Informace o bezpečnostním obsahu Safari 14.1

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah Safari 14.1.

Informace o bezpečnostních aktualizacích Apple

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nekomentuje ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřené a nejsou k dispozici opravy nebo aktualizace. Nejnovější opravy najdete na stránce Bezpečnostní aktualizace Apple.

Pokud je to možné, bezpečnostní dokumenty Apple odkazují na bezpečnostní slabiny pomocí identifikátorů CVE-ID.

Podrobnější informace o zabezpečení najdete na stránce Zabezpečení produktů Apple.

Safari 14.1

Vydáno 26. dubna 2021

WebKit

K dispozici pro: macOS Catalina a macOS Mojave

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést k útoku skriptováním napříč weby.

Popis: Problém s ověřováním vstupů byl vyřešen vylepšením ověřování vstupů.

CVE-2021-1825: Alex Camboe z týmu Cyber Solutions společnosti Aon

WebKit Storage

K dispozici pro: macOS Catalina a macOS Mojave

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést ke spuštění libovolného kódu..Apple si je vědom hlášení o tom, že tento problém mohl být aktivně zneužit.

Popis: Problém s použitím paměti po uvolnění byl vyřešen vylepšením správy paměti.

CVE-2021-30661: yangkang (@dnpushme) a zerokeeper a bianliang z týmu 360 ATA

Záznam přidán 4. května 2021

WebRTC

K dispozici pro: macOS Catalina a macOS Mojave

Dopad: Vzdálenému útočníkovi se může podařit způsobit neočekávané ukončení systému nebo poškodit paměť jádra.

Popis: Problém s použitím paměti po uvolnění byl vyřešen vylepšením správy paměti.

CVE-2020-7463: Megan2013678

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: