Instalace Windows 10 na Mac pomocí Průvodce pro Boot Camp

Pomocí Boot Campu můžete na Mac nainstalovat Microsoft Windows 10 a pak při restartu přepínat mezi macOS a Windows.

Průvodce pro Boot Camp na MacBooku Pro

Co je potřeba k instalaci Windows 10 na Mac

Jeden z následujících modelů Macu:

 • iMac z roku 2012 nebo novější1
 • iMac Pro (všechny modely)
 • Mac Pro z konce roku 2013
   

Nejnovější aktualizace macOS, které můžou obsahovat aktualizace Průvodce pro Boot Camp. Průvodce pro Boot Camp slouží k instalaci Windows 10.

Nejmíň 64 GB volného úložného prostoru na startovacím disku Macu:

 • Nezbytné minimum je 64 GB volného úložného prostoru, ale pokud chcete co největší komfort, potřebujete aspoň 128 GB. Nejmíň tolik prostoru vyžadují automatické aktualizace Windows.
 • Pokud má Mac 128 GB paměti RAM nebo víc, potřebuje instalátor Windows nejmíň stejné množství úložného prostoru, jako je paměť Macu. Pokud váš Mac má například 256 GB paměti, musí mít váš startovací disk pro Windows minimálně 256 GB volného místa.

Externí USB flash disk s úložnou kapacitou nejmíň 16 GB, pokud nemáte Mac, který nevyžaduje instalaci Windows z flash disku.

Obraz disku (ISO) nebo jiné instalační médium s 64bitovou verzí Windows 10 Home nebo Windows 10 Pro:

 • Když Windows instalujete na Mac poprvé, použijte plnou verzi, nikoli upgrade.
 • Pokud jste Windows dostali na USB flash disku nebo máte produktový klíč Windows bez instalačního disku, můžete si soubor ISO s obrazem disku stáhnout od společnosti Microsoft.
 • Pokud jste Windows dostali na DVD, možná z něj budete muset vytvořit obraz disku.


Postup instalace Windows 10 na Mac

K instalaci Windows slouží Průvodce pro Boot Camp. Najdete ho ve složce Utility pod složkou Aplikace.

1. Vytvořte pomocí Průvodce pro Boot Camp oddíl Windows

Otevřete Průvodce pro Boot Camp a postupujte podle pokynů na obrazovce:

 • Když se zobrazí výzva, abyste vložili USB disk, připojte k Macu USB flash disk. Průvodce pro Boot Camp ho použije k vytvoření spustitelného USB disku pro instalaci Windows.
 • Když vás Průvodce pro Boot Camp vyzve, abyste nastavili velikost oddílu Windows, viz požadavky na minimální úložný prostor uvedené v předchozí části. Nastavte velikost oddílu podle svých potřeb, protože později už nejde změnit.

2. Naformátujte oddíl Windows (BOOTCAMP)

Až Průvodce pro Boot Camp skončí, Mac se restartuje a spustí instalátor Windows. Když instalátor zobrazí dotaz, kam Windows nainstalovat, zvolte oddíl BOOTCAMP a klikněte na Formátovat. Ve většině případů instalátor oddíl BOOTCAMP vybere a naformátuje automaticky.

3. Nainstalujte Windows

Odpojte všechna externí zařízení, jako další monitory a disky, která během instalace nepotřebujete. Pak klikněte na Další a podle pokynů na obrazovce začněte s instalací Windows.

4. Použijte instalátor Boot Campu ve Windows

Po dokončení instalace Windows se Mac spustí v systému Windows a otevře se okno „Vítá vás instalátor Boot Campu“. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte Boot Camp, včetně podpůrného softwaru Windows (ovladačů). Až budete hotovi, budete požádáni o restartování.

Pokud se instalátor Boot Campu neotevře automaticky, jako poslední krok byste měli otevřít instalátor Boot Campu ručně a s jeho pomocí dokončit instalaci.


Přepínání mezi Windows a macOS

Restartujte a během spouštění systému stiskněte a podržte klávesu Option (nebo Alt) ⌥ pro přepnutí mezi Windows a macOS.


Další informace

Pokud máte některý z následujících modelů Macu s OS X El Capitan 10.11 nebo novějším, nepotřebujete k instalaci Windows USB flash disk:

 • iMac z roku 2015 nebo novější
 • iMac Pro (všechny modely)
 • Mac Pro z konce roku 2013
   

Pokud potřebujete další informace o používání Windows na Macu, otevřete Průvodce pro Boot Camp a klikněte na tlačítko Otevřít nápovědu pro Boot Camp.


1. Pokud instalujete Windows a macOS Mojave na iMac (27palcový, konec roku 2012), iMac (27palcový, konec roku 2013) nebo iMac (Retina 5K, 27palcový, konec roku 2014) a Mac má 3TB pevný disk, přečtěte si o výstrahách, které se můžou zobrazit při instalaci.

2. Tyto modely Macu se prodávaly i ve variantě se 128GB pevným diskem. Apple doporučuje minimálně 256GB pevné disky, abyste mohli vytvořit oddíl Boot Campu o velikosti aspoň 128 GB.
  

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: