O bezpečnostním obsahu softwaru Apple TV 7.3.

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah softwaru Apple TV 7.3.

Informace o bezpečnostních aktualizacích Apple

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nekomentuje ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřené a nejsou k dispozici opravy nebo aktualizace. Nejnovější opravy najdete na stránce Bezpečnostní aktualizace Apple.

Pokud je to možné, bezpečnostní dokumenty Apple odkazují na bezpečnostní slabiny pomocí identifikátorů CVE-ID.

Podrobnější informace o zabezpečení najdete na stránce Zabezpečení produktů Apple.

Software Apple TV 7.3

Vydáno 13. května 2019

Bluetooth

K dispozici pro: Apple TV (3. generace)

Dopad: Vzdálený útočník může způsobit nečekané ukončení aplikace nebo spuštění libovolného kódu.

Popis: V Bluetooth existoval problém s ověřováním vstupů. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování vstupů.

CVE-2017-14315: Ben Seri a Gregory Vishnepolsky ze společnosti Armis

Wi-Fi

K dispozici pro: Apple TV (3. generace)

Dopad: Útočníkovi v dosahu se může podařit spustit libovolný kód na čipu Wi-Fi.

Popis: Problém s poškozením paměti byl vyřešen vylepšením správy paměti.

CVE-2017-9417: Nitay Artenstein ze společnosti Exodus Intelligence

Wi-Fi

K dispozici pro: Apple TV (3. generace)

Dopad: Útočníkovi v dosahu se může podařit spustit libovolný kód na čipu Wi-Fi.

Popis: Problém s přetečením zásobníku vyrovnávací paměti byl vyřešen vylepšením ověřování vstupů.

CVE-2017-6975: Gal Beniamini z týmu Google Project Zero

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: