Požadavky na Siri, diktování a soukromí

Siri chrání vaše osobní údaje a ponechává vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

Siri při zpracování vašich požadavků posílá určitá vaše data společnosti Apple, abychom mohli lépe reagovat na vaše požadavky

Jestliže používáte Siri a diktování, je vše, co řeknete a nadiktujete, odesíláno společnosti Apple za účelem zpracování vašich požadavků. Kromě těchto hlasových záznamů jsou z vašeho zařízení odesílány i další informace předané Siri, například:

  • jména, přezdívky a vztahy osob (např. „můj táta“), jestliže jste je zadali v Kontaktech;
  • oblíbená hudba, knihy a podcasty;
  • názvy vašich zařízení a zařízení členů Rodinného sdílení;
  • názvy zařízení a jména členů sdílené domácnosti v aplikaci Domácnost;
  • názvy vašich fotoalb, názvy aplikací nainstalovaných ve vašem zařízení a zkratky přidané prostřednictvím Siri.

Vaše požadavky jsou propojeny s náhodným identifikátorem, ale ne s vaším Apple ID.

Data Siri, která zahrnují také počítačově generované přepisy vašich požadavků na Siri, používají služby Požadavky na Siri a diktování na iOS zařízení a připojených Apple Watch nebo HomePodu k tomu, aby vám mohly lépe porozumět a správně rozpoznávat váš hlasový vstup.

Data Siri jsou propojena s náhodným identifikátorem, vygenerovaným na zařízení. Tento identifikátor není propojen s vaším Apple ID, e‑mailovou adresou ani s ostatními daty, která mohla společnost Apple získat z vašeho využívání jiných služeb.

Data Siri ani vaše požadavky nejsou využívány k vytváření marketingových profilů, ani nejsou nikdy poskytovány či prodávány jakýmkoli dalším stranám.

Pokud máte zapnuté polohové služby, společnosti Apple bude odeslána poloha vašeho zařízení v okamžiku zadání žádosti, což může službám Požadavky na Siri a diktování pomoct se zpřesňováním odpovědí na požadavky.

Funkce Siri ukládá na serverech Apple jen minimální objem dat

Společnost Apple standardně uchovává přepisy vaší komunikace se službou Siri a diktování a následně může část těchto přepisů analyzovat. Jestliže chcete napomoci při rozvoji a vylepšování Siri, můžete se připojit do tohoto programu a povolit, aby vaše hlasová komunikace se službou Siri a diktování byla uložena a mohli ji analyzovat zaměstnanci Apple; v takovém případě použijte volby Nastavení > Soukromí > Analýza a vylepšování > Vylepšit Siri a diktování.

Historie vašich požadavků je propojena s náhodným identifikátorem po dobu maximálně šesti měsíců. Tato historie může zahrnovat přepisy požadavků, u uživatelů zapojených do programu vylepšování Siri a diktování také hlasové záznamy, a kromě toho také další data související s požadavky, například údaje o specifikaci a konfiguraci zařízení, provozní statistiky nebo přibližnou polohu vašeho zařízení v okamžiku vznesení požadavku. Po šesti měsících bude propojení historie požadavků s náhodným identifikátorem zrušeno a data historie mohou být uchovávána v anonymní podobě po dobu dalších dvou let s cílem sloužit společnosti Apple k dalšímu vývoji a vylepšování služeb Siri, Diktování a dalších funkcí využívajících hlasové pokyny, jako je například Hlasové ovládání. Malá část požadavků, která byla analyzována, může být uchována déle než dva roky s cílem dalšího vylepšování Siri, ovšem bez propojení s náhodným identifikátorem.

Jestliže povolíte aplikacím nezávislých vývojářů integraci se službou „Používat pomocí Siri“, mohou být některá data z těchto aplikací odesílána společnosti Apple za tím účelem, aby Siri dokázala lépe porozumět vašim požadavkům, a části vašich požadavků budou sdíleny s aplikací kvůli lepšímu poskytování odezvy nebo provedení akce (například odeslání zprávy nebo rezervace cesty). Když Siri vaším jménem komunikuje s aplikací nezávislého vývojáře, vztahují se na vás podmínky a zásady ochrany osobních údajů platné pro tuto aplikaci. Jestliže povolíte aplikacím používat Siri k transkripci, mohou být hlasová data určená k přepsání odeslána společnosti Apple.

Jestliže používáte iCloud, budou se vaše nastavení Siri synchronizovat do všech vašich zařízení Apple s použitím šifrování na celé přenosové trase. Jestliže jste si nastavili funkci Hey Siri, bude se v zašifrované podobě synchronizovat také malá ukázka vašich požadavků, aby bylo možné vylepšit individuální rozpoznávání službou Hey Siri na každém zařízení.

Volba a rozhodování je na vás

Siri a diktování můžete kdykoli vypnout. Pokud chcete vypnout Siri, otevřete Nastavení > Siri a hledání, pak posuňte přepínač Čekat na vyslovení „Hey Siri“ a Spustit Siri tlačítkem plochy (nebo Spustit Siri postranním tlačítkem) do polohy Vypnuto. Pokud chcete vypnout diktování, otevřete Nastavení > Obecné > Klávesnice a pak posuňte přepínač Povolit diktování do polohy Vypnuto. Když vypnete Siri i diktování, Apple smaže vaše data Siri, která jsou propojena s náhodným identifikátorem.

Historii požadavků, která je propojena s náhodným identifikátorem a je uchovávána po dobu šesti měsíců nebo méně, můžete smazat tak, že přejdete do nabídky Nastavení > Siri a hledání > Historie Siri a klepnete na „Smazat historii Siri a diktování“.

Aplikace, které se mohou integrovat s funkcí „Používat se Siri“, můžete kdykoli nastavit postupným výběrem voleb Nastavení > Siri a hledání > [název aplikace] > Používat se Siri.

Pro Siri také můžete vypnout polohové služby: Otevřete Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Siri a diktování a vyberte „Nikdy“.

Pokud nechcete synchronizovat přizpůsobení Siri mezi svými zařízeními, můžete vypnout Siri v nastavení iCloudu.

Používání služeb Siri a diktování můžete také úplně zakázat tak, že postupně vyberete volby Nastavení > Čas u obrazovky > Omezení obsahu a soukromí > Povolené aplikace > Siri a diktování.

Aplikace, které používají Siri k transkripci, můžete nastavit v Nastavení > Soukromí > Rozpoznávání řeči.

Používáním Siri a diktování vyjadřujete svůj výslovný souhlas s tím, že společnost Apple, její pobočky a zástupci mohou tato data, včetně vašeho hlasového vstupu a uživatelských dat, výše uvedenými způsoby převádět, shromažďovat, spravovat, zpracovávat a využívat za účelem poskytování a vylepšování Siri, diktování a diktovacích funkcí v dalších produktech a službách Apple. Společnost Apple bude s informacemi, které při vašem používání služeb Siri a diktování shromáždí, za všech okolností nakládat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, jejichž znění najdete na adrese www.apple.com/cz/privacy.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: