App Store a soukromí

App Store chrání vaše osobní údaje a ponechává vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

  • Abychom vám mohli poskytnout obsah, který chcete koupit, stáhnout nebo aktualizovat v App Storu a ostatních online obchodech Apple včetně iTunes Storu, Apple Books a iTunes U, musíme shromažďovat některé vaše osobní údaje.
  • Informace o vašem účtu, nákupech a stahování v obchodech využíváme také v reklamní nabídce, abychom vám při prohledávání App Storu i v Apple News a Akciích, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici, předkládali reklamy Apple, které pro vás budou zajímavé. U těchto reklam máte níže popsané možnosti volby.
  • Na základě informací o vašich nákupech, stahování a dalších aktivitách v obchodech pro vás připravujeme individuálně přizpůsobené funkce a nabídky na míru. Využívání dat k těmto účelům můžete níže popsaným postupem odmítnout.
  • Snažíme se identifikovat podvody a předcházet jim. Když se pokusíte něco si koupit, vypočítáme na vašem zařízení skóre důvěryhodnosti zařízení. Při výpočtu vycházíme z toho, jak zařízení používáte, mimo jiné, kolik jste na něm uskutečnili telefonních hovorů a kolik e‑mailů jste přijali a odeslali. Tato funkce je navržena tak, aby společnost Apple z vašeho zařízení nezískala žádné informace použité k výpočtu, a skóre je uloženo na našich serverech jen po předem stanovenou dobu.
  • Informace o vašem pohybu, nákupech, hledání a stahování nám pomáhají zjistit, co bychom v obchodech měli vylepšit. Tyto záznamy se ukládají společně s IP adresami, náhodnými jedinečnými identifikátory (jsou‑li vygenerovány) a Apple ID, pokud se k App Storu nebo jinému online obchodu Apple přihlásíte.

Poskytování obchodů

K poskytování služeb a funkcí v App Storu a dalších online obchodech Apple využíváme vaše osobní údaje. Mezi tyto údaje patří například informace o vašem účtu a platební údaje, k nimž můžete přistupovat a měnit je v nastavení, a historie vašich nákupů.

Stáhnete‑li si aplikaci z App Storu nebo ji nainstalujete na Apple Watch, Apple společně s vaším Apple ID uloží identifikační údaje, jako je ID hardwaru zařízení a jeho IP adresa.

Zlepšování obchodů

Za účelem vylepšování uživatelského prostředí App Storu a dalších online obchodech Apple shromažďujeme informace o tom, jak obchody využíváte, mimo jiné o tom, kdy jste otevřeli a zavřeli App Store, jaký obsah jste hledali a jaký obsah jste si prohlédli a stáhli. Shromažďujeme také informace o vašem zařízení, například jeho typ, verzi operačního systému a velikost volného místa v zařízení. Tyto informace můžeme využívat k posouzení, zda lze požadovaný obsah stáhnout, k analýze obecných trendů ve využívání úložného prostoru zařízení, a ke zjištění, zda je zařízení připojené přes Wi‑Fi nebo mobilní síť. Získané informace můžeme využívat například následujícími způsoby:

  • Údaje o tom, co jste hledali, nám umožňují nabízet často hledané položky.
  • Informace o tom, jaký obsah si prohlížíte či stahujete, nám umožňuje nabízet vám individuální doporučení, např. Další hry, které by se vám mohly líbit.

Individuální přizpůsobení obchodů

Abychom vám pomohli najít obsah, který je pro vás nejzajímavější, a posílat oznámení, využíváme vaše interakce s App Storem. Obsah, o kterém se domníváme, že by vás mohl zajímat, doporučujeme například na základě toho, co jste v App Storu v nedávné době hledali, prohlíželi, stahovali, aktualizovali nebo recenzovali. Také využíváme vaši historii nákupů, včetně nákupů v aplikacích, a platebních metod společně s informacemi odvozenými z vašeho Apple ID. Abychom vám mohli nabízet lepší návrhy, také využíváme agregované informace o spouštění aplikací, instalacích a smazáních od uživatelů, kteří se rozhodli se společností Apple sdílet analytická data. Funkce přizpůsobení můžete vypnout pomocí přepínače Osobní doporučení u vašeho Apple ID. Na iOS a iPadOS otevřete Nastavení > [vaše jméno], klepněte na Média a nákupy a klepnutím vypněte Osobní doporučení.

Komunikace s vámi

Apple může použít informace o vašem účtu, například o vlastněných produktech Apple a předplacených službách Apple, k zasílání informací o App Storu a dalších produktech Apple, a o službách a nabídkách, které by vás mohly zajímat. Apple také může použít informace o vaší aktivitě v App Storu k zasílání e‑mailů a oznámení o nových funkcích, obsahu a nabídkách dostupných v iTunes Storu. Na stránce appleid.apple.com můžete změnit své poštovní předvolby nebo se od příjmu těchto e‑mailů odhlásit. Předvolby pro oznámení můžete na iOS a iPadOS změnit v Nastavení > Oznámení > App Store.

Reklamy

Reklama Apple v Hledání představuje pro vývojáře snadný způsob propagace jejich aplikací ve výsledcích hledání v App Storu a pomáhá uživatelům objevovat nové aplikace. K zajištění relevantnosti reklam v App Storu využíváme informace o vašem zařízení, účtu, nákupech, stažených položkách a hledaných výrazech. Uživatele sdružujeme do skupin (tzv. segmentů) sdílejících podobné charakteristiky a tyto skupiny pak využíváme k poskytování cílených reklam. K zařazení do segmentů slouží informace o vás a vytvořené segmenty určují složení reklam, které se vám budou zobrazovat. Aby bylo ochráněno vaše soukromí, jste zařazováni do segmentů tvořených minimálně 5 000 osobami a cílené reklamy jsou zobrazovány teprve tehdy, když tento počet osob splňuje cílová kritéria.

Když z několika pro vás vhodných reklam vybíráme reklamu, která se má zobrazit jako nejvíce relevantní s ohledem na vaše zájmy, můžeme využívat některé z výše uvedených informací a také vaši aktivitu při procházení App Storu. Aktivita procházení App Storu zahrnuje infomace, jako je například obsah a aplikace, na které jste při procházení App Storu klepnuli nebo které jste zobrazovali nejčastěji. Tyto informace jsou následně propojeny s informacemi o dalších uživatelích, takže vás není možné identifikovat.

Podobné informace z App Storu využíváme také k zobrazování relevantnějších reklam v Apple News a Akciích, zde jsou však tyto informace propojeny s identifikátorem specifickým pro Apple News, nikoli s vaším Apple ID.

Pokud máte zapnutou volbu Osobní reklama, reklamní platforma společnosti Apple může používat vaše údaje k poskytování reklamy, která se více soustředí na vaše zájmy. Jestliže si nepřejete, aby vám reklamní platforma Apple předkládala reklamy zacílené na vaše zájmy, můžete osobní reklamu vypnout. Když osobní reklamu vypnete, Apple nebude moct využívat vaše osobní údaje k poskytování cílené reklamy. Je možné, že se vám bude nadále zobrazovat stejné množství reklam, tyto reklamy však pro vás budou méně relevantní.

Další informace o reklamách Apple a soukromí najdete na https://support.apple.com/cs-cz/HT205223.

Postup odhlášení od osobní reklamy v App Storu a Apple News je popsán v článku https://support.apple.com/cs-cz/HT202074.

Sdílení s třetími stranami

Svým strategickým partnerům, kteří se společností Apple spolupracují při poskytování našich produktů a služeb, pomáhají společnosti Apple se zákaznickým marketingem anebo jménem společnosti Apple prodávají reklamu, která se zobrazuje v App Storu, Apple News a Akciích, jsme povinni poskytovat některé informace neosobní povahy. Můžeme s nimi sdílet například informace o vámi zakoupeném obsahu, abychom jim umožnili posuzovat úspěšnost jejich autorských děl, plnit požadavky související s vyplácením honorářů a účetnictvím a zlepšovat jejich produkty a služby.

S vývojáři můžeme sdílet informace, které jim pomáhají provozovat a vylepšovat jejich aplikace. Vývojáři mají přístup k údajům o využívání svých aplikací uživateli, kteří k poskytování těchto údajů udělili souhlas. Vidí je ve formě agregovaných dat pro skupiny uživatelů s podobnými charakteristikami nebo chováním, přičemž data nesmějí pocházet ze skupin tvořených méně než pěti uživateli. Vývojáři mají přístup k dokladům o nákupech a vracení svých produktů a služeb v App Storu. Doklady o nákupech neobsahují osobní údaje, vývojáři však mohou vyvíjet snahu přiřadit je k vašim osobním údajům získaným v rámci vašeho používání a stahování jejich aplikací, pokud jste jim takové údaje poskytli.

Pokud v aplikaci nezávislého vývojáře zakoupíte předplatné, vytvoříme pro vás ID předplatitele, které je vždy jedinečné pro konkrétní kombinaci předplatitele a vývojáře nebo vydavatele. Další informace o ID předplatitele najdete v článku https://support.apple.com/cs-cz/HT207233.

Uchovávání dat

Osobní údaje přidružené k vašim nákupům a stahování z App Storu a dalších online obchodů Apple uchováváme po dobu stanovenou platnými zákony o finanční evidenci, které se v různých oblastech liší. U většiny zákazníků je vyžadováno uchování dat po dobu nejméně deseti let. Udržujeme rovněž záznamy o obsahu, který jste zakoupili a stáhli, a to nejméně tak dlouho, dokud u nás máte zřízený účet, abychom vám umožnili stáhnout si tento obsah znovu v souladu s platnou verzí našich podmínek. Jiné informace, například o aktivitách při procházení webů a hledání, uchováváme kratší dobu. Konkrétní délka této doby se odvíjí od příslušných zákonných požadavků na uchovávání dat a od specifických případů obchodního využití. Některé informace, například o nákupech, avšak bez podrobných údajů o uložených kartách, však mohou být uchovávány ve formě obchodních záznamů i poté, co svůj účet zrušíte nebo přestanete App Store používat.

Prevence podvodů a jiných škodlivých aktivit

Některé osobní údaje shromažďujeme také za účelem předcházení podvodům a jiným škodlivým aktivitám v App Storu, dalších online obchodech Apple a dalších aplikacích a službách společnosti Apple. Mezi tyto údaje patří informace o zařízení, například jeho typ a verze softwaru, polohové údaje (jsou‑li k dispozici), historie stahování a nákupů a další záznamy o interakci s obchody. Když začnete nakupovat, Apple může použít informace o historii vašich obchodních vztahů se společností Apple za účelem zpracování požadavku a určení, zda vám poskytne produkt nebo službu ještě před tím, než dojde k autorizaci platby u partnerské platební společnosti.

Když se pokusíte něco si koupit, také na vašem zařízení vypočítáme skóre důvěryhodnosti zařízení. Při výpočtu vycházíme z toho, jak zařízení používáte, mimo jiné, kolik jste na něm uskutečnili telefonních hovorů a kolik e‑mailů jste přijali a odeslali. Tato funkce je navržena tak, aby společnost Apple z vašeho zařízení nezískala žádné informace použité k výpočtu, a skóre je uloženo na našich serverech jen po předem stanovenou dobu.

S informacemi shromážděnými společností Apple bude za všech okolností nakládáno v souladu s jejími zásadami ochrany osobních údajů, jejichž znění najdete na www.apple.com/privacy/

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: