Změna výchozího webového prohlížeče nebo e-mailové aplikace na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

V iOS 14 můžete změnit, která aplikace se otevře po kliknutí na odkaz na web nebo e-mailovou adresu, pokud to daná aplikace podporuje.

Než začnete

  • Ujistěte se, že máte nainstalovanou aplikaci třetí strany a iOS 14.
  • Ujistěte se, že webový prohlížeč nebo e-mailová aplikace tuto funkci podporuje. Pokud si nejste jisti, kontaktujte vývojáře aplikace.

Změna výchozího webového prohlížeče

  1. Přejděte do Nastavení a posunutím najděte aplikaci třetí strany.
  2. Klepněte na aplikaci a potom na Výchozí aplikace prohlížeče.
  3. Vyberte webový prohlížeč a nastavte jej jako výchozí. Vedle prohlížeče se musí zobrazit zatržítko potvrzující, že je aplikace výchozí.

Chcete-li výchozí webový prohlížeč odebrat, opakujte kroky 1–3. Když odeberete nějaký webový prohlížeč, iPhone automaticky nastaví jiný webový prohlížeč jako výchozí. Pokud například odeberete webový prohlížeč třetí strany, iPhone nastaví Safari jako výchozí a nastavení bude platit, dokud je nezměníte.

Pokud možnost pro nastavení webového prohlížeče třetí strany jako výchozího prohlížeče nevidíte, vývojář to nemusí podporovat. Další informace získáte od vývojáře aplikace.

Změna výchozí e-mailové aplikace

  1. Přejděte do Nastavení a posunutím najděte aplikaci třetí strany.
  2. Klepněte na aplikaci a poté na Výchozí e-mailová aplikace.
  3. Vyberte e-mailovou aplikaci a nastavte ji jako výchozí. Vedle e-mailové aplikace se musí zobrazit zatržítko indikující, že je výchozí.

Pokud chcete jako výchozí e-mailovou aplikaci používat Mail pro iOS, který jste ale dříve odstranili, musíte jej obnovit. Přejděte do App Storu a vyhledejte Mail. Potom klepněte na tlačítko Obnovit . Počkejte, až se aplikace obnoví, a potom ji z plochy otevřete. Podle výše uvedených pokynů nastavte Mail pro iOS jako výchozí e-mailovou aplikaci.

Pokud možnost pro nastavení e-mailové aplikace třetí strany jako výchozí e-mailové aplikace nevidíte, vývojář to nemusí podporovat. Další informace získáte od vývojáře aplikace.

Datum zveřejnění: