Safari a soukromí

Safari chrání vaše osobní údaje a ponechává vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

V nastavení Safari můžete odstranit nebo zablokovat data, která mohou webové stránky používat k vašemu sledování v Safari. Chcete‑li zobrazit tyto předvolby, přejděte do Nastavení > Safari.

Bránění ve sledování napříč stránkami

Na některých webových stránkách bývá použitý obsah od nezávislých poskytovatelů. Takoví poskytovatelé vás mohou sledovat napříč webovými stránkami a předkládat vám reklamy na produkty a služby.

Pokud je tato volba zapnutá, jsou sledovací data pravidelně mazána, jestliže nezávislého poskytovatele obsahu nenavštívíte.

Varování před podvodnými stránkami

Pokud je zapnuta volba Upozornit na phishing, Safari zobrazí varování při návštěvě stránek, jež jsou podezřelé z phishingu. Phishing je podvodný pokus o zcizení vašich osobních údajů, například uživatelských jmen, hesel a dalších informací o účtu. Podvodné webové stránky se maskují jako legitimní stránky, například stránky banky, finanční instituce nebo poskytovatele e‑mailových služeb. Před návštěvou stránek může Safari poslat data vypočítaná z adresy webových stránek službě Google Safe Browsing, která určí, zda se jedná o podvodné stránky. Pro uživatele, kteří si v Nastavení > Obecné > Jazyk a oblast nastavili jako svou oblast kontinentální Čínu, může Safari k této kontrole použít také službu Tencent Safe Browsing. Samotná adresa webových stránek není s poskytovateli služeb bezpečného procházení webu nikdy sdílena. Tito poskytovatelé služeb bezpečného procházení webu mohou protokolovat také vaši IP adresu, je‑li jim taková informace zaslána. Varování před podvodnými stránkami můžete v Safari kdykoli vypnout tak, že otevřete Nastavení > Safari a přepnete přepínač Varování před podvodnými stránkami do vypnuté polohy.

Anonymní prohlížení

Když je anonymní prohlížení zapnuté, Safari si nepamatuje navštívené stránky a data pro automatické vyplňování a otevřené panely nejsou ukládány na iCloud. Webové stránky také v tomto režimu nemohou měnit data uložená na vašem zařízení. Z tohoto důvodu je možné, že služby, jež jsou na webových stránkách běžně k dispozici, budou až do vypnutí anonymního prohlížení fungovat odlišně.

Poznámka: Při zapnutí Anonymního prohlížení se řádek adresy změní ze světlého na tmavý.

Kontrola Apple Pay

Když máte na iPhonu, iPadu nebo Apple Watch otevřenou aplikaci nebo webovou stránku používající Apple Pay, aplikace i stránka mohou zjistit, zda máte na svém zařízení službu Apple Pay aktivní. Navštěvovaným stránkám můžete ve zjišťování stavu Apple Pay kdykoli zabránit, pokud na zařízení s iOS nebo iPadOS přejdete do Nastavení > Safari > Soukromí a zabezpečení a použijete volbu Kontrola Apple Pay.

Užíváním těchto funkcí vyjadřujete svůj výslovný souhlas s tím, že společnost Apple a její pobočky a zástupci mohou přenášet, shromažďovat, spravovat, zpracovávat a využívat veškeré výše uvedené údaje.

Překlady webových stránek

Safari analyzuje každou webovou stránku, kterou navštívíte, a určí její jazyk. Toto určování se provádí výhradně na vašem zařízení. Pokud lze webovou stránku přeložit do kteréhokoli z vašich upřednostňovaných jazyků, můžete ji nechat přeložit. V takovém případě Safari odešle obsah webové stránky (včetně kompletního textu) na servery společnosti Apple k překladu. Po dokončení překladu se obsah webové stránky ze serverů Apple smaže.

Pokud nebyla webová stránka zobrazena v režimu Anonymního procházení, Safari odešle společnosti Apple také její webovou adresu. Apple bude tuto adresu uchovávat maximálně po dobu pěti let za účelem vylepšování produktů, služeb a technologií Apple. Vzhledem k tomu, že se neuchovává obsah webových stránek, které přeložíte, budou se k vylepšování produktů, služeb a technologií Apple využívat pouze veřejně dostupné webové stránky.

Obsah webových stránek ani adresy, které se odesílají společnosti Apple, nejsou sdruženy s vaším Apple ID, e‑mailovou adresou ani daty, které mohla společnost Apple získat na základě vašeho používání jiných služeb Apple.

Abychom vám mohli při procházení webu poskytovat co nejlepší služby, mohou být po přeložení konkrétní stránky přeloženy také další webové stránky z téže domény, které navštívíte na témže panelu. Safari ukončí automatický překlad v okamžiku, kdy navštívíte webovou stránku v jiném než původně použitém originálním jazyce nebo webovou stránku v jiné doméně.

Veškeré informace shromažďované nebo využívané společností Apple podléhají zásadám ochrany soukromí, které najdete na www.apple.com/cz/privacy

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: