Informace o bezpečnostním obsahu aktualizace Swift 5.1.1 pro Ubuntu

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah aktualizace Swift 5.1.1 pro Ubuntu.

Informace o bezpečnostních aktualizacích Apple

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nekomentuje ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřené a nejsou k dispozici opravy nebo aktualizace. Nejnovější opravy najdete na stránce Bezpečnostní aktualizace Apple.

Pokud je to možné, bezpečnostní dokumenty Apple odkazují na bezpečnostní slabiny pomocí identifikátorů CVE-ID.

Podrobnější informace o zabezpečení najdete na stránce Zabezpečení produktů Apple.

Swift 5.1.1 pro Ubuntu

Vydáno 11. října 2019

Foundation

K dispozici pro: Ubuntu 14.04, 16.04 a 18.04

Dopad: Špatná správa souborových deskriptorů v součásti URLSession mohla vést k nezamýšlenému odhalení dat.

Popis: Problém byl vyřešen aktualizací logiky správy souborových deskriptorů v součásti URLSession tak, aby odpovídala Swiftu 5.0.

CVE-2019-8790: Apple

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: