Aktivní potlačování hluku a režim propustnosti AirPodů Pro a AirPodů Max

AirPods Pro a AirPods Max mají tři režimy potlačení hluku: aktivní potlačování hluku, režim propustnosti a vypnuté potlačování hluku. Můžete mezi nimi přepínat podle toho, do jaké míry chcete slyšet zvuky okolí.

Co je aktivní potlačování hluku a režim propustnosti?

Když je zapnuté aktivní potlačování hluku, mikrofon či mikrofony namířené ven snímají zvuky zvnějšku. AirPods Pro a AirPods Max je pak kompenzují převráceným signálem, který se s vnějšími zvuky vyruší, ještě než dorazí do vašich uší. Mikrofon namířený dovnitř snímá nežádoucí zvuky zevnitř ucha, aby AirPody Pro a AirPody Max mohly kompenzovat i je.

V režimu propustnosti proniká okolní zvuk dovnitř, takže slyšíte, co se děje kolem. Aby aktivní potlačování hluku a režim propustnosti fungovaly optimálně, musí AirPody Pro dobře sedět.

Přepínání mezi režimy potlačování hluku

Režimy potlačování hluku můžete přepínat přímo na AirPodech Pro nebo AirPodech Max anebo z iPhonu, iPadu, Apple Watch nebo Macu. Při přepínání mezi režimy uslyšíte cinknutí.

Když přepínáte režimy potlačování hluku v iOS, iPadOS, watchOS nebo macOS, používá se pro aktivní potlačování hluku označení Potlačování hluku.

Přepínání mezi režimy potlačování hluku na AirPods Max

Když máte nasazené AirPody Max, stisknutím tlačítka ovládání potlačování hluku můžete přepínat mezi režimem aktivního potlačování hluku a režimem propustnosti. V nastavení Bluetooth na iPhonu, iPadu nebo Macu můžete určit, mezi kterými režimy se má přepínat (aktivní potlačování hluku, režim propustnosti nebo vypnuto).

Tlačítko pro ovládání potlačení hluku na AirPods Max

 

Přepínání mezi režimy potlačování hluku na AirPods Pro

Podržte tlakový snímač na stopce AirPodu, dokud neuslyšíte signál.
Tlakový snímač na AirPodech Pro
Když máte nasazené oba AirPody, můžete podržením tlakového snímače na kterémkoli z nich přepínat mezi aktivním potlačováním hluku a režimem propustnosti. V nastavení Bluetooth na iPhonu, iPadu nebo Macu můžete určit, mezi kterými režimy se má přepínat (aktivní potlačování hluku, režim propustnosti nebo vypnuto).

Pokud aktivní potlačování hluku chcete používat jenom s jedním AirPodem, přejděte na iPhonu nebo iPadu do Nastavení > Zpřístupnění > AirPods a zapněte Potlačování hluku s jedním AirPodem. Pak můžete podržením tlakového snímače přepínat mezi aktivním potlačováním hluku, režimem propustnosti a vypnutým potlačováním hluku. 

Přepínání mezi režimy potlačování hluku na iPhonu nebo iPadu

     

Režimy potlačování hluku a propustnosti na iPhonu

 1. Otevřete Ovládací centrum na iOS zařízení nebo na iPadOS zařízení.
 2. Když máte nasazené AirPody nebo AirPody Max, podržte posuvník hlasitosti, dokud se nezobrazí další možnosti.
 3. V levém dolním rohu klepněte na ikonu Hlukový filtr .
 4. Klepněte na Potlačování hluku, Režim propustnosti nebo Vypnuto.

Nastavení Bluetooth na iPhonu

Přizpůsobit si režimy potlačování hluku a přepínat mezi nimi můžete také v Nastavení:

 1. Na iPhonu nebo iPadu přejděte do Nastavení > Bluetooth. 
 2. Nasaďte si AirPods Max nebo oba AirPody a klepněte v seznamu zařízení na tlačítko Další informace  vedle vašich AirPodů.
 3. Chcete-li přepínat mezi režimy regulace hluku, klepněte na Potlačení hluku, Režim propustnosti nebo Vypnuto. Chcete-li vybrat režimy potlačování hluku, které budete přepínat pomocí tlakového snímače na AirPodech Pro nebo tlačítkem pro potlačení hluku na AirPods Max, vyberte dva nebo tři režimy v části Tlačítko postupně přepíná.

Přepínání mezi režimy potlačování hluku na Apple Watch

 1. Při poslechu zvuku klepněte na ikonu AirPlay .
  Ikona Apple Watch AirPlay
 2. Klepněte na Potlačování hluku, Režim propustnosti nebo Vypnuto.
  Režimy potlačování hluku a propustnosti na Apple Watch

Přepínání mezi režimy potlačování hluku na Macu

 1. Když jsou AirPods Pro nebo AirPods Max připojené k Macu, klikněte na řádku nabídek Macu na ovládání hlasitosti .*
 2. Vyberte AirPody Pro nebo AirPody Max a pak zvolte Potlačování hluku, Režim propustnosti nebo Vypnuto.
  Režimy potlačování hluku a propustnosti na Macu

Můžete si také vybrat dva nebo tři režimy potlačování hluku, které budete chtít přepínat tlakovým snímačem na AirPods Pro nebo tlačítkem potlačení hluku na AirPods Max:

 1. S AirPods Pro nebo AirPods Max připojenými k Macu zvolte v nabídce Apple  > Předvolby systému.
 2. V okně Předvolby systému klikněte na Bluetooth.
 3. Vyberte AirPods Pro nebo AirPods Max a klikněte na Volby.
 4. Vedle položky „Hlukový filtr se přepíná mezi stavy“ vyberte dva nebo tři režimy potlačování hluku, mezi kterými budete chtít přepínat.
  Nastavení Bluetooth na Macu

* Pokud na řádku nabídek nevidíte ovládání hlasitosti, zvolte v nabídce Apple  > Předvolby systému. Klikněte na Zvuk. Klikněte na panel Výstup a zvolte Zobrazit nabídku Zvuk v řádku nabídek.

Datum zveřejnění: