Používání aktivního potlačování hluku a režimu propustnosti na AirPodech Pro

AirPody Pro mají tři nastavení potlačování hluku: aktivní potlačování hluku, režim propustnosti a režim vypnuto. Můžete mezi nimi přepínat podle toho, do jaké míry chcete slyšet zvuky okolí.

Co je aktivní potlačování hluku a režim propustnosti?

Když je zapnuté aktivní potlačování hluku, mikrofon namířený ven snímá zvuky zvnějšku. AirPody Pro je pak kompenzují inverzním signálem, který vnější zvuky potlačí, ještě než je uslyšíte. Mikrofon namířený dovnitř snímá nežádoucí zvuky zevnitř ucha, aby AirPody Pro mohly kompenzovat i je.

V režimu propustnosti proniká okolní zvuk dovnitř, takže slyšíte, co se děje kolem. Aby aktivní potlačování šumu a režim propustnosti fungovaly optimálně, musí AirPody Pro dobře sedět.

Přepínání mezi režimy potlačování hluku

Režimy potlačování hluku můžete přepínat přímo na AirPodech Pro anebo z iPhonu, iPadu, Apple Watch nebo Macu.

Když přepínáte režimy potlačování hluku v iOS, iPadOS, watchOS nebo macOS, používá se pro aktivní potlačování hluku označení Kompenzace hluku.

AirPods Pro

Podržte tlakový snímač na stopce AirPodu, dokud neuslyšíte signál.

Když máte nasazené oba AirPody, můžete podržením tlakového snímače na kterémkoli z nich přepínat mezi aktivním potlačováním hluku a režimem propustnosti. V Nastaveních si můžete zvolit, mezi jakými režimy chcete přepínat (aktivní potlačování hluku, režim propustnosti nebo režim vypnuto).

Když máte nasazený jenom jeden AirPod, můžete podržením tlakového snímače přepínat mezi režimem propustnosti a režimem vypnuto.

iOS nebo iPadOS zařízení

     

  1. Otevřete Ovládací centrum.
  2. Když máte nasazené oba AirPody, podržte posuvník hlasitosti, dokud se nezobrazí další možnosti.
  3. Klepněte na Kompenzace hluku, Transparentní poslech nebo Vypnuto.

Režimy potlačování hluku můžete přepínat i v Nastaveních:

  1. Na iOS nebo iPadOS zařízení přejděte do Nastavení > Bluetooth. 
  2. V seznamu zařízení klepněte na ikonu informací  vedle AirPodů.
  3. Klepněte na Kompenzace hluku, Transparentní poslech nebo Vypnuto.

Apple Watch

  1. Při poslechu zvuku klepněte na ikonu AirPlay .
  2. Klepněte na Kompenzace hluku, Transparentní poslech nebo Vypnuto.

Mac

  1. Když jsou AirPody Pro připojené k Macu, klikněte na řádku nabídek Macu na ovládání hlasitosti .*
  2. Vyberte AirPody Pro a pak zvolte Kompenzace hluku, Transparentní poslech nebo Vypnuto.

 

* Pokud na řádku nabídek nevidíte ovládání hlasitosti, přečtěte si, jak ho přidat.

Datum zveřejnění: