Informace o bezpečnostním obsahu frameworku SwiftNIO SSL 2.4.1

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah frameworku SwiftNIO SSL 2.4.1.

Informace o bezpečnostních aktualizacích Apple

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nekomentuje ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřené a nejsou k dispozici opravy nebo aktualizace. Nejnovější opravy najdete na stránce Bezpečnostní aktualizace Apple.

Pokud je to možné, bezpečnostní dokumenty Apple odkazují na bezpečnostní slabiny pomocí identifikátorů CVE-ID.

Podrobnější informace o zabezpečení najdete na stránce Zabezpečení produktů Apple.

SwiftNIO SSL 2.4.1

Vydáno 4. října 2019

SwiftNIO

K dispozici pro: SwiftNIO SSL 2.0.0 až 2.4.0 v Ubuntu 14.04 a novějším

Dopad: Aplikaci SwiftNIO používající TLS se může podařit spustit libovolný kód.

Popis: Problém byl vyřešen signalizováním toho, že není zapotřebí spustitelný zásobník (executable stack).

CVE-2019-8849: Apple

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: