Změna výchozího webového prohlížeče nebo e-mailové aplikace na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

V iOS 14, iPadOS 14 a novějším systému můžete určit, která aplikace se otevře, když kliknete na webový odkaz nebo na e-mailovou adresu, pokud to daná aplikace podporuje.

Než začnete

  • Ujistěte se, že máte iOS 14 nebo iPadOS 14 nebo novější a že máte požadovanou aplikaci správně nainstalovanou v zařízení.
  • Ujistěte se, že webový prohlížeč nebo e-mailová aplikace tuto funkci podporuje. Pokud si nejste jistí, kontaktujte vývojáře aplikace.

Jak změnit výchozí webový prohlížeč nebo e-mailovou aplikaci

  1. Přejděte do Nastavení a posuňte se dolů, dokud nenajdete aplikaci prohlížeče nebo e-mailu.
  2. Klepněte na aplikaci a pak na Výchozí prohlížeč nebo Výchozí mailová aplikace.
    iPhone zobrazující volbu výchozího prohlížeče
  3. Vyberte webový prohlížeč nebo e-mailovou aplikaci a nastavte ji jako výchozí. Zobrazí se značka zaškrtnutí, která potvrzuje, že je aplikace výchozí.

Pokud možnost pro nastavení e-mailové aplikace třetí strany jako výchozí e-mailové aplikace nevidíte, vývojář to možná nepodporuje. Další informace získáte od vývojáře aplikace.

Pokud aplikaci webového prohlížeče smažete, v zařízení se jako výchozí prohlížeč nastaví Safari. Pokud smažete Safari, v zařízení se jako výchozí prohlížeč nastaví jedna z dalších aplikací webového prohlížeče. Chcete-li znovu používat Safari, musíte ho opět do zařízení nainstalovat.

Pokud e-mailovou aplikaci smažete, v zařízení se jako výchozí e-mailová aplikace nastaví Mail. Pokud smažete Mail, v zařízení se jako výchozí e-mailová aplikace nastaví jedna z dalších e-mailových aplikací. Chcete-li znovu používat Mail, musíte ho opět do zařízení nainstalovat.

Datum zveřejnění: