Průvodce pro Boot Camp přestane reagovat nebo se zobrazuje chyba „Instalace Boot Campu selhala“

Možná bude nutné aktualizovat macOS nebo použít novější vydání Windows 10.

V určitých případech může Průvodce pro Boot Camp při kopírování instalačních souborů systému Windows přestat reagovat nebo zobrazit chybu „Instalace Boot Campu selhala“. Problém vyřešíte následujícím postupem:

 1. Pokud máte Průvodce pro Boot Camp otevřený a nereaguje, vynuťte ukončení aplikace stisknutím kláves Alt-Command-Escape.
 2. Nainstalujte nejnovější aktualizace macOS, které můžou zahrnovat i aktualizaci Boot Campu.
 3. Stáhněte si nejnovější vydání Windows 10 z webu Microsoftu. Pak vydání nainstalujte pomocí Průvodce pro Boot Camp.

Pokud Průvodce pro Boot Camp zobrazí zprávu, že startovací disk nelze rozdělit nebo obnovit na jeden oddíl, proveďte následující dodatečné kroky:

 1. Otevřete Diskovou utilitu, kterou najdete ve složce Aplikace/Utility.
 2. V bočním panelu vyberte startovací disk Mac (Macintosh HD).
 3. Na panelu nástrojů v Diskové utilitě klikněte na Rozdělit. 
 4. Pokud Disková utilita zobrazí dotaz, zda chcete přidat svazek do kontejneru, nebo rozdělit zařízení, klikněte na Rozdělit.
 5. V zobrazeném grafu vyberte OSXRESERVED a klikněte na tlačítko odstranit (–) pod grafem.
 6. V grafu vyberte BOOTCAMP a klikněte na tlačítko odstranit (–).
  OSXRESERVED a BOOTCAMP jsou prázdné oddíly, které Průvodce pro Boot Camp vytvořil během neúspěšné instalace.
 7. Klikněte na Použít a potvrďte volbu kliknutím na Rozdělit.
 8. Otevřete Pomocníka pro Boot Camp a zkuste Windows nainstalovat znovu.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: