Používání dvou SIM karet s Apple Watch GPS + Cellular

Když nastavíte na kompatibilním iPhonu dva mobilní tarify pomocí dvou karet SIM, můžete do Apple Watch přidat oba tarify. Pak si můžete vybrat, který z nich budou hodinky používat pro připojení k mobilní síti.

Obrazovka nastavení mobilní sítě na iPhonu ukazující, že mobilní síť je připravena k použití na Apple Watch.

Nastavení více mobilních tarifů

Když si na iPhonu XS, iPhonu XS Max, iPhonu XR nebo novějším nastavíte dvě SIM karty, můžete oba mobilní tarify přidat i do Apple Watch Series 4 nebo novějších, pokud je každý z nich způsobilý pro Apple Watch a poskytuje ho podporovaný operátor.     

První tarif můžete nastavit při úvodním nastavování hodinek. Později můžete nastavit druhý tarif v aplikaci Watch:

  1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch.
  2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak na Mobilní data.
  3. Klepněte na Mobilní data nebo Přidat nový tarif. Pokud jste svůj první tarif nepřidali při úvodním nastavení, můžete to udělat tady.
  4. Podle pokynů na obrazovce zvolte tarify, které chcete do Apple Watch přidat. Každý mobilní tarif bude účtován zvlášť. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na svého operátora.

Do Apple Watch si můžete přidat až pět mobilních tarifů. Apple Watch se ale můžou připojit vždy jen prostřednictvím jednoho tarifu. Pokud máte firemní mobilní tarif, ověřte si u své společnosti nebo operátora, jestli tuto funkci podporuje. Předplacené účty a některé starší účty nejsou v současnosti podporovány. Pokud potřebujete zjistit, jestli je váš účet pro tyto služby vhodný, obraťte se na svého operátora.

Přepínání mezi tarify

  1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch. 
  2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak na Mobilní data. 
  3. Tarif by se měl automaticky přepnout. Pokud se nepřepne, klepněte na tarif, který chcete použít. Přepnutí tarifu může hodinkám Apple Watch chvíli trvat.

Tarif můžete přepnout i přímo na Apple Watch. Přejděte do Nastavení > Mobilní síť nebo Nastavení > Mobilní data a zvolte tarif, který mají hodinky používat pro připojení k mobilní datové síti. 

Jak Apple Watch přijímají volání a zprávy

Volání od Jane Appleseedové přes mobilní linku P.    

Když jsou Apple Watch připojené k iPhonu, můžete přijímat volání a zprávy přes oba tarify. Hodinky vám ukážou, kterého tarifu se oznámení týká, pomocí odznaku s prvním písmenem názvu tarifu. Když na hovor nebo zprávu zareagujete, hodinky automaticky použijí ten tarif, přes který původní hovor nebo zpráva přišla.

Když jsou Apple Watch vzdálené od iPhonu a připojené k mobilní síti, můžete přijímat hovory a SMS jen přes aktivní tarif. Když je iPhone zapnutý, pak můžete přijímat zprávy a oznámení o voláních z druhého tarifu, přestože telefon není v dosahu. Když zavoláte zpět v reakci na volání na druhý tarif, hodinky automaticky zavolají z aktivního tarifu. Když odpovíte na SMS, hodinky automaticky odešlou vaši zprávu přes ten tarif, přes který původní zpráva přišla. Pomocí iMessage můžete odpovídat, dokud existuje datové připojení, přes kterýkoli tarif. Když budete chtít aktivní tarif změnit, můžete ručně přepínat mezi tarify v Nastavení na hodinkách Apple Watch.

Datum zveřejnění: