O Utilitě zabezpečeného spouštění na Macu s čipem Apple T2 Security

V Utilitě zabezpečeného spouštění můžete nastavit, aby se Mac vždycky spouštěl jen z určeného startovacího disku a vždy do legitimního, důvěryhodného operačního systému.

Pokud máte Mac s čipem Apple T2 Security, Utilita zabezpečeného spouštění nabízí tři funkce, které vám pomůžou Mac zabezpečit před neoprávněným přístupem: Heslo firmwaru, Zabezpečené spouštění a možnost nastavit povolené spouštěcí médium.

Otevření Utility zabezpečeného spouštění

  1. Zapněte Mac a hned po zobrazení loga Apple podržte klávesy Command (⌘)-R. Mac se spustí do Zotavení macOS.

  2. Když budete vyzváni k výběru uživatele, pro kterého znáte heslo, vyberte uživatele, klikněte na Další a zadejte heslo správce.

  3. Jakmile se zobrazí okno utilit macOS, vyberte na řádku nabídek Utility > Utilita zabezpečeného spouštění.

  4. Pokud budete požádáni o ověření, klikněte na Zadat heslo k macOS, vyberte účet správce a zadejte jeho heslo.

Okno Utility zabezpečeného spouštění

Nastavení hesla firmwaru

Když si nastavíte heslo firmwaru, lidé, kteří ho neznají, nebudou váš Mac moct spustit z jiného startovacího disku než z toho, který jste určili. Chcete-li v Utilitě zabezpečeného spouštění nastavit heslo firmwaru, klikněte na Zapnout heslo firmwaru a pak postupujte podle pokynů na obrazovce. o heslech firmwaru.

Můžete také zakázat spouštění z externích nebo vyměnitelných médií a zabránit tak spouštění z těchto médií i těm, kteří znají heslo firmwaru.

Změna nastavení externího spouštění

Pomocí těchto nastavení můžete zajistit, aby se Mac vždy spouštěl jen z legitimního a důvěryhodného operačního systému.

Úplné zabezpečení

Úplné zabezpečení je výchozí nastavení Zabezpečeného spouštění s nejvyšším stupněm zabezpečení. Tato úroveň byla dříve dostupná jen na iOS zařízeních.

Mac při spouštění ověřuje integritu operačního systému na startovacím disku a ujišťuje se, že je legitimní. Pokud je operační systém neznámý nebo se nepodaří ověřit jeho legitimitu, Mac se připojí k serverům Apple a stáhne si aktuální informace o integritě, aby mohl operační systém ověřit. Tyto informace jsou unikátní pro váš Mac a zajišťují, že se na Macu vždycky spustí systém, kterému Apple důvěřuje.

Pokud máte zapnutý FileVault a Mac se pokusí stáhnout aktuální informace o integritě, budete muset zadáním hesla odemknout disk. Stahování dokončíte tak, že zadáte heslo správce a kliknete na Odemknout.

Když se operační systém nepodaří ověřit:

Pokud Mac není připojený k internetu, upozorní vás, že se k němu potřebuje připojit.

  • Překontrolujte připojení k internetu – zkuste třeba ve stavové nabídce Wi-FiNo alt supplied for Image na řádku nabídek vybrat aktivní síť. Potom klikněte na Zkusit znovu.

  • Anebo klikněte na Startovací disk a vyberte jiný startovací disk.

  • Nebo pomocí Utility zabezpečeného spouštění snižte úroveň zabezpečení

Střední zabezpečení

Mac se zapnutým Středním zabezpečením při spouštění ověřuje, jestli je operační systém na startovacím disku náležitě podepsaný společností Apple (macOS) nebo Microsoft (Windows). Nepotřebuje k tomu připojení k internetu ani aktuální informace o integritě ze serverů Apple, a proto nedokáže Macu zabránit v používání operačního systému, kterému Apple přestal důvěřovat.

Když se operační systém nepodaří ověřit:

Žádné zabezpečení

Nastavení Žádné zabezpečení nevynucuje na startovacím disku žádná z uvedených bezpečnostních opatření.

Nastavení povoleného spouštěcího média

Pomocí této funkce můžete určit, zda se Mac může spustit z externích nebo vyměnitelných médií. Výchozí a nejbezpečnější volbou je nastavení zakázat. Pokud se pokusíte počítač z takového média spustit a zobrazí se upozornění, že to nastavení zabezpečení neumožňuje, můžete nastavení změnit v Utilitě zabezpečeného spouštění.

Mac nepodporuje spouštění ze síťových svazků, ať už povolíte spouštění z externího média, nebo ne.

Datum zveřejnění: