Požadavky na Siri, diktování a soukromí

Siri chrání vaše osobní údaje a ponechává vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

Siri při zpracování vašich požadavků posílá určitá vaše data společnosti Apple, abychom mohli lépe reagovat na vaše požadavky

Jestliže používáte Siri a diktování, je vše, co řeknete a nadiktujete, odesíláno společnosti Apple za účelem zpracování vašich požadavků. Kromě těchto hlasových záznamů jsou z vašeho zařízení odesílány i další informace předané Siri, například:

• Jména, přezdívky a vztahy osob (např. „můj táta“), jestliže jste je zadali v Kontaktech

• Oblíbená hudba, knihy a podcasty

• Názvy vašich zařízení a zařízení členů Rodinného sdílení

• Názvy zařízení a domácností a jména členů sdílené domácnosti v aplikaci Domácnost

• Názvy vašich fotoalb, názvy aplikací nainstalovaných ve vašem zařízení a zkratky přidané prostřednictvím Siri

Vaše požadavky jsou propojeny s náhodným identifikátorem, ale ne s vaším Apple ID.

Data Siri, která zahrnují také počítačově generované přepisy vašich požadavků na Siri, používají služby Požadavky na Siri a diktování na iOS zařízení a připojených Apple Watch nebo HomePodu k tomu, aby vám mohly lépe porozumět a správně rozpoznávat váš hlasový vstup.

Data Siri jsou propojena s náhodným identifikátorem, vygenerovaným na zařízení. Tento identifikátor není propojen s vaším Apple ID, e‑mailovou adresou ani s ostatními daty, která mohla společnost Apple získat z vašeho využívání jiných služeb.

Data Siri ani vaše požadavky nejsou využívány k vytváření marketingových profilů, ani nejsou nikdy poskytovány či prodávány jakýmkoli dalším stranám.

Pokud máte zapnuté polohové služby, společnosti Apple bude odeslána poloha vašeho zařízení v okamžiku zadání žádosti, což může službám Požadavky na Siri a diktování pomoct se zpřesňováním odpovědí na požadavky. Aby vám společnost Apple mohla poskytnout relevantní odpovědi, může použít IP adresu vašeho připojení k internetu k určení přibližné polohy na základě přiřazení k zeměpisné oblasti.

Na servery Siri se ukládá jen minimální objem dat

Společnost Apple standardně uchovává přepisy vaší komunikace se službou Siri a diktování a následně může část těchto přepisů analyzovat. Jestliže chcete napomoci při rozvoji a vylepšování Siri a diktování, můžete se připojit do tohoto programu a povolit, aby vaše hlasová komunikace se službou Siri a diktování byla uložena a mohli ji analyzovat zaměstnanci Apple. V takovém případě otevřete Nastavení > Soukromí > Analýza a vylepšování a klepnutím zapněte volbu Vylepšit Siri a diktování.

Historie vašich požadavků je propojena s náhodným identifikátorem po dobu maximálně šesti měsíců. Tato historie může zahrnovat přepisy požadavků, u uživatelů zapojených do programu vylepšování Siri a diktování také hlasové záznamy, a kromě toho data Siri a další data, například údaje o specifikaci a konfiguraci zařízení, provozní statistiky nebo přibližnou polohu vašeho zařízení v okamžiku vznesení požadavku. Po šesti měsících bude propojení historie požadavků s náhodným identifikátorem zrušeno a data historie mohou být uchovávána v anonymní podobě po dobu dalších dvou let s cílem sloužit společnosti Apple k dalšímu vývoji a vylepšování služeb Siri, Diktování a dalších funkcí využívajících hlasové pokyny, jako je například Hlasové ovládání. Malá část požadavků, která byla analyzována, může být uchována déle než dva roky s cílem dalšího vylepšování Siri, ovšem bez propojení s náhodným identifikátorem.

Pokud je zapnuté autonomní diktování, obecné diktování textu se bude zpracovávat na vašem iPhonu, iPadu nebo Apple Watch (diktování v hledání vyžaduje zpracování na serveru). Autonomní diktování pro vás může zlepšit diktovací službu s využitím informací uložených na vašem zařízení. Na některých zařízeních ho můžete aktivovat stažením podporovaného jazykového modelu v nastavení Klávesnice. Určitá data z používání autonomního diktování budou odesílána společnosti Apple jako součást vaší historie požadavků. Přepisy a zvuková data autonomního diktování se na Servery Siri standardně neposílají. Od sdílení těchto dat se společností Apple pro účely vylepšování služeb Siri a diktování se můžete odhlásit. Chcete‑li tak učinit, postupně použijte volby Nastavení > Soukromí > Analýza a vylepšování a klepnutím zapněte Vylepšování Siri a diktování.

Jestliže povolíte aplikacím nezávislých vývojářů integraci se službou Používat pomocí Siri, mohou být některá data z těchto aplikací odesílána společnosti Apple za tím účelem, aby Siri dokázala lépe porozumět vašim požadavkům, a části vašich požadavků budou sdíleny s aplikací kvůli lepšímu poskytování odezvy nebo provedení akce (například odeslání zprávy nebo rezervace cesty). Když Siri vaším jménem komunikuje s aplikací nezávislého vývojáře, vztahují se na vás podmínky a zásady ochrany osobních údajů platné pro tuto aplikaci. Jestliže povolíte aplikacím používat Siri k transkripci, mohou být hlasová data určená k přepsání odeslána společnosti Apple.

Jestliže používáte iCloud, budou se vaše nastavení Siri synchronizovat do všech vašich zařízení Apple s použitím šifrování na celé přenosové trase. Jestliže jste si nastavili funkci Hey Siri, bude se v zašifrované podobě synchronizovat také malá ukázka vašich požadavků, aby bylo možné vylepšit individuální rozpoznávání službou Hey Siri na každém zařízení. Osobně přizpůsobené modely rozpoznávání řeči mohou pro účely zlepšování modelů využívat informace uložené na vašem zařízení. Pokud chcete ovládat minutky, budíky a sdílená média, je možné, že bude s vaším HomePodem nebo Apple TV sdílen stav těchto položek a jejich vzdálenost od vašeho zařízení.

Volba a rozhodování je na vás

Siri a diktování můžete kdykoli vypnout. Pokud chcete vypnout Siri, otevřete Nastavení > Siri a hledání a pak klepnutím vypněte volby Čekat na vyslovení „Hey Siri“ a Spustit Siri tlačítkem plochy nebo Spustit Siri postranním tlačítkem. Pokud chcete vypnout diktování, otevřete Nastavení > Obecné > Klávesnice a pak klepnutím vypněte volbu Povolit diktování. Když vypnete Siri i diktování, Apple smaže vaše data Siri, která jsou propojena s náhodným identifikátorem.

Historii požadavků, která je propojena s náhodným identifikátorem a je uchovávána po dobu šesti měsíců nebo méně, můžete smazat tak, že přejdete do nabídky Nastavení > Siri a hledání > Historie Siri a diktování a klepnutím vypnete volbu Smazat historii Siri a diktování.

Aplikace, které se mohou integrovat s funkcí Používat se Siri, můžete kdykoli nastavit postupným výběrem voleb Nastavení > Siri a hledání > [název aplikace] > Používat se Siri.

Pro Siri také můžete vypnout polohové služby. Chcete‑li tak učinit, otevřete Nastavení > Soukromí > Polohové služby, vyberte Siri a diktování a potom vyberte Nikdy.

Pokud nechcete synchronizovat přizpůsobení Siri mezi svými zařízeními, můžete Siri vypnout. Chcete‑li tak učinit, otevřete Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a klepnutím vypněte Siri.

Používání služeb Siri a diktování můžete také úplně zakázat tak, že postupně vyberete volby Nastavení > Čas u obrazovky > Omezení obsahu a soukromí > Povolené aplikace a pak klepnete na Siri a diktování.

Aplikace, které používají Siri k transkripci, můžete nastavit v Nastavení > Soukromí > Rozpoznávání řeči.

Používáním Siri a diktování vyjadřujete svůj výslovný souhlas s tím, že společnost Apple, její pobočky a zástupci mohou tato data, výše uvedenými způsoby převádět, shromažďovat, spravovat, zpracovávat a využívat za účelem poskytování a vylepšování Siri, diktování a diktovacích funkcí v dalších produktech a službách Apple. S informacemi shromážděnými společností Apple bude za všech okolností nakládáno v souladu s jejími zásadami ochrany osobních údajů, jejichž znění najdete na www.apple.com/privacy/

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: