Co když se AirPody nenabíjejí

Přečtěte si, co dělat, když se vám nenabíjejí AirPody.

Zkontrolujte připojení

Přesvědčte se, že je Lightning/USB kabel správně připojený k nabíjecímu pouzdru a USB napájecímu adaptéru. Pak se ujistěte, že je napájecí adaptér správně zapojený do zásuvky.

Pokud používáte nabíječku kompatibilní se standardem Qi, zkontrolujte, jestli je jeden konec kabelu pevně zapojený do nabíječky a druhý správně zasunutý do zásuvky.

 

Nabíjení AirPodů

Vložte AirPody do nabíjecího pouzdra a zaklapněte víčko. Aspoň 15 minut AirPody a pouzdro nabíjejte pomocí kabelu, který jste k AirPodům dostali.

Pokud máte bezdrátové nabíjecí pouzdro a používáte nabíječku kompatibilní se standardem Qi, položte pouzdro tak, aby stavová kontrolka byla natočená vzhůru. Kontrolka by se měla na pár sekund rozsvítit a potom zhasnout, zatímco pouzdro se bude dál nabíjet. Jestli se kontrolka nerozsvítí, zkuste pouzdro položit jinak. Jestli se pouzdro ani potom nenabíjí, zkuste ho nabít pomocí kabelu, který jste k němu dostali.
 

Zjištění stavu nabití

Otevřete víčko pouzdra, nechte AirPody uvnitř a přidržte pouzdro co nejblíž u iOS zařízení. Pod obrázkem AirPodů by se vedle ikony baterie měla zobrazit ikona nabíjení.

Pokud se AirPody pořád nenabíjejí, obraťte se na podporu Apple.

 

Datum zveřejnění: