Co je v iPadOS 14 nového pro podniky

Přečtěte si o novinkách pro podniky, které společnost Apple zahrnula do iPadOS 14.

Aktualizace iPadOS 14 zlepšují stabilitu, výkon nebo kompatibilitu zařízení a jsou doporučené všem uživatelům. Správci zařízení můžou spravovat aktualizace softwaru pomocí řešení MDM. 

Informace o obecných vylepšeních se dozvíte v článku o aktualizacích iPadOS 14.

Podrobnosti o bezpečnostním obsahu těchto aktualizací najdete v článku o bezpečnostních aktualizacích Apple.

iPadOS 14.7

Opravy chyb a vylepšení

 • Řeší problém v Průvodci nastavením, při kterém docházelo v případě přeskočení podokna Touch ID a Face ID k přeskočení podokna zadání kódu.
 • Po restartování zařízení se již Průvodce nastavením neobjeví.
 • Provoz aplikací bude správně směrován přes nakonfigurovanou VPN s děleným tunelem, která je nastavena na žádost.

 

iPadOS 14.6

Opravy chyb a vylepšení

 • Řeší problém, který by mohl způsobit, že se zařízení při vyhledávání dostupných sítí odpojí od sítí Wi-Fi 802.1X.
 • Řeší problém, který bránil spravovaným zařízením ve zpracování příkazů MDM po přijetí příkazu ManagedMediaList.
 • Řeší problém, který bránil zapnutí spravovaných zařízení po aktualizaci softwaru.

 

iPadOS 14.5

Správa zařízení

 • Na zařízeních pod dohledem lze nyní povolit autonomní diktování.
 • Sdílené iPady lze nyní nakonfigurovat tak, aby povolovaly pouze relace hostů.

Opravy chyb a vylepšení

 • Účty Exchange může uživatel ručně odebrat, pokud byl v řešení MDM odstraněn přidružený konfigurační profil.
 • Když je filtr síťového rozšíření použit současně s globální datovou částí proxy, Safari načte webové stránky úspěšně. 
 • Přepínač sítě VPN Připojit na žádost se nyní správně vypíná, pokud je to požadováno.
 • Aplikace využívající prostředí CallKit teď můžou zobrazovat informace o volajícím na základě místní telefonní linky. 
 • Zařízení nakonfigurovaná pomocí Apple Configuratoru vynechají obrazovku „Dobrý den“, aby bylo zajištěno dokončení konfigurace zařízení.
 • Ikona vybraná pro webový klip bude nyní použita místo favikony z webu. 
 • Pokud je v účtu povolena synchronizace poznámek, synchronizace účtů Exchange již neselže.
 • Řeší problém, který zabraňoval ověřování sdílených poštovních schránek Exchange při konfiguraci IMAP.

 

iPadOS 14.4

 • Řeší problém, který bránil Rychlému náhledu v zobrazování souborů Microsoft Office chráněných heslem.
 • Aplikace vytvořené v prostředí Xamarin a nainstalované prostřednictvím MDM již nebudou při spuštění selhávat.

 

iPadOS 14.3

 • Řeší problém, který mohl způsobit, že se zařízení AirPrint nezobrazovala při správě tiskáren s konfiguračním profilem.
 • Zařízení správně vyzvou uživatele ke změně hesla po vypršení maximální doby platnosti přístupového kódu nastavené v datové části přístupového kódu MDM.

 

iPadOS 14.2

 • Když řešení MDM definuje síť pomocí nastavení MDM Wi-Fi a vypne možnost náhodných MAC adres, uživatelé už nebudou moct ručně zapnout funkci Soukromá adresa.
 • Pokud je datová část MDM Global HTTP Proxy konfigurovaná tak, aby nepovolila přímé spojení jako nouzovou možnost, zařízení nebudou moct použít přímé spojení, když je PAC nedosažitelný. 
 • Pokud je pro bezdrátovou síť povolena soukromá adresa, hardwarová MAC adresa se již nebude objevovat v provozu ARP.

 

iPadOS 14.1

 • Konfigurace se stále zapnutou VPN bez služby CellularServices se nyní budou k VPN připojovat přes mobilní data. 
 • Aplikace pro poskytování souborů od jiných výrobců již nebudou v aplikaci Soubory zobrazovat chybu „Obsah není k dispozici“. 
 • Po připojení k jiné síti se aplikace VPN třetích stran úspěšně znovu připojí.

 

iPadOS 14

iPadOS 14 obsahuje nové funkce, jako je VPN pro jednotlivé účty, vylepšení jednotného přihlášení a další zlepšení správy zařízení. 

Správa zařízení

 • Dotazy MDM na nainstalované aplikace minimalizují dopad na zatížení zařízení zadáním pole položek, které se mají vrátit.
 • iPadOS 14 přináší nové funkce ochrany soukromí v sítích Wi-Fi. Když se iPad připojí k síti Wi-Fi, identifikuje se náhodně vygenerovanou MAC adresou. Funkce náhodných MAC adres generuje novou adresu vždy pouze jednou pro každou síť Wi-Fi, ke které se zařízení připojí. Nová náhodná adresa bude pro známou síť vygenerována pouze po akcích „Obnovit nastavení sítě“, „Smazat data a nastavení“ nebo „Obnovit vše“. Pro sítě definované pomocí nastavení MDM Wi-Fi je možné tuto funkci vypnout volbou DisableAssociationMACRandomization.
 • Datová část průvodce nastavením MDM umožňuje zadat seznam položek úvodního nastavení, které se mají přeskočit při automatické registraci zařízení a při budoucích aktualizacích. 
 • Spravované aplikace lze nyní jednotlivě označit jako neodstranitelné uživatelem. 
 • Písma nainstalovaná prostřednictvím konfiguračního profilu budou viditelná pouze v aplikacích implementujících rozhraní Font API zavedené v iPadOS 13. 
 • Zařízení teď na dotaz MDM DeviceInformation vrací správné hodnoty DeviceCapacity. 
 • Webové klipy nainstalované pomocí MDM se otevřou v určené aplikaci bez výzvy ke schválení uživatelem. 
 • Přeinstalace datové části Exchange ActiveSync MDM na zařízení nezpůsobí výzvu k ověření uživatele. 
 • Zařízení se může prostřednictvím MDM úspěšně aktualizovat na iPadOS 14 i v režimu jedné aplikace. 
 • Apple Configurator nyní může změnit rozložení plochy iPadOS zařízení. 
 • Pro účet konfigurovaný pomocí datové části Exchange ActiveSync MDM bude server vrácený funkcí AutoDiscover ignorován, pokud je v profilu zadán server prostřednictvím klíče hostitele Exchange. 
 • V Safari můžete nahrát soubor ze spravovaného zdroje do spravované domény. 
 • Příkaz MDM ListAvailableUpdates je platný pouze na zařízeních pod dohledem.

Mail

 • Účty Exchange v systému iPadOS 14 nakonfigurované pro OAuth s cloudovými službami Microsoftu (například Office365 nebo outlook.com) budou automaticky upgradovány, aby používaly platformu identity OAuth2 společnosti Microsoft (v2.0).
 • E-maily pro pozvánky z kalendáře Exchange, které obsahují poznámky, již nebudou mít za následek zprávu „Tato zpráva je stažena pouze částečně“. 
 • Při vytváření nového e-mailu se odesílající účet nebude automaticky aktualizovat ze spravovaného na nespravovaný účet. 
 • Opravuje problém v Mailu, kdy se nové zprávy nemusí zobrazovat v příchozí poště.
 • Po změně hesla účtu již Mail nebude opakovaně zobrazovat výzvu. 

Opravy chyb a další vylepšení

 • Pokud datová část IKEv2 VPN MDM neobsahuje žádné hodnoty parametrů Dynamic SA, výchozí nastavení v iPadOS 14 budou nastavena na:
  • NEVPNIKEv2EncryptionAlgorithmAES256
  • NEVPNIKEv2IntegrityAlgorithmSHA256
  • NEVPNIKEv2DiffieHellmanGroup14
 • CryptoTokenKit nyní obsahuje podporu pro trvalé tokeny. Trvalé tokeny umožňují rozšířením třetích stran používat kryptografické položky uložené na čipové kartě nebo síťovém hardwarovém bezpečnostním modulu (HSM). 
 • Safari zobrazuje varování při připojování k webům, které používají TLS v1.0 nebo v1.1. 
 • Řeší problém, který by mohl způsobit, že zařízení přestane reagovat při zahájení relace zrcadlení na Apple TV přes AirPlay.
 • Opravuje problém, který zabraňoval opětovnému navázání VPN spojení. 
 • Řeší problém, který by mohl způsobit neočekávané ukončení aplikace Kontakty, pokud by byl nastaven více než jeden zdrojový účet.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: