Aktivní potlačování hluku a režim propustnosti u AirPodů Pro

AirPody Pro mají tři režimy ovládání potlačování hluku: aktivní potlačování hluku, režim propustnosti a vypnuté potlačování hluku. Můžete mezi nimi přepínat podle toho, do jaké míry chcete slyšet zvuky okolí.

Co je aktivní potlačování hluku a režim propustnosti?

Když je zapnuté aktivní potlačování hluku, mikrofon namířený ven snímá zvuky zvnějšku. AirPody Pro je pak kompenzují inverzním signálem, který vnější zvuky potlačí, ještě než je uslyšíte. Mikrofon namířený dovnitř snímá nežádoucí zvuky zevnitř ucha, aby AirPody Pro mohly kompenzovat i je.

V režimu propustnosti proniká okolní zvuk dovnitř, takže slyšíte, co se děje kolem. Aby aktivní potlačování hluku a režim propustnosti fungovaly optimálně, musí AirPody Pro dobře sedět.

Přepínání mezi režimy potlačování hluku

Režimy potlačování hluku můžete přepínat přímo na AirPodech Pro anebo z iPhonu, iPadu, Apple Watch nebo Macu.

Když přepínáte režimy potlačování hluku v iOS, iPadOS, watchOS nebo macOS, používá se pro aktivní potlačování hluku označení Potlačování hluku.

AirPods Pro

Podržte tlakový snímač na stopce AirPodu, dokud neuslyšíte signál.

Když máte nasazené oba AirPody, můžete podržením tlakového snímače na kterémkoli z nich přepínat mezi aktivním potlačováním hluku a režimem propustnosti. V Nastaveních si můžete zvolit, mezi jakými režimy chcete přepínat (aktivní potlačování hluku, režim propustnosti nebo vypnuté potlačování hluku).

Pokud aktivní potlačování hluku chcete používat jenom s jedním AirPodem, přejděte na iPhonu nebo iPadu do Nastavení > Zpřístupnění a zapněte Potlačování hluku s jedním AirPodem. Pak podržením tlakového snímače můžete přepínat mezi aktivním potlačováním hluku, režimem propustnosti a vypnutým potlačováním hluku. 

iOS nebo iPadOS zařízení

     

  1. Otevřete Ovládací centrum.
  2. Když máte nasazené oba AirPody, podržte posuvník hlasitosti, dokud se nezobrazí další možnosti.
  3. Klepněte na Potlačování hluku, Režim propustnosti nebo Vypnuto.

Režimy potlačování hluku můžete přepínat i v Nastaveních:

  1. Na iOS nebo iPadOS zařízení přejděte do Nastavení > Bluetooth. 
  2. V seznamu zařízení klepněte na ikonu informací  vedle AirPodů.
  3. Klepněte na Potlačování hluku, Režim propustnosti nebo Vypnuto.

Apple Watch

  1. Při poslechu zvuku klepněte na ikonu AirPlay .
  2. Klepněte na Potlačování hluku, Režim propustnosti nebo Vypnuto.

Mac

  1. Když jsou AirPody Pro připojené k Macu, klikněte na řádku nabídek Macu na ovládání hlasitosti .*
  2. Vyberte AirPody Pro a pak zvolte Potlačování hluku, Režim propustnosti nebo Vypnuto.

 

* Pokud na řádku nabídek nevidíte ovládání hlasitosti, přečtěte si, jak ho přidat.

Datum zveřejnění: