Co je nového v aplikaci iBooks Author

Přečtěte si, co je nového v aplikaci iBooks Author.

Vytvářejte krásné nové knihy ve formátu pouze na výšku

 • Aplikace iBooks Author nyní podporuje knihy ve formátu pouze na výšku s plnou kontrolou nad rozvržením.
 • Pomocí předlohy Pouze na výšku je možné vytvářet knihy v pevné orientaci na výšku, kdy je uživatelské rozhraní pro přepnutí orientace v aplikaci iBooks Author vypnuto.
 • Namísto používání toku textu knih orientovaných na šířku v knihách otočených na výšku používají knihy pouze na výšku stejnou navigaci, obsah a interakci, jaké by byly k dispozici u knih na šířku v orientaci na šířku.

Do knih můžete vložit vlastní písma, abyste měli plnou kontrolu nad vzhledem textu

 • Podpora písem TrueType (.ttf) a OpenType (.otf).
 • Soubory písem jsou při zápisu do publikovaných nebo exportovaných souborů iBooks skryty (chráněny).
 • Autor nebo vydavatel si musí zajistit příslušná oprávnění k užití písem (spolu s obdobnými právy k užití obrázků, textu a jiných médií).

Přečtěte si další informace o používání vlastních písem v aplikaci iBooks Author.

Přidejte ještě víc interaktivity s widgety Posunovací boční panel a Vyskakovací překryv

 • V této verzi přibyly dva nové typy Multi-Touch widgetů: Posunovací boční panel a Vyskakovací překryv.
 • Posunovací boční panel poskytuje svisle posunovatelnou oblast, do které lze umístit text a obrázky větší než původně definovaná oblast. Uživatelé mohou tuto oblast posouvat a číst tak celý obsah uvnitř.
 • Widget Vyskakovací překryv obsahuje vlastní obrázek, kterým lze rozbalit posouvací oblast podobnou widgetu Posunovací boční panel. Vyskakovací překryv může také obsahovat text a obrázky.

Podpora matematických výrazů

 • Autoři mohou do knih vkládat sofistikované matematické výrazy zapsané notací LaTeX a MathML.
 • Vzorce jsou vkusně vykreslovány přímo v aplikaci iBooks Author.
 • Neplatné výrazy jazyků LaTeX a MathML jsou označeny.
 • Autoři mohou používat také software MathType 6.7d (a novější) coby externí editor rovnic s podporou obousměrných úprav.

Přečtěte si další informace o používání jazyků LaTeX a MathML v aplikaci iBooks Author.

Automatická optimalizace médií pro iPad

 • iBooks Author nyní podporuje všechny formáty médií, které podporuje aplikace QuickTime.
 • Mediální soubory jsou automaticky optimalizovány, aby splňovaly požadavky na video a zvuk pro přehrávání na iPadu.
 • Optimalizace se spustí po přidání mediálního souboru nebo souboru Keynote obsahujícího mediální soubor.
 • Mediální soubory jsou optimalizovány postupně, soubor po souboru. Přidáte-li více souborů najednou, jsou zařazeny do fronty a jejich optimalizace probíhá postupně. Během optimalizace můžete pokračovat v úpravě knihy.
 • Soubory jsou komprimovány, aby byla zmenšena velikost souboru bez snížení kvality.
 • Filmy jsou umístěny do kontejnerů .m4v, audio soubory do kontejnerů .m4p.

Přečtěte si další informace o používání mediálních souborů v aplikaci iBooks Author.

Vylepšená podpora vložených zvuků včetně vlastního obrázku pro přehrání

 • iBooks Author nyní podporuje všechny zvukové formáty, které podporuje QuickTime.
 • Přehrávání zvukových souborů je možné ve třech různých modelech interakce:
  • iBooks Author nabídne lištu zrychleného přehrávání.
  • iBooks Author zobrazí tlačítko Přehrát/Pozastavit.
  • Autor může doplnit vlastní obrázek pro přehrání/pozastavení přehrávače. Vybrat lze jen jeden obrázek (pro pozastavení tedy nelze použít jiný obrázek než pro přehrání).

Vylepšený pracovní postup publikování

 • Aplikace iBooks Author zjednodušuje celý proces publikování prostřednictvím série obrazovek, které slouží jako průvodce pro uživatele.
 • iBooks Author před exportem do formátu iTunes Producer zkontroluje, zda kniha neobsahuje chyby.
 • Autorům je nabídnuta možnost automaticky vytvořit ukázkovou publikaci z vybrané kapitoly knihy.

Číslování verzí knihy

 • Když autoři publikují aktualizaci knihy, která je již dostupná v iBooks Storu, musí zadat nové číslo verze.
 • Číslo verze musí autoři zadat také při exportu knihy. 
 • Jestliže je kniha exportována jako ukázka, autoři naopak číslo verze zadat nesmějí.
 • O číslu verze:
  • Aplikace iBooks Author zadává jako výchozí verzi číslo 1.0.
  • Číslo verze je v iBooks Storu zobrazeno spolu s knihou.
 • Pravidla pro formát čísla verze:
  • Používejte celá čísla oddělená tečkami, maximálně jsou povoleny dvě tečky, tři součásti a čtyři číslice na jednu součást. Například 1111.1111.1111
  • Počáteční nuly jsou ignorovány. 1.01 je tedy přečteno jako 1.1.
  • 1.10 je považováno za vyšší číslo verze než 1.9.
  • Písmena nejsou povolena.
 • Čtenáři, kteří provedou aktualizaci na novou verzi knihy, budou mít v nové verzi zachována všechna zvýraznění, poznámky a záložky. Přečtěte si další informace o migraci zvýraznění a záložek při aktualizaci knihy.

Optimalizace pro Retina displej nového MacBooku Pro

 • iBooks Author plně využívá možnosti MacBooku Pro s Retina displejem a zobrazuje parádně živou grafiku a ostrý text.

Další předlohy navržené společností Apple

 • iBooks Author nyní obsahuje nové předlohy Na šířku a na výšku a předlohy s uspořádáním Pouze na výšku.
Important: Zmínky o internetových stránkách třetích stran a jejich produktech jsou uváděny pouze pro informační účely a nelze si je vykládat jako podporu nebo doporučení. Společnost Apple nepřebírá žádnou odpovědnost za výběr, informační hodnotu nebo použití informací nebo produktů, které se nacházejí na internetových stránkách třetích stran. Společnost Apple poskytuje výše uvedené pouze za účelem pohodlí našich uživatelů. Společnost Apple neprověřovala informace nalezené na těchto internetových stránkách a nedává žádné záruky související s jejich přesností a spolehlivostí. Používání jakýchkoliv informací nebo produktů nalezených na internetu vždy přináší určitá rizika a společnost Apple nepřebírá v tomto směru žádnou odpovědnost. Uvědomte si, prosím, že internetové stránky třetích stran jsou na společnosti Apple nezávislé a společnost Apple nemá možnost ovlivňovat obsah těchto internetových stránek. Pro další informace laskavě kontaktujte výrobce.
Datum zveřejnění: