Používání soukromých Wi-Fi adres v systémech iOS 14, iPadOS 14 a watchOS 7

K lepší ochraně soukromí můžou iPhone, iPad, iPod touch nebo Apple Watch používat v každé Wi-Fi síti jinou MAC adresu.

Při komunikaci s Wi-Fi sítí se musí každé zařízení identifikovat jedinečnou síťovou adresou označovanou jako MAC adresa (Media Access Control). Pokud zařízení používá ve všech sítích stále stejnou MAC adresu, může provozovatel sítě nebo jakýkoli pozorovatel snadno spojit tuto adresu s aktivitou zařízení v síti a s polohou v průběhu času. To umožňuje určitý druh sledování nebo profilování uživatelů a platí to pro všechna zařízení ve všech Wi-Fi sítích.

K lepší ochraně soukromí používají systémy iOS 14, iPadOS 14 a watchOS 7 pro každou Wi-Fi síť jinou MAC adresu. Tato jedinečná statická MAC adresa je soukromá adresa zařízení používaná pouze pro danou Wi-Fi síť.

Připojení k Wi-Fi sítím se soukromou adresou

Použití soukromé adresy nemá vliv na to, jak se k většině Wi-Fi sítí připojujete nebo jakým způsobem je využíváte. Jednoduše se připojte k Wi-Fi jako obvykle. Pokud chcete zlepšit ochranu soukromí, doporučujeme nechat nastavení Soukromá adresa zapnuté pro všechny sítě, které ho podporují.

Pokud ze zařízení vymažete veškerý obsah a nastavení nebo použijete funkci Obnovit nastavení sítě, bude při příštím připojení k Wi-Fi síti zařízení používat jinou soukromou adresu.

Pokud spravujete Wi-Fi router, který je nakonfigurován tak, aby vás upozornil, když se k síti připojí nové zařízení, budete upozorněni, když se nějaké zařízení poprvé připojí pomocí soukromé adresy.

Vypnutí nebo zapnutí soukromé adresy v síti

Někdy síť nemusí povolit připojení zařízení se soukromou adresou nebo se zařízení připojit může, ale síť už neumožní další přístup. V takových případech můžete nastavení Soukromá adresa pro danou síť vypnout. 

Postup zastavení nebo obnovení používání soukromé adresy u konkrétní Wi-Fi sítě:

iPhone, iPad nebo iPod touch

  1. Otevřete Nastavení a klepněte na Wi-Fi.
  2. Klepněte na informační tlačítko  vedle názvu sítě.
  3. Klepnutím zapněte nebo vypněte volbu Soukromá adresa. Pokud se vaše zařízení připojilo k síti bez použití soukromé adresy, upozornění na ochranu soukromí vysvětluje proč.

Apple Watch

  1. Otevřete Nastavení a klepněte na Wi-Fi.
  2. Klepněte na název sítě, ke které jste připojeni. Pokud jste se k síti ještě nepřipojili, přejeďte prstem doleva po jejím názvu a klepněte na Více .
    Tlačítko Více v nastavení Wi-Fi
  3. Klepnutím zapněte nebo vypněte volbu Soukromá adresa. 

Další informace pro správce podnikové sítě

Volba Soukromá adresa je ve výchozím nastavení v systémech iOS 14, iPadOS 14 a watchOS 7 zapnutá. Podniky a další organizace možná budou muset aktualizovat zabezpečení své Wi-Fi sítě tak, aby soukromé adresy podporovala. V opačném případě se mohou rozhodnout nastavení Soukromá adresa pro svou Wi-Fi síť vypnout, prostřednictvím síťového profilu definovaného službou MDM (Správou mobilních zařízení). Přečtěte si další informace o soukromých Wi-Fi adresách a podnicích.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: