Když Mac po spuštění zobrazí přeškrtnutý kruh

Symbol přeškrtnutého kruhu oznamuje, že startovací disk obsahuje operační systém Macu, ale nejde o macOS, který může Mac používat. 


Zákazový symbol v podobě přeškrtnutého kruhu oznamuje, že spouštěcí disk sice obsahuje operační systém pro Mac, ale nejde o verzi nebo sestavení macOS, které může Mac používat. 

  1. Stiskněte a podržte vypínač Macu zhruba na 10 sekund, dokud se Mac nevypne.
  2. Opravte spouštěcí disk pomocí Diskové utility
  3. Pokud Disková utilita nenajde žádné chyby nebo všechny chyby opraví, přeinstalujte macOS.
  4. Pokud stále potřebujete pomoc, kontaktujte podporu Apple.
Datum zveřejnění: