Jak zvětšit a zase zmenšit zobrazení na Macu

Tyto funkce usnadnění přístupu můžete použít ke zvětšení celé obrazovky nebo její části.

Nastavení zvětšení

Pokud si chcete na Macu nastavit zvětšení, vyberte nabídku Apple  > Nastavení systému (nebo Předvolby systému). Klikněte na Zpřístupnění, a potom na Zvětšení. Nakonec v okně s nastaveními vyberte z těchto možností zvětšení:

Měnit velikost klávesovými zkratkami

Měnit velikost posouvacím gestem s modifikátory

Zapnout text při ponechání ukazatele

Zapnout zvětšení Touch Baru


Měnit velikost klávesovými zkratkami

Když zapnete volbu „Měnit velikost klávesovými zkratkami“, můžete přiblížení změnit těmito klávesovými zkratkami:

Přiblížení

Ilustrace uvedených kláves

Zobrazení zvětšíte současným stisknutím těchto tří kláves: Alt, Command a rovnítko (=).

Zmenšení

Ilustrace uvedených kláves

Zobrazení zmenšíte současným stisknutím těchto tří kláves: Alt, Command a minus (-).

Přepnutí zvětšení

Ilustrace uvedených kláves

Chcete-li přepínat mezi žádným a posledním zvětšením, stiskněte současně tyto tři klávesy: Alt, Command a 8.


Měnit velikost posouvacím gestem s modifikátory

Když zapnete volbu „Měnit velikost posouvacím gestem s modifikátory“, můžete zobrazení zvětšit nebo zmenšit podržením klávesy Control a současným posouváním zobrazení pomocí myši nebo trackpadu. V nabídce „Styl zvětšení“ si můžete vybrat ze tří stylů: celá obrazovka, dělený obraz nebo obraz v obrazu.

Ilustrace znázorňující simulaci zvětšení celé obrazovky

Zvětšení celé obrazovky

Ilustrace znázorňující simulaci zvětšení děleného obrazu

Zvětšení děleného obrazu

Ilustrace znázorňující simulaci zvětšení obrazu v obrazu

Zvětšení obraz v obrazu

 


Zapnout text při ponechání ukazatele

Když vyberete volbu „Zapnout text při ponechání ukazatele“, můžete podržet klávesu Command a přesunout ukazatel nad požadovanou položku – tím zobrazíte její verzi ve vysokém rozlišení.

Pomocí tlačítka Volby na panelu Zvětšení můžete nastavit velikost, písmo, umístění a barvu tohoto textu.

Další informace o textu při ponechání ukazatele


Zapnout zvětšení Touch Baru

Když zapnete volbu „Zapnout zvětšení Touch Baru“, můžete podržením prstu na Touch Baru na MacBooku Pro zobrazit větší verzi Touch Baru na obrazovce.

Další informace o přiblížení Touch Baru

 


Další informace

Datum zveřejnění: