App Store a soukromí

App Store chrání vaše osobní údaje a ponechává vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

  • Abychom vám mohli poskytnout obsah, který chcete koupit, stáhnout nebo aktualizovat v obchodech, k nimž patří App Store, iTunes Store, obchod v Apple Books nebo také iTunes U, musíme shromažďovat některé vaše osobní údaje.
  • Informace o vašem účtu, nákupech a stahování v obchodech využíváme také v reklamní nabídce, abychom vám při prohledávání App Storu i v Apple News a Akciích, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici, předkládali reklamy, které pro vás budou zajímavé. U těchto reklam máte níže popsané možnosti volby.
  • Na základě informací o vašich nákupech, stahování a dalších aktivitách v obchodech pro vás připravujeme individuálně přizpůsobené funkce a nabídky na míru. Využívání dat k těmto účelům můžete níže popsaným postupem odmítnout.
  • Snažíme se identifikovat podvody a předcházet jim. Když se pokusíte něco si koupit, vypočítáme na vašem zařízení skóre důvěryhodnosti zařízení. Při výpočtu vycházíme z toho, jak zařízení používáte, mimo jiné, kolik jste na něm uskutečnili telefonních hovorů a kolik e‑mailů jste přijali a odeslali. Tato funkce je navržena tak, aby společnost Apple z vašeho zařízení nezískala žádné informace použité k výpočtu, a skóre je uloženo na našich serverech jen po předem stanovenou dobu.
  • Informace o vašem pohybu, nákupech, hledání a stahování nám pomáhají zjistit, co bychom v obchodech měli vylepšit. Tyto záznamy se ukládají společně s IP adresami, náhodnými jedinečnými identifikátory (jsou‑li vygenerovány) a Apple ID, pokud se k obchodu přihlásíte.

Poskytování obchodů

K poskytování služeb a funkcí v obchodech využíváme vaše osobní údaje. Mezi tyto údaje patří například informace o vašem účtu a platební údaje, k nimž můžete přistupovat a měnit je v nastavení, a historie vašich nákupů.

Stáhnete‑li si aplikaci z obchodu nebo ji nainstalujete na Apple Watch, Apple společně s vaším Apple ID uloží identifikační údaje, jako je ID hardwaru zařízení a jeho IP adresa.

Zlepšování obchodů

Za účelem vylepšování uživatelského prostředí obchodů shromažďujeme informace o tom, jak obchody využíváte, mimo jiné o tom, kdy jste určitý obchod otevřeli a zavřeli, jaký obsah jste hledali a jaký obsah jste si prohlédli a stáhli. Shromažďujeme také informace o vašem zařízení, například jeho typ, verzi operačního systému a velikost volného místa v zařízení. Tyto informace můžeme využívat k posouzení, zda lze požadovaný obsah stáhnout, k analýze obecných trendů ve využívání úložného prostoru zařízení, a ke zjištění, zda je zařízení připojené přes Wi‑Fi nebo mobilní síť. Získané informace můžeme využívat například následujícími způsoby:

  • Údaje o tom, co uživatelé hledají, nám umožňují nabízet často hledané položky.
  • Informace o tom, jaký obsah si prohlížíte či stahujete, nám umožňuje nabízet vám individuální doporučení, např. „Další hry, které by se vám mohly líbit“.
  • Informace o velikosti volného místa ve vašem zařízení jsme využili při vývoji funkce umožňující nakupovat filmy na iPhonu bez stažení přímo při koupi.

Máte‑li navíc v polohových službách aktivovanou volbu Populární v mém okolí, váš iPhone bude společnosti Apple v pravidelných intervalech zasílat anonymní zašifrované informace o místech, kde jste zakoupili nebo použili různé aplikace, a na základě těchto informací vám pak mohou být nabízeny geograficky relevantní aplikace a další produkty a služby společnosti Apple. Chcete‑li najít a upravit toto nastavení, vyberte na zařízení s iOS nebo iPadOS volby Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Systémové služby > Populární v mém okolí.

Individuální přizpůsobení obchodů

Abychom vám pomohli najít obsah, který je pro vás nejzajímavější, využíváme vaše interakce s obchody. Obsah, o kterém se domníváme, že by vás mohl zajímat, doporučujeme například na základě toho, co jste v obchodech v nedávné době hledali, prohlíželi, stahovali, aktualizovali nebo recenzovali. Také využíváme vaši historii nákupů a platebních metod společně s informacemi odvozenými z vašeho Apple ID. Abychom vám mohli nabízet lepší návrhy, také využíváme agregované informace o spouštění aplikací, instalacích a smazáních od uživatelů, kteří se rozhodli se společností Apple sdílet analytická data. Funkce přizpůsobení můžete vypnout pomocí přepínače Osobní doporučení u vašeho Apple ID v nastavení iTunes a App Storu.

Reklamy

Reklamy v Hledání představují pro vývojáře snadný způsob propagace jejich aplikací ve výsledcích hledání v App Storu a pomáhají uživatelům objevovat nové aplikace. K zajištění relevantnosti reklam v App Storu využíváme informace o vašem zařízení, účtu, nákupech, stažených položkách a hledaných výrazech. Uživatele sdružujeme do skupin (tzv. segmentů) sdílejících podobné charakteristiky a tyto skupiny pak využíváme k poskytování cílených reklam. K zařazení do segmentů slouží informace o vás a vytvořené segmenty určují složení reklam, které se vám budou zobrazovat. Aby bylo ochráněno vaše soukromí, jste zařazováni do segmentů tvořených minimálně 5 000 osobami a cílené reklamy jsou zobrazovány teprve tehdy, když tento počet osob splňuje cílová kritéria.

Když z několika pro vás vhodných reklam vybíráme reklamu, která se má zobrazit jako nejvíce relevantní s ohledem na vaše zájmy, můžeme využívat některé z výše uvedených informací a také vaši aktivitu při procházení App Storu. Aktivita procházení App Storu zahrnuje infomace, jako je například obsah a aplikace, na které jste při procházení App Storu klepnuli nebo které jste zobrazovali nejčastěji. Tyto informace jsou následně propojeny s informacemi o dalších uživatelích, takže vás není možné identifikovat.

Podobné informace z App Storu využíváme také k zobrazování relevantnějších reklam v Apple News a Akciích, zde jsou však tyto informace propojeny s identifikátorem specifickým pro Apple News, nikoli s vaším Apple ID.

Jestliže si nepřejete, aby vám reklamní platforma Apple předkládala reklamy zacílené na vaše zájmy, můžete si zapnout volbu Omezit sledování, která vaše Apple ID odhlásí od příjmu tohoto typu reklam na zařízeních, na nichž jste přihlášeni pod stejným Apple ID. I v případě, že se rozhodnete omezit sledování reklamním systémem, budete nadále dostávat reklamy související s vámi hledanými výrazy.

Další informace o reklamách a soukromí související s reklamami v Hledání a News najdete zde: https://support.apple.com/cs-cz/HT205223

Postup odhlášení od zájmově zacílených reklam v App Storu a Apple News je popsán v článku https://support.apple.com/cs-cz/HT202074

Sdílení s třetími stranami

Svým strategickým partnerům, kteří se společností Apple spolupracují při poskytování našich produktů a služeb, pomáhají společnosti Apple se zákaznickým marketingem anebo jménem společnosti Apple prodávají reklamu, která se zobrazuje v App Storu, Apple News a Akciích, jsme povinni poskytovat některé informace neosobní povahy. Můžeme s nimi sdílet například informace o vámi zakoupeném obsahu, abychom jim umožnili posuzovat úspěšnost jejich autorských děl, plnit požadavky související s vyplácením honorářů a účetnictvím a zlepšovat jejich produkty a služby.

S vývojáři můžeme sdílet informace, které jim pomáhají provozovat a vylepšovat jejich aplikace. Vývojáři mají přístup k údajům o využívání svých aplikací uživateli, kteří k poskytování těchto údajů udělili souhlas. Vidí je ve formě agregovaných dat pro skupiny uživatelů s podobnými charakteristikami nebo chováním, přičemž data nesmějí pocházet ze skupin tvořených méně než pěti uživateli. Vývojáři mají přístup k dokladům o nákupech svých produktů a služeb v obchodech. Doklady o nákupech neobsahují osobní údaje, vývojáři však mohou vyvíjet snahu přiřadit je k vašim osobním údajům získaným v rámci vašeho používání a stahování jejich aplikací, pokud jste jim takové údaje poskytli.

Pokud v aplikaci nezávislého vývojáře zakoupíte předplatné, vytvoříme pro vás ID předplatitele, které je vždy jedinečné pro konkrétní kombinaci předplatitele a vývojáře nebo vydavatele. Další informace o ID předplatitele najdete v článku https://support.apple.com/cs-cz/HT207233

Uchovávání dat

Osobní údaje přidružené k vašim nákupům a stahování z obchodů uchováváme po dobu stanovenou platnými zákony o finanční evidenci, které se v různých zemích liší. U většiny zákazníků je vyžadováno uchování dat po dobu nejméně deseti let. Udržujeme rovněž záznamy o obsahu, který jste zakoupili a stáhli, a to nejméně tak dlouho, dokud u nás máte zřízený účet, abychom vám umožnili stáhnout si tento obsah znovu v souladu s platnou verzí našich podmínek. Jiné informace, například o aktivitách při procházení webů a hledání, uchováváme kratší dobu. Konkrétní délka této doby se odvíjí od příslušných zákonných požadavků na uchovávání dat a od specifických případů obchodního využití. Některé informace, například o nákupech, avšak bez podrobných údajů o uložených kartách, však mohou být uchovávány ve formě obchodních záznamů i poté, co svůj účet zrušíte nebo přestanete obchody používat.

Prevence podvodů a jiných škodlivých aktivit

Některé osobní údaje shromažďujeme také za účelem předcházení podvodům a jiným škodlivým aktivitám v obchodech a dalších aplikacích a službách společnosti Apple. Mezi tyto údaje patří informace o zařízení, například jeho typ a verze softwaru, polohové údaje, jsou‑li k dispozici, historie stahování a nákupů a další záznamy o interakci s obchody.

Když se pokusíte něco si koupit, také na vašem zařízení vypočítáme skóre důvěryhodnosti zařízení. Při výpočtu vycházíme z toho, jak zařízení používáte, mimo jiné, kolik jste na něm uskutečnili telefonních hovorů a kolik e‑mailů jste přijali a odeslali. Tato funkce je navržena tak, aby společnost Apple z vašeho zařízení nezískala žádné informace použité k výpočtu, a skóre je uloženo na našich serverech jen po předem stanovenou dobu.

Se shromážděnými informacemi bude společnost Apple za všech okolností nakládat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, které najdete na www.apple.com/cz/privacy

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: