Sdílení složek na iCloud Drivu

Díky sdílení složek na iCloud Drivu můžete sdílet celé složky souborů s přáteli, rodinou nebo kolegy. Pak můžete na souborech spolupracovat na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu, PC nebo na webu iCloud.com. 

Když vytvoříte a sdílíte složku na iCloud Drivu, účastníci mají přístup ke všem souborům v této složce. Pokud do sdílené složky přidáte soubor, bude automaticky sdílen taky se všemi účastníky. Můžete taky kdykoli přidat nebo odebrat účastníky, upravit oprávnění ke sdílení nebo zastavit sdílení složky. Uděláte to takhle. 

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Chcete-li sdílet složky na iCloud Drivu na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, potřebujete iOS 13.4 nebo iPadOS 13.4 nebo novější. 

Jak sdílet složku

 1. Otevřete aplikaci Soubory.
 2. Na panelu Prohlížení přejděte na Místa a klepněte na iCloud Drive. 
 3. Klepněte na Vybrat a potom na složku, kterou chcete sdílet. 
 4. Klepněte na Sdílet  a pak na Přidat uživatele . Možná budete muset přejet nahoru.
 5. Klepnutím na Volby sdílení upravte, kdo má přístup ke složce a oprávněním. Složku můžete sdílet pouze s pozvanými uživateli, nebo s kýmkoli, kdo má odkaz. Můžete udělit oprávnění provádět změny, nebo pouze prohlížet soubory. Poté vyberte z ikon, jak chcete poslat pozvánku. 

Jak pozvat účastníky, odebrat účastníky nebo změnit nastavení sdílení

 1. Klepněte na Vybrat a poté na sdílenou složku na iCloud Drivu.
 2. Klepněte na Sdílet , potom klepněte na Zobrazit osoby .
 3. Tady můžete udělat pár věcí:

  • Pozvat účastníky: Klepněte na Zkopírovat odkaz, Přidat uživatele nebo Poslat odkaz (pokud je přístup nastaven na kohokoli s odkazem), pak vyberte, jak chcete pozvánku poslat – Mail, Zprávy nebo Airdrop, a poté zvolte, jak byste ji chtěli poslat.
  • Odebrat účastníky: Pokud do sdílené složky mají přístup „Jen pozvaní uživatelé“, klepněte na jméno účastníka a pak na Odebrat přístup. Potvrďte klepnutím na OK.
  • Změnit nastavení sdílení: Chcete-li změnit nastavení sdílení pro všechny, klepněte na Volby sdílení. Pokud je vybráno „Jen pozvaní uživatelé“, můžete řídit nastavení sdílení pro každého účastníka. Stačí klepnout na jméno osoby a změnit oprávnění. 
  • Zastavit sdílení: Klepněte na Zastavit sdílení a potvrďte klepnutím na OK. Můžete taky jednoduše přesunout nebo smazat složku z iCloud Drivu, účastníci k ní ani jejím souborům pak již nebudou mít přístup.

Na Macu

Ke sdílení složek na iCloud Drivu na Macu potřebujete macOS Catalina 10.15.4 nebo novější. 

Jak sdílet složku

 1. Ve Finderu vyberte na postranním panelu iCloud Drive.
 2. Vyberte složku, kterou chcete sdílet.
 3. Klikněte na Sdílet , pak zvolte Přidat uživatele .
 4. Vyberte, jak chcete poslat pozvánku: například Mail, Zprávy, Kopírovat odkaz nebo Airdrop.
 5. Chcete-li upravit, kdo má přístup ke složce a oprávněním, klikněte na Volby sdílení. Složku můžete sdílet pouze s pozvanými uživateli, nebo s kýmkoli, kdo má odkaz. Můžete udělit oprávnění provádět změny, nebo pouze prohlížet soubory.
 6. Klikněte na Sdílet a poté přidejte relevantní kontaktní informace uživatelů, se kterými chcete tento obsah sdílet. 

Jak pozvat účastníky, odebrat účastníky nebo změnit nastavení sdílení

 1. S podrženou klávesou Ctrl klikněte na sdílenou složku na iCloud Drivu a poté v rozbalovací nabídce klikněte na Sdílet. Můžete taky zvýraznit sdílenou složku a poté kliknout na Sdílet.
 2. Klikněte na Zobrazit uživatele .
 3. Tady můžete udělat pár věcí: 
  • Pozvat účastníky: Klikněte na Přidat uživatele  a zvolte, jak chcete poslat pozvánku.
  • Odebrat účastníky: Podržte ukazatel nad jménem účastníka a poté klikněte na Více . Pak zvolte Odebrat přístup.
  • Změnit nastavení sdílení: Klikněte na trojúhelník vedle možnosti Volby sdílení. Pokud mají ke složce přístup „Jen pozvaní uživatelé“, můžete řídit nastavení sdílení pro každého účastníka. Podržte ukazatel nad jménem osoby, klikněte na Více  a změňte oprávnění.
  • Zastavit sdílení: Klikněte na trojúhelník vedle možnosti Volby sdílení a poté klikněte na Zastavit sdílení. Můžete taky jednoduše přesunout nebo smazat složku z iCloud Drivu, účastníci k ní ani jejím souborům pak již nebudou mít přístup.

Na PC

Chcete-li sdílet složky iCloud Drivu na PC, potřebujete iCloud pro Windows 11.1. 

Jak sdílet složku

 1. Otevřete iCloud Drive z navigačního podokna Průzkumníka souborů.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete sdílet.
 3. Zvolte iCloud Sharing (Sdílení na iCloudu).
 4. Do pole People (Lidé) zadejte e-mailové adresy lidí, se kterými chcete položku sdílet.
 5. Po kliknutí na Sharing Options (Volby sdílení) můžete určit, kdo bude mít přístup ke složce a další oprávnění. Složku můžete sdílet pouze s pozvanými uživateli, nebo s kýmkoli, kdo má odkaz. Můžete udělit oprávnění provádět změny, nebo pouze prohlížet soubory.
 6. Klikněte na Apply (Použít). 

Jak pozvat účastníky, odebrat účastníky nebo změnit nastavení sdílení

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku na iCloud Drivu.
 2. Zvolte iCloud Sharing (Sdílení na iCloudu).
 3. Tady můžete dělat následující:
  • Pozvat účastníky: Do pole People (Lidé) zadejte e-mailové adresy lidí, se kterými chcete položku sdílet, a klikněte na Add (Přidat).
  • Odebrat účastníky: Klikněte na jméno účastníka a zvolte Remove (Odebrat). Klikněte na Apply (Použít). 
  • Změnit nastavení sdílení: V části Sharing Options (Volby sdílení) upravte nastavení. Pokud mají ke složce přístup „Jen pozvaní uživatelé“, můžete řídit nastavení sdílení pro každého účastníka. V části People (Lidé) klikněte na jméno účastníka a pak upravte jeho oprávnění. 
  • Zastavit sdílení: Klikněte na Stop Sharing (Zastavit sdílení). Můžete taky jednoduše přesunout nebo smazat složku z iCloud Drivu, účastníci k ní ani jejím souborům pak již nebudou mít přístup.

Na webu iCloud.com

Jak sdílet složku

 1. Přihlaste se na webu iCloud.com a otevřete iCloud Drive.
 2. Vyberte složku, kterou chcete sdílet.
 3. Klikněte na Přidat uživatele  v horní části obrazovky.
 4. Vyberte možnost sdílení: E-mail nebo Zkopírovat odkaz.
 5. Chcete-li upravit, kdo má přístup ke složce a oprávněním, klikněte na Volby sdílení. Složku můžete sdílet pouze s pozvanými uživateli, nebo s kýmkoli, kdo má odkaz. Můžete udělit oprávnění provádět změny, nebo pouze prohlížet soubory.
 6. Pokud vyberete Zkopírovat odkaz, zadejte e-mailové adresy lidí, se kterými chcete tento obsah sdílet.
 7. Klikněte na Sdílet.

Jak pozvat účastníky, odebrat účastníky nebo změnit nastavení sdílení

 1. Vyberte sdílenou složku na iCloud Drivu.
 2. Klikněte na Zobrazit uživatele 
 3. Tady můžete dělat následující:
  • Pozvat účastníky: Klikněte na Zkopírovat odkaz, Přidat uživatele , nebo Poslat odkaz (pokud je přístup nastaven na kohokoli s odkazem). Pak vyberte, jak chcete poslat pozvánku. Pak klikněte na Sdílet. 
  • Odebrat účastníky: Pokud do sdílené složky mají přístup „Jen pozvaní uživatelé“, najeďte ukazatelem nad jméno účastníka a klikněte na Více . Pak zvolte Odebrat přístup.
  • Změnit nastavení sdílení: Pokud mají ke složce přístup „Jen pozvaní uživatelé“, můžete řídit nastavení sdílení pro každého účastníka. Najeďte ukazatelem myši na jméno účastníka, klikněte na Více  a změňte oprávnění.
  • Zastavit sdílení: Klikněte na Volby sdílení a pak na Zastavit sdílení. Můžete taky jednoduše přesunout nebo smazat složku z iCloud Drivu, účastníci k ní ani jejím souborům pak již nebudou mít přístup.

Smazání sdílené složky

Chcete-li smazat sdílenou složku na iCloud Drivu, vyberte ji a klepněte na Smazat 

 • Pokud vlastník sdílené složky smaže složku, podsložku nebo soubor ve sdílené složce, smaže danou položku jak ze svých zařízení, tak ze zařízení všech účastníků. Když si to rozmyslíte nebo nějakou složku smažete omylem, máte 30 dnů na to, abyste ji obnovili. 
  • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch: Na panelu Prohlížení přejděte na Místa > Nedávno smazané. Vyberte složku, kterou si chcete nechat, a klepněte na Obnovit. 
  • Na Macu: Přejděte do koše a přetáhněte složku na plochu nebo na jiné místo. 
  • Na počítači s Windows: Přejděte do koše a přetáhněte složku na plochu nebo na jiné místo. 
  • Na webu iCloud.com: Přejděte na iCloud Drive a podívejte se na Nedávno smazané.*
 • Pokud nějaký účastník sdílení složky sdílenou složku smaže, odebere tím svůj přístup k ní. Účastník může znovu získat přístup ke sdílené složce kliknutím na původní odkaz v pozvánce ke sdílení. 
 • Pokud účastník sdílení složky smaže podsložku nebo soubor v této sdílené složce, smaže se tato podsložka nebo soubor ze zařízení všech účastníků a obnovení není k dispozici. 

Pokud se obáváte ztráty souboru, kromě sdílené kopie na iCloud Drivu si uložte taky lokální kopii. Přečtěte si více o mazání souborů na iCloud Drivu a jak obnovit smazané soubory na iCloud.com

* Pokud funkce Nedávno smazané neobnoví vaše soubory podle očekávání, můžete se přihlásit na webu iCloud.com, kliknout na Nastavení účtu a v části Pokročilé kliknout na Obnovit soubory. Pokud koš vysypete nebo použijete volbu Smazat vše ve složce Nedávno smazané, nebudete moct smazané soubory obnovit. 

Další informace o sdílení složek

 • K prohlížení nebo úpravám souborů ve sdílené složce účastníci potřebují Apple ID. Pokud pozvete někoho bez Apple ID, zobrazí se mu výzva k vytvoření Apple ID. Účastníci mohou otevřít sdílenou složku na svém zařízení kliknutím na Přidat na iCloud Drive. 
 • Složku můžete sdílet až se 100 účastníky. Všichni účastníci uvidí změny ve sdílených složkách, včetně případu, kdy někdo sdílenou složku přejmenuje. Pokud ke sdílené složce přidáte svůj štítek, ostatní účastníci ho neuvidí. Přečtěte si víc o sdílení přístupu ke složkám na iCloud Drivu.
 • Nemůžete sdílet složky vytvořené systémem, například složku iCloud Drivu nejvyšší úrovně, Plochu a Dokumenty nebo složky vytvořené aplikacemi, které používají iCloud Drive. 
 • Sdílená složka zabírá místo pouze v úložišti iCloudu vlastníka. Nepočítá se do úložiště iCloudu účastníků sdílení složky. Přečtěte si o správě úložiště iCloudu
 • Všechny dokumenty Pages, Numbers a Keynote ve složce se stávají dokumenty pro spolupráci. Přečtěte si, jak funguje spolupráce v Pages, Numbers a Keynote

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: