Webový přehrávač Apple Podcasts a soukromí

Webový přehrávač Apple Podcasts je navržený tak, aby chránil vaše údaje a umožňoval vám zvolit, co chcete sdílet.

  • Při používání webového přehrávače Apple Podcasts shromažďujeme informace o tom, kde je vložený a jak ho používáte, abychom ho mohli zdokonalovat.
  • Pokud máte Apple ID a jste v tomto prohlížeči přihlášení k mediální službě Apple, jako je Apple Music nebo Apple TV+, nebo jste k ní byli přihlášení, můžou být shromážděné informace přiřazeny k vašemu účtu.
  • Pokud nemáte Apple ID nebo ve webovém prohlížeči nejste přihlášení k mediální službě Apple ani jste k ní přihlášeni nebyli, přiřadíme shromážděné informace k jedinečnému identifikátoru, který se po jednom dni resetuje.

Ochrana vašeho soukromí a zabezpečení vašich dat jsou prioritou celé společnosti Apple. Dáváme si záležet, abychom shromažďovali jenom data potřebná k tomu, abychom vám zpříjemnili používání našich služeb. Když už nějaká data shromažďujeme, je pro nás důležité, abyste věděli, jaká data to jsou a k čemu je potřebujeme. Na základě toho se pak můžete informovaně rozhodovat. Webový přehrávač Apple Podcasts je stejně jako každý produkt Apple navržen s ohledem na tyto zásady.

Když navštívíte web s vloženým webovým přehrávačem Apple Podcasts, shromažďuje společnost Apple informace o tom, kde je přehrávač vložený a jak ho používáte, aby na základě těchto poznatků mohla přehrávač zdokonalovat. 

Webový přehrávač sice může být vložen na webových stránkách třetích stran, ale je poskytován společností Apple, která proto může shromažďovat informace o tom, kde a jak se přehrávač používá. Tento dokument se týká pouze informací souvisejících s webovým přehrávačem, které shromažďuje, používá a předává Apple. Údaje o vás můžou shromažďovat taky vámi navštívené webové stránky, na kterých je webový přehrávač vložený. V takovém případě se shromažďování řídí vlastními zásadami a postupy těchto webových stránek. Informace o přehrávání podcastu (ale nikoli o tom, že jste si ho pustili ve vloženém webovém přehrávači) může shromažďovat i poskytovatel podcastu. V takovém případě se shromažďování řídí postupy a zásadami ochrany osobních údajů poskytovatele podcastu.

Pokud je webový přehrávač vložený na vámi navštívené webové stránce, shromažďujeme informace o webovém přehrávači a vaší aktivitě v něm. Mezi tyto informace patří doména stránky, na které je přehrávač vložený, údaje o vašem prohlížeči nebo zařízení, obecné geografické informace na základě IP adresy, ze které se připojujete (ukládáme pouze zkrácenou IP adresu), a to, jaký podcast si pouštíte. Pokud máte Apple ID a jste v prohlížeči přihlášení k mediální službě Apple (například Apple Music nebo Apple TV+) nebo jste k ní byli přihlášení, můžou být informace shromážděné z webového přehrávače v prohlížeči přiřazeny k vašemu Apple ID. Pokud nemáte Apple ID nebo ve webovém prohlížeči nejste přihlášení k mediální službě Apple, přiřadí se informace k náhodnému jedinečnému identifikátoru, který je specifický pro webový přehrávač v prohlížeči a doménu stránky, kde je vložený. Identifikátor se po jednom dni resetuje.

Ke shromažďování těchto informací můžeme využívat cookies nebo podobnou technologii lokálního ukládání dat webových stránek ve vašem zařízení do profilu webového prohlížeče. Přečtěte si, jak spravovat cookies a data stránek ve webovém prohlížeči Safari na Macu nebo na iOS zařízení. Informace týkající se jiných prohlížečů získáte u jejich poskytovatelů. Zakázání cookies nebo lokálního ukládání může mít vliv na fungování přehrávače.

Informace shromažďované o webovém přehrávači Apple Podcasts a vaší aktivitě v přehrávači jsou uchovávány po dobu dvou let a slouží k analýze trendů. 

S informacemi shromážděnými společností Apple bude vždy nakládáno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, jejichž plné znění najdete na adrese www.apple.com/privacy.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: