Použití soukromých Wi-Fi adres na iPhonu, iPadu, iPodu touch a Apple Watch

V zájmu zlepšení ochrany soukromí používá vaše zařízení s každou Wi-Fi sítí jinou MAC adresu.


O soukromých adresách Wi-Fi

Při komunikaci s Wi-Fi sítí se musí každé zařízení identifikovat jedinečnou síťovou adresou označovanou jako MAC adresa (Media Access Control). Pokud zařízení používá ve všech sítích stále stejnou MAC adresu, může provozovatel sítě nebo jakýkoli pozorovatel snadno spojit tuto adresu s aktivitou zařízení v síti a s polohou v průběhu času. To umožňuje určitý druh sledování nebo profilování uživatelů a platí to pro všechna zařízení ve všech Wi-Fi sítích.

Počínaje iOS 14, iPadOS 14 a watchOS 7 vaše zařízení zlepšuje ochranu soukromí tím, že se do každé Wi-Fi sítě připojuje pod jinou MAC adresou. Tato jedinečná MAC adresa je soukromá adresa zařízení používaná pouze pro danou Wi-Fi síť.

V některých případech může zařízení svou soukromou adresu Wi-Fi změnit:

 • Pokud vymažete veškerý obsah a nastavení nebo resetujte nastavení sítě v zařízení, použije vaše zařízení při příštím připojení k této síti jinou soukromou adresu.
 • Počínaje iOS 15, iPadOS 15 a watchOS 8 platí, že pokud se zařízení během 6 týdnů k dané síti nepřipojí, použije při příštím připojení k této síti jinou soukromou adresu. A pokud zařízení přimějete aby síť zapomnělo, zapomene také soukromou adresu, kterou v této síti používalo, pokud od zapomenutí této sítě neuplynuly méně než 2 týdny. 

Připojení k Wi-Fi sítím se soukromou adresou Wi-Fi

Připojte se k Wi-Fi síti jako obvykle. Soukromá adresa Wi-Fi nemá vliv na to, jak se k většině Wi-Fi sítí připojujete nebo jakým způsobem je využíváte.

Pokud síť neumožňuje připojení vašeho zařízení nebo mu po připojení neumožňuje další přístup k síti či internetu, můžete soukromou adresu Wi-Fi podle níže uvedených pokynů pro danou síť přestat používat.

 


Vypnutí nebo zapnutí této funkce pro síť

Vaše zařízení ve výchozím nastavení používá soukromou adresu Wi-Fi. V zájmu ochrany svého soukromí nechte tuto funkci zapnutou pro všechny sítě, kde je to možné.

iPhone, iPad nebo iPod touch

 1. Otevřete Nastavení a klepněte na Wi-Fi.
 2. Klepněte na tlačítko Další informace  vedle sítě.
 3. Klepnutím zapněte nebo vypněte Soukromou adresu Wi-Fi. Pokud se vaše zařízení připojilo k síti bez použití soukromé adresy, upozornění na ochranu soukromí vysvětluje proč.
  Na iPhonu zapněte nebo vypněte Soukromou adresu Wi-Fi v aplikaci Nastavení

Apple Watch

 1. Otevřete Nastavení a klepněte na Wi-Fi.
 2. Klepněte na název sítě, ke které jste připojeni. Pokud jste se k síti ještě nepřipojili, přejeďte prstem doleva po jejím názvu a klepněte na tlačítko Více .
  Na Apple Watch otevřete nastavení Wi-Fi
 3. Klepnutím zapněte nebo vypněte volbu Soukromá adresa. 
  Zapněte nebo vypněte volbu Soukromá adresa na Apple Watch

 


Pro správce sítě

Pokud spravujete Wi-Fi router nakonfigurovaný tak, aby vás upozornil, když se k síti připojí nové zařízení, budete upozorněni, když se nějaké zařízení poprvé připojí pomocí soukromé adresy.

Firmy a organizace možná budou muset aktualizovat zabezpečení své Wi-Fi sítě tak, aby soukromé adresy podporovala. Nebo mohou pomocí síťového profilu definovaného přes MDM vypnout používání soukromé adresy pro zaregistrovaná zařízení, připojující se k firemní Wi-Fi síti. Další informace o soukromých adresách Wi-Fi a podnikových sítích.

 


Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: