Používání grafických karet AMD v Microsoft Windows na Macu Pro (2019)

Grafické karty od AMD nemusí v Microsoft Windows fungovat, pokud je nainstalován také modul Apple MPX a jeho ovladače.

Pokud do Macu Pro (2019) nainstalujete standardní grafickou kartu od AMD, mohou se při používání Boot Camp ke spuštění Microsoft Windows vyskytnout tyto příznaky:

 • Na žádném displeji připojeném k nainstalované grafické kartě AMD se nezobrazuje obraz.
 • Na žádném displeji připojeném k portu Thunderbolt 3 na Macu se nezobrazuje obraz.

Pokud chcete používat svoji grafickou kartu AMD od jiného výrobce ve Windows, následujícím postupem odeberte modul Apple MPX a jeho ovladače a poté nainstalujte kartu AMD a její ovladače.

V případě potřeby použijte výstup HDMI

Pokud jste už nainstalovali grafickou kartu AMD a na připojených displejích se nezobrazuje obraz, můžete místo odebrání karty AMD použít výstup HDMI:

 1. Podržte stisknuté tlačítko napájení na Macu až 10 sekund, dokud se Mac nevypne.
 2. Odpojte všechny displeje od Macu a připojte displej k portu HDMI modulu MPX.
 3. Znovu spusťte Mac do Windows. Nyní by se na displeji měl objevit obraz.
 4. Pokud chcete použít grafickou kartu AMD, postupujte v Microsoft Windows podle níže uvedených kroků.

Odeberte modul MPX a jeho ovladače

 1. V Ovládacích panelech klikněte na Programy a poté na Programy a funkce.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na AMD Radeon Software a vyberte Změnit.
 3. Klikněte na Clean Uninstall (Čistě odinstalovat) a podle pokynů na obrazovce odeberte ovladače.
 4. Vypněte Mac a odeberte modul MPX.

V důsledku odebrání modulu MPX a jeho ovladačů nelze porty Thunderbolt 3 v horní a zadní části počítače Mac použít pro video.

Nainstalujte grafickou kartu AMD a ovladače

 1. Nainstalujte kartu AMD, pokud ještě není nainstalována. 
 2. Připojte displej ke kartě AMD.
 3. Spusťte Mac do Windows.
 4. Windows by měly automaticky vyzvat k instalaci ovladačů pro kartu AMD. Pokud k tomu nedojde, stáhněte a nainstalujte příslušné ovladače ze stránky Drivers & Support (Ovladače a podpora) na webu AMD.
 5. Restartujte Mac do Windows.

 


Další informace

Pokud se chcete vrátit k používání modulu MPX místo karty AMD, kroky ve Windows jsou podobné výše uvedeným, ale v opačném pořadí:

 1. Odinstalujte ovladače pro kartu AMD a restartujte Mac.
 2. Vypněte Mac, nainstalujte modul MPX a odeberte kartu AMD.
 3. Připojte displej k portu HDMI modulu MPX a restartujte Mac.
 4. Stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladače grafiky AMD pro Mac Pro.
 5. Restartujte Mac. Pokud nechcete používat HDMI, můžete použít jiný video port.

Další informace o používání karet PCIe jiných výrobců v Macu Pro.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: