Použití Ovládacího centra na Macu

Ovládací centrum nabízí na jednom místě ovládací prvky pro Bluetooth, Wi-Fi, zvuk a další funkce. Navíc můžete přidat další ovládací prvky a mít tak okamžitý přístup ke všem najednou.

Ovládací centrum zobrazíte kliknutím na ikonu ovládacího centra  na řádku nabídek.

Kliknutím na položku v Ovládacím centru zobrazíte související ovládací prvky. Třeba kliknutím na Wi-Fi se zobrazí seznam okolních sítí, kliknutím na Zvuk se objeví výběr zvukového zařízení a kliknutím na Zobrazit se zpřístupní možnosti pro tmavý režim, Night Shift nebo True Tone.

Pokud chcete, aby se některá položka Ovládacího centra zobrazovala na řádku nabídek samostatně, jednoduše ji na řádek nabídek přetáhněte:

Přetažení ikony Bluetooth z Ovládacího centra v macOS Big Sur na řádek nabídek na ploše

Ovládací centrum bude k dispozici po upgradu na macOS Big Sur nebo novější.

 


Přizpůsobení Ovládacího centra

  1. Vyberte v nabídce Apple  > Předvolby systému a klikněte na Dock a řádek nabídek.
  2. Vyberte položku na bočním panelu.
  3. Pomocí ovládacích prvků zvolte, jestli se má položka zobrazovat na řádku nabídek, v Ovládacím centru nebo na obou místech.
    • Některé položky se v Ovládacím centru zobrazují vždy. Jiné položky můžete přidat nebo odebrat, například zkratky zpřístupnění, informace o baterii a rychlé přepínání uživatelů.
    • Některé položky, například Nerušit a Zvuk, lze nastavit tak, aby se na řádku nabídek zobrazovaly vždy, nebo jen když jsou aktivní.
    • Oblast náhledu vpravo ukazuje pevnou pozici každé položky v Ovládacím centru. 
Datum zveřejnění: