Jak zvětšit a zase zmenšit zobrazení na Macu

Tyto funkce usnadnění přístupu můžete použít ke zvětšení celé obrazovky nebo její části.

Chcete-li nastavit zvětšení, vyberte v nabídce Apple  > Předvolby systému a klikněte na Zpřístupnění. Na bočním panelu klikněte na Zvětšení a poté vyberte některou z těchto možností:

Okno předvoleb zvětšení


Měnit velikost klávesovými zkratkami

Když zapnete volbu Měnit velikost klávesovými zkratkami, můžete pro přiblížení použít tyto kombinace kláves:

Zvětšení

Zobrazení zvětšíte současným stisknutím těchto tří kláves: Alt, Command a rovnítko (=).

Zmenšení

Zobrazení zmenšíte současným stisknutím těchto tří kláves: Alt, Command a minus (-).

Přepnutí zvětšení

Chcete-li přepínat mezi žádným a posledním zvětšením, stiskněte současně tyto tři klávesy: Alt, Command a 8.


Měnit velikost posouvacím gestem s modifikátory

Když zapnete volbu Měnit velikost posouvacím gestem s modifikátory, můžete zobrazení zvětšit nebo zmenšit stisknutím a podržením klávesy Control a současným posouváním pomocí myši nebo trackpadu. V nabídce „Styl zvětšení“ si můžete vybrat ze tří stylů: celá obrazovka, dělený obraz nebo obraz v obrazu.

Zvětšení celé obrazovky

Zvětšení děleného obrazu

Zvětšení obraz v obrazu

 


Zapnout text při ponechání ukazatele

Když vyberete volbu Zapnout text při ponechání ukazatele, můžete stisknout a podržet klávesu Command a přesunout ukazatel nad požadovanou položku – zobrazí se větší verze této položky ve vysokém rozlišení.

Příklad funkce Zapnout text při ponechání ukazatele

Pomocí tlačítka Volby na panelu Zvětšení můžete nastavit velikost, písmo, umístění a barvu tohoto textu. Další informace o textu při ponechání ukazatele.


Zapnout zvětšení Touch Baru

Když zapnete volbu Zapnout zvětšení Touch Baru, můžete dotykem a podržením Touch Baru na MacBooku Pro zobrazit větší verzi Touch Baru na obrazovce. Další informace o přiblížení Touch Baru.

 


Další informace

Datum zveřejnění: