voleb pro setrvání (když podržíte ukazatel na položce po určitou dobu, aniž byste jím pohnuli). Funkce Setrvání je užitečná, když používáte technologii sledování hlavy nebo očí.

Volby setrvání

Nastavením voleb pro Setrvání můžete určit, kdy se mají zobrazit nabídky akcí pro Setrvání, jaká akce se má provést při setrvání na položce, jak dlouho se má setrvat na položkách a další možnosti.

Zobrazovat akce setrvání na panelech

Zobrazí tlačítka pro akce setrvání podél horního okraje klávesnice zpřístupnění a vlastních panelů.

Zobrazovat akce setrvání v řádku nabídek

Zobrazí stavovou nabídku pro akce setrvání na řádku nabídek.

Vždy setrvávat na panelech

Umožňuje vždy použít funkci Setrvání k volbě položek na klávesnici zpřístupnění a vlastních panelech, i když je vybráno pozastavení na řádku nabídek nebo v nabídce voleb.

Výchozí akcí při setrvání na panelech je levé kliknutí.

Zvětšit po

Zobrazí okno zvětšení, když bude ukazatel po zadanou dobu nečinný. Okno zvětší oblast setrvání a také ukazatel.

Velikost okna zvětšení je založena na velikosti nastavené pro zvětšení obrazu v obrazu. Toto nastavení můžete zkontrolovat příkazem Apple > Předvolby systému, kliknutím na Zpřístupnění a pak na Zvětšení.

Otevřít panel Zvětšení

Na panelu klikněte na místní nabídku Styl zvětšení, vyberte Obraz v obrazu, klikněte na Volby a upravte velikost.

Poznámka: Na panelu Zvětšení neměňte žádná jiná nastavení. Mohlo by to mít nepříznivý vliv na okno zvětšení funkce Setrvání.

Skrýt indikátory doby setrvání

Skryje ukazatel a odpočet při setrvání.

Akce setrvání

Vyberte výchozí akci, která se provede, když setrváte na položce – například pravé kliknutí, zobrazení nabídky posuvu nebo přetažení položky. Nebo vyberte zobrazení nabídky Volby, která vám umožní přepínat mezi akcemi na jedno použití.

Můžete také vybrat akci ve stavové nabídce Setrvání, pokud je zobrazena na řádku nabídek.

Automatický návrat k levému kliknutí

Po výběru akce k provedení vždy nastavte jako další akci kliknutí levým tlačítkem myši.

Tato volba je užitečná, když klikáte na položky levým tlačítkem myši častěji, než když provádíte jiné akce.

Výchozí čas setrvání

Doba, po kterou bude nutné setrvat na položce na obrazovce před tím, než se provede akce.

Doba setrvání na panelu

Doba, po kterou bude nutné setrvat na položce na panelu před tím, než se provede akce kliknutí levým tlačítkem myši.

Tolerance pohybu při setrvání

Dráha v pixelech, po které můžete přesunout ukazatel během setrvávání na položce. Když přesunete ukazatel dále, akce se neprovede.