Co je nového v aplikaci iBooks Author

Přečtěte si, co je nového v aplikaci iBooks Author.

Vytvářejte krásné nové knihy ve formátu pouze na výšku

 • Aplikace iBooks Author nyní podporuje knihy ve formátu pouze na výšku s plnou kontrolou nad rozvržením.
 • Pomocí předlohy Pouze na výšku je možné vytvářet knihy v pevné orientaci na výšku, kdy je uživatelské rozhraní pro přepnutí orientace v aplikaci iBooks Author vypnuto.
 • Namísto používání toku textu knih orientovaných na šířku v knihách otočených na výšku používají knihy pouze na výšku stejnou navigaci, obsah a interakci, jaké by byly k dispozici u knih na šířku v orientaci na šířku.

Do knih můžete vložit vlastní písma, abyste měli plnou kontrolu nad vzhledem textu

 • Podpora písem TrueType (.ttf) a OpenType (.otf).
 • Soubory písem jsou při zápisu do publikovaných nebo exportovaných souborů iBooks skryty (chráněny).
 • Autor nebo vydavatel si musí zajistit příslušná oprávnění k užití písem (spolu s obdobnými právy k užití obrázků, textu a jiných médií).

Přečtěte si další informace o používání vlastních písem v aplikaci iBooks Author.

Přidejte ještě víc interaktivity s widgety Posunovací boční panel a Vyskakovací překryv

 • V této verzi přibyly dva nové typy Multi-Touch widgetů: Posunovací boční panel a Vyskakovací překryv.
 • Posunovací boční panel poskytuje svisle posunovatelnou oblast, do které lze umístit text a obrázky větší než původně definovaná oblast. Uživatelé mohou tuto oblast posouvat a číst tak celý obsah uvnitř.
 • Widget Vyskakovací překryv obsahuje vlastní obrázek, kterým lze rozbalit posouvací oblast podobnou widgetu Posunovací boční panel. Vyskakovací překryv může také obsahovat text a obrázky.

Podpora matematických výrazů

 • Autoři mohou do knih vkládat sofistikované matematické výrazy zapsané notací LaTeX a MathML.
 • Vzorce jsou vkusně vykreslovány přímo v aplikaci iBooks Author.
 • Neplatné výrazy jazyků LaTeX a MathML jsou označeny.
 • Autoři mohou používat také software MathType 6.7d (a novější) coby externí editor rovnic s podporou obousměrných úprav.

Přečtěte si další informace o používání jazyků LaTeX a MathML v aplikaci iBooks Author.

Automatická optimalizace médií pro iPad

 • iBooks Author nyní podporuje všechny formáty médií, které podporuje aplikace QuickTime.
 • Mediální soubory jsou automaticky optimalizovány, aby splňovaly požadavky na video a zvuk pro přehrávání na iPadu.
 • Optimalizace se spustí po přidání mediálního souboru nebo souboru Keynote obsahujícího mediální soubor.
 • Mediální soubory jsou optimalizovány postupně, soubor po souboru. Přidáte-li více souborů najednou, jsou zařazeny do fronty a jejich optimalizace probíhá postupně. Během optimalizace můžete pokračovat v úpravě knihy.
 • Soubory jsou komprimovány, aby byla zmenšena velikost souboru bez snížení kvality.
 • Filmy jsou umístěny do kontejnerů .m4v, audio soubory do kontejnerů .m4p.

Přečtěte si další informace o používání mediálních souborů v aplikaci iBooks Author.

Vylepšená podpora vložených zvuků včetně vlastního obrázku pro přehrání

 • iBooks Author nyní podporuje všechny zvukové formáty, které podporuje QuickTime.
 • Přehrávání zvukových souborů je možné ve třech různých modelech interakce:
  • iBooks Author nabídne lištu zrychleného přehrávání.
  • iBooks Author zobrazí tlačítko Přehrát/Pozastavit.
  • Autor může doplnit vlastní obrázek pro přehrání/pozastavení přehrávače. Vybrat lze jen jeden obrázek (pro pozastavení tedy nelze použít jiný obrázek než pro přehrání).

Vylepšený pracovní postup publikování

 • Aplikace iBooks Author zjednodušuje celý proces publikování prostřednictvím série obrazovek, které slouží jako průvodce pro uživatele.
 • iBooks Author před exportem do formátu iTunes Producer zkontroluje, zda kniha neobsahuje chyby.
 • Autorům je nabídnuta možnost automaticky vytvořit ukázkovou publikaci z vybrané kapitoly knihy.

Číslování verzí knihy

 • Když autoři publikují aktualizaci knihy, která je již dostupná v iBooks Storu, musí zadat nové číslo verze.
 • Číslo verze musí autoři zadat také při exportu knihy. 
 • Jestliže je kniha exportována jako ukázka, autoři naopak číslo verze zadat nesmějí.
 • O číslu verze:
  • Aplikace iBooks Author zadává jako výchozí verzi číslo 1.0.
  • Číslo verze je v iBooks Storu zobrazeno spolu s knihou.
 • Pravidla pro formát čísla verze:
  • Používejte celá čísla oddělená tečkami, maximálně jsou povoleny dvě tečky, tři součásti a čtyři číslice na jednu součást. Například 1111.1111.1111
  • Počáteční nuly jsou ignorovány. 1.01 je tedy přečteno jako 1.1.
  • 1.10 je považováno za vyšší číslo verze než 1.9.
  • Písmena nejsou povolena.
 • Čtenáři, kteří provedou aktualizaci na novou verzi knihy, budou mít v nové verzi zachována všechna zvýraznění, poznámky a záložky. Přečtěte si další informace o migraci zvýraznění a záložek při aktualizaci knihy.

Optimalizace pro Retina displej nového MacBooku Pro

 • iBooks Author plně využívá možnosti MacBooku Pro s Retina displejem a zobrazuje parádně živou grafiku a ostrý text.

Další předlohy navržené společností Apple

 • iBooks Author nyní obsahuje nové předlohy Na šířku a na výšku a předlohy s uspořádáním Pouze na výšku.
Datum zveřejnění: